2020. szeptember 21., hétfő,  Máté és Mirella
 
 
 
 

Címlap

[S a többi...]
2020. január 27., hétfő
Belépés csak verssel
Három békéscsabai amatőr költőnő és egy könyvkötőmester bemutatkozása a Békéscsabai Lencsési Könyvtárban
Szerző: Zsidov Magdolna
A magyar kultúra napja kulturális programsorozatának zárásaként Békéscsabán, a Lencsési Könyvtárban három amatőr költő alkotói egyéniségét ismerhette meg az érdeklődő közönség. Bevezetésként talán annyit, hogy a tetszés vagy nem tetszés a költészet megítélésében igencsak sajátos. A versekre való lelki ráhangolódás mindig a befogadó személy érzékenységén és értésén múlik. Verselemzési kritika tekintetében lehet egy lírai alkotás kevésbé erős, míg az olvasó, hallgató embert nagyon is erőteljesen megérinti az. Ugyanis az a fonál, ami eljut a költőtől az olvasóig, egyazon dimenzióba jutva, összekapcsolódik. Fontos tisztázni, hogy a műértő kritika elfogadása nem feltétlen azonos az olvasótábor ízlésével, de ez talán minden művészeti ágra is igaz.

Két helyi tv-csatorna is jelen volt (Fotók: Martos Katalin)

 

A Békéscsabai Lencsési Könyvtár programjaiban mára már szinte számítani lehet a színvonalas bemutatkozásokra, előadásokra. Az ezeken való szépszámú látogatottság bizonyítéka annak, hogy igény van az ilyen alkalmakra. A január 25-i délutánon három amatőr költőnő – emberi sorstükrükben – lírába foglalt önvallomását ismerhette meg a közönség.

 

Virók Anna, a könyvtár dolgozója, más minőségében a Dobszerdakör vezetője nyitotta meg a programot, mondta el, hogy a három költőt, milyen alkalommal ismerte meg, ragadta meg figyelmét a költészetük. Ahogy összegezve megfogalmazta, a verselésnek mindig az ember a tárgya, az emberben megszületett, felszínre kerülő, vagy a lélek mélyén megfogalmazódott lírai leképzés. Ezért is lett ennek az alkalomnak a címe: Versek a szív szent teréből.

 

Elsőnek Lant Györgyit mutatta be, akit G. Pataki Mária festőművész révén ismert meg. A festőművész és a lírikus barátságát az ecset és a toll, úgymond a kép formálódása, majd a látvány hatására a vers hozta össze. Ez az érzékeny kapcsolódás Annára is hatással lett, így már egy hármas fonata lett a közöttük szövődött barátságnak. Virók Anna a költőnőhöz fordulva kérte, meséljen önmagáról, miközben egy-egy versével mutassa meg költői hitvallását.

 

Lant Györgyit már a résztvevők többsége ismerte, hiszen G. Pataki Mária kiállításain az ihletett képeihez verset „komponál”, így a kiállításokon rendre jelen van.

 

A szót magához ragadva elmondta, hogy asszonynevén Misik Istvánné, de költőként Lant Györgyi néven ír, ugyanis a költészet nyelve olyan zengő, akár a lant húrjain felzendülő zene. (Mint ismeretes, Arany János is lantnak tekintette a költészetet, Letészem a lantot című drámai versének is ez a mottója – A szerző)

 

Lant Györgyi önvallomásában elmondta, hogy a versek szeretete kora gyermekéveiből származik, ugyanis diszlexiásként – amit akkor még nem diagnosztizáltak nála – annyit érzékeltek a pedagógusai, hogy nehezen olvas és ír. Ennek hátrányát soha nem érezte, mivel érzékeny pedagógusaitól nem kapott lehúzó bírálatot, sőt, azzal bízták meg, hogy felelés, olvasás, írás helyett, tanuljon meg egy-egy verset. És miközben hallgatott a pedagógusaira, felfigyelt rá, mennyire közel állnak hozzá a versek. (Megjegyzendő, hogy egy pillanatig sem érződött beszédében, versfelolvasásában ez a hátrány.)

 

Elmondása szerint korai verse, az Apróságok, majd a kamaszkorát lezáró verse a Titok. Mindkét vers elhangzott. Virók Anna megjegyezte, hogy neki kedvenc verse a Költészetem című, amelynek végkicsengése a szabadságvágy. Ezt a verset is felolvasásták. Az elhangzott lírákat néhány humoros vers követte, például a családi élet hétköznapi pillanataiból, de még a hosszú ideje házassági kötelékben „viruló” szerelemé is.

 

A közönség megtudhatta, hogy a POET-ban jelennek meg versei, ahol nagyon kemény szűrésnek vannak kitéve a költők, és nagyon nehéz a bejutás az oldalra, de más online felületen is publikál. Bájos, humoros verse, amely a POET-ban jelent meg, az Ilyen a szerelem?

 

Utolsóként a Kővé vált erdő ereje című verse hangzott el Virok Anna hatásos, lélekborzoló előadásmódjában, táltos dob kíséretével.

 

Következőnek Horvátné Varga Mária mutatkozott be. Ahogy elmondta, Kardoskúton élt, ott kezdett el írni még 2000-ben. Először 2006-ban pályázatokon próbálkozott megismertetni magát. Édesanyja betegápolása visszavetette a versírásban, majd halála után újból lendületet vett a késztetése az alkotásra. Először a kardoskúti versíró pályázaton nyert első díjat. A verset felolvasta a közönségnek. A Battonya Alkotó Kör tagjaként, a különböző más alkotói ágak részvevőivel rendre összejönnek Tiszaszigeten, ahol hangulatos napokat töltenek el együtt. Megtiszteltetésnek veszik, hogy a tábort még Tiszasziget polgármestere is látogatja. Az egymásiránti figyelem, érzékenység, az őszinte, baráti légkör kifejezetten inspirálóan hat további alkotói kedvükre. A szeretet, a barátság átitatja a hangulatukat. Elárulta, hogy felnőtt verseken kívül gyermekverseket is ír, amelyek közül az Állatkerti sétákat szerb és román nyelvre is lefordították. Ezek közül is néhány kedves rímet felolvasott. Elmondásából az is kiderült, hogy minden történés, látvány hat rá, így, ami megérinti, abból vers születik. 2014-ben a vadgesztenye lett az év fája, ebből is versek formálódtak ki benne. Négysoros versei is vannak, amikből néhányat szintén felolvasott. Életünk című verse visszavágyódás a múlt pillanataiba, akár jó, akár rossz érzések voltak. A Csak halkan, lágyan című, drámai hatású verse kiáltás az elnyomás, az erőszak ellen – a szelídség erejével.

 

Feigl Miklósné kiállított remekeivelGyebrovszki Ilona volt a harmadik költő, akivel a beszélgetés folytatódott. A bemutatkozást a költőnő azzal kezdte, hogy álmában, mintegy angyali üzenetként kapta a Helena nevet, amelyen publikálja verseit. Megjegyezte, nemcsak álmában kap az ébrenlétre üzenetet, hanem ébren is kap álomüzenetet.

 

Virók Anna a költőnőhöz kapcsolódva elmondta, hogy termékeny költőt ismerhet meg benne a közönség, hiszen kétkötetnyi felnőtt verse és egy gyermekverskötete is napvilágot látott.

 

Ilona-Helena, fontosnak tartja a spirituális látásmód megmutatását, de túl ezen, női mivoltának, a nőiség fogalmának is szabad teret enged a verseiben. A Brokátszárnyú angyal című versében, egy izgalmas gondolatvilágú, a természetből vett gazdag képi eszközökkel író költőt ismerhettek meg a jelenlévők. (Kár, hogy hangszalaggyulladása miatt szinte suttogva lehetett hallani a felolvasásait.)

 

A Pintyőke címűgyermekverskötetből is elhangzott néhány bájos vers. Ahogy mondta, azt tapasztalja, hogy a gyerekek bizony félnek az állatoktól, ezért is kívánja verseiben feloldani ezt az elutasító érzést. Neki könnyű dolga volt, nagyapjának kisállat-kereskedése volt, és ő ott minden állattal testközelbe került.

 

Megtudhatta a közönség, hogy 2017 óta,  érdekes verselési stílusba, az Apevá-ba lett „szerelmes”, amely cím nélküli rövid vers. Formailag öt sort tartalmaz, soronként egy-egy szótaggal bővítve, mintegy piramisszerűen építkezve. Ezekből is hallhatott a közönség.

 

A költőnők bemutatkozása után Feigl Miklósné gyémántdíjas (ebben a szakterületben a legmagasabb kitüntetés) könyvkötőmester kapott szót. Pironkodva vallotta be, hogy bizony a könyvkötészeten kívül versfaragással is foglalkozik, ennek illusztrálásaként elmondta a Könyvkötő vagyok című versét.

 

Gyönyörű műveiből állított ki néhányat, amelyek lenyűgöző tehetségű, különleges látásmódú alkotóról vallanak. Kivételes szépségű matériákra dolgozik, gyöngyökkel, csiszolt kövekkel ékesíti, de még taplóval és havasi gyopárral díszített egyedi munkáit is megcsodálhatták a jelenlévők, sőt a napok óta kiállított gyűjteményét a könyvtárba látogatók szintén.

 

Rendkívül értékes élményben lehetett része mindazoknak, akik nem hagyták ki ezt az alkalmat.

 

Balról jobbra: Virók Anna, Lant Györgyi, Horvátné Varga Mária, Gyebrovszki Ilona - Helena

 <
+++
>
Kérjük, hogy a nagyobb méretben való megtekintéshez kattintson a képre!


A hozzászólás csak regisztrált felhasználóknak engedélyezett.
A regisztrációhoz kattintson ide!
A bejelentkezéshez kattintson ide!

Cikkel kapcsolatos hozzászólások, észrevételek:

Még nincs egy hozzászólás, észrevétel sem a cikkel kapcsolatosan.