2020. július 15., szerda,  Henrik és Roland
 
 
 
 

Címlap

[S a többi...]
2019. szeptember 26., csütörtök
Tótkomlós: hídverés, átverés
A Békés Megyei Kormányhivatal a törvénysértő helyi önkormányzat fennmaradási kérelmét vizsgálja
Szerző: Kiss A. János
A tótkomlósi fideszes városvezetés a meglévő közúti hídtól kőhajításnyira – ahogy a helybeliek mondják: sehonnan sehova nem vezető – gyalogos hidat építtetett. A közszférában hozott döntések kettős követelményéből ez aligha elégíti a célszerűséget. Ám a másik társadalmi elvárásnak, a törvényességnek sem felel meg. Ez nem valami új körülmény, hiszen már hónapokkal előbb olvashattak róla – a vitalap.hu felületén is. Zsura Zoltán önkormányzati képviselő kitartó érdeklődésére, számonkérésére dr. Garay Rita polgármester és társai bagatellizáló megnyilvánulást tettek. Ennek ellenére az azóta Tótkomlósról eltávozott jegyző kétszer is kerek-perec elismerte: a hídépítés nem szimplán hatósági engedélyek nélkül valósult meg, hanem építési tervek sem készültek… (Ne feledjük: egy hídról van szó!) Az e témát érintő testületi üléseken világossá lett, hogy a jogi végzettségű polgármester asszony ebben semmi kivetnivalót nem talált, sőt a – hírek szerint – jellemzően szakértelem nélküli közmunkások által megvalósított hídépítést – úgy tudjuk – a polgármesteri hivatal egyik (valamiképpen) közmunkásokat gardírozó köztisztviselője irányította.

Egyik nap még ez a látvány fogadta a hidat szemlélőket... A vitalap.hu-n először a 2018. 12. 02-ei képviselő-testületi ülésen elhangzottakról szóló írásunkban számoltunk be. A problémát felvető Zsura Zoltán önkormányzati képviselő – ígéret ellenére – az ülést követően sem kapott választ kérdésére, „tervként” egy perspektívikus látványrajzot küldtek át részére.  Majd idén, február elején tért vissza a témára – magyarán, aligha nevezhető türelmet-lennek. Ezen a testületi ülésen a jegyző asszony nyomatékkal hangsúlyozta: se terv nem készült, se az építéshez nem kértek engedélyt, szakhatósági állásfoglalásokat. Nem kizárt, hogy ez az ügy – a megtévesztő aláírási botránnyal együtt (melyben azóta nyomozás folyik) – lehetett az utolsó csepp a polgármesteri hivatal felelős vezetője „poharában”, hiszen éppen abban az időben nyújtotta be a lemondását, s távozott a tótkomlósi városvezetésből.

 

A polgármester asszony ekkor még mindig elmulasztotta a kötelessége szerinti törvényes intézkedések megtételét. Inkább együtt pózolt a hídon fényképezkedve Simonka Györggyel, Varga András társadalmi megbízatású alpolgármesterrel és másokkal, arra utalva, hogy nincs azzal a híddal semmi baj. Ennek a helyzetnek törvénytelen és veszélyes voltára utaltunk akkori jegyzetünkben.

 

A minap információéhségünket (lapunkét és a tótkomlósi választópolgárokét) úgy kívántuk enyhíteni, hogy az ügyet érintő kérdésekkel kerestük meg a Békés Megyei Kormányhivatalt, dr. Takács Árpád kormánymegbízottnak címezve érdeklődésünket. Ám előtte még egyszer meg kívántuk tekinteni a hidat. Ott állt, méghozzá oly módon, mintha jogszerűen, engedélyezett, bárki számára zavartalanul használhatóan üzemelne. E körülményre még visszatérünk e cikkünkben.

 

…másnapra már hirtelenjében (nagyjából) helyreállt a rend...A kormányhivatalt e kérdésekkel kerestük meg:

 

1. Valamennyi törvényes feltétel meglétével használhatják-e az emberek a hidat?

2. A törvényes állapotok elérése érdekében kellett-e intézkednie a kormányhivatal valamelyik szervezeti egységének, s ha igen, melyek voltak ezek? Mely hatóság járt el I. fokon az engedélyek megadásakor?

3. A fennmaradási engedély megszerzése milyen összeg befizetésével járt az építtető számára?

4. A szabálytalanságot elkövetőkkel szemben indult-e személyi felelősséget megállapító eljárás? S ha igen, az kit és milyen okból érintett?

5. Amennyiben a szükséges tervek, engedélyek híján a híd még nem használható, milyen intézkedést tervez a kormányhivatal a törvényes rend helyreállítására? S milyen azonnali intézkedések indokoltak?

6. Amennyiben uniós vagy állami támogatás felhasználásával valósult meg a beruházás, azokra milyen hatással voltak a szabálytalanságok?

 

A kormányhivatal példás gyorsasággal küldte meg számunkra tájékoztatóját. Levelükben ez áll:

 

„A megkeresésben nevesített gyalogoshíddal összefüggően Tótkomlós önkormányzata kérelme alapján fennmaradási engedélyezési eljárás van folyamatban. Az ügy jelen szakaszában – folyamatban lévő eljárásról – nem áll módunkban részletesebb tájékoztatást adni.

 

Az önkormányzat a hidat – a fennmaradási engedély megszerzéséig – a jogszabályi rendelkezéseknek mindenben megfelelően kapuval és táblával már korábban lezárta, illetve a közforgalom elől lezárt hídon a kapu elé beton virágtartókat helyezett ki.”

 

Világos: a tótkomlósi önkormányzat (nevesítve mindenekelőtt dr. Garay Rita polgármestert) vagy belátta addigi „kamuzása” tarthatatlanságát, vagy a felügyeleti szerv felhívására végül beadta a hídra vonatkozó fennmaradási engedély iránti kérelmét. A válaszlevélben foglaltakat pontosítva meg kell jegyeznünk, hogy az érdeklődő levelünk megírása előtti napon még – az általunk készített fotó tanúsága szerint – semmilyen módon nem volt lezárva a híd, ezzel szabad közlekedést biztosítva a rátévedőknek. Aztán a hétvégén szintén fotókkal dokumentáltuk a hirtelen jött változást. Akkor már (majdnem) minden úgy volt, ahogy a kormányhivatal levele leírta. Éppen a „többlettel” támadt némi gondunk. Úgy tűnik, egyik napról a másikra ott termett egy, a  frissesség nyomát magán viselő, kapuszerű záró elem a híd mindkét végén A híd eme lezárási helyein egy-egy (az időjárásnak úgyszint fittyet hányó) makulátlan állagú papírlapon a következő szöveg szólítja meg az arra járót: „A híd ideiglenesen lezárva! Használata TILOS!”

 

A kérdés: a tótkomlósi önkormányzat vezetői még mindig „megvezethetőnek” tartották a választópolgáraikat? S ha lúd, legyen kövér: amennyiben a kormányhivatal még nem döntött (s a felvétel készítésének még biztosan nem hozott határozatot), akkor vajon mire alapozottan írta, íratta ki valaki azt, hogy a híd csak ideiglenesen lesz zárva?! Kétségtelen, a vonatkozó törvény szelleme, szellemisége alapján – ha már engedély nélkül is, de megépült valami, s veszélytelenül, mások érdekét nem sértve használható – akkor lehetőség szerint fennmaradási engedélyt kell adni. De egy jogi végzettségű polgármestertől vélhetően elvárható lenne egy jogállamibb joggyakorlás…

 

Azért csak belepancsoltak egy kis megtévesztéstÉppen csak egy egy-két gondolat erejéig beszéljünk a tevékenyégben, mulasztásban megnyilvánuló felelősségről is. Ha a hatóság jogerősen hozzájárul – mert műszakilag, biztonságtechnikailag alkalmasnak találtatik – a híd fennmaradásához, a tótkomlósi önkormányzatnak (a tótkomlósi polgárok összességének) akkor is  be kell fizetnie a Magyar Állam  javára a beruházási költség 50 százalékát kitevő bírságot. (Ha mondjuk 15 millió forintot számoltak el beruházási főösszegént, akkor a bírság éppen 7,5 millió forintot „kóstál”.) Persze a terv nélkül, engedély nélkül kivitelezést vezető, más szabálytalanságot is netán elkövető személy felelősségre vonása sem kerülhető meg.

 

Teljes képet nem tudunk kínálni a hídkészítés hátteréről. Minden kutatásunk ellenére nem találtuk nyomát egyetlen erről szóló testületi előterjesztésnek, döntésnek. (Takács Ferenc, aki akkor még a Fidesz Tótkomlósi Szervezetének elnöke volt, képviselőként, tanácsnokként  ugyancsak a tervek és engedélyek bemutatását kérte – hasonló „eredménnyel”, s kifogásolta, hogy az építésről a testület háta mögött döntöttek.) Így nem tudni, milyen pénzügyi forrásból mennyit fordítottak e meghatározatlan célú beruházásra, készek-e bemutatni azokat a dokumentumokat, melyekben valakit, valamilyen meghatalmazással, netán javadalmazással megbíztak a tervezéssel, kivitelezéssel. S bizonyára megvan a műszaki ellenőr személye, a precízen vezetett építési napló. Szerintünk a legegyszerűbb a keletkezett számlák nyilvánossá tétele lenne.

Na, jó. A nem létező tervezői megbízatás dokumentumát valóban túlzás lenne firtatnunk…<
+++
>
Kérjük, hogy a nagyobb méretben való megtekintéshez kattintson a képre!


A hozzászólás csak regisztrált felhasználóknak engedélyezett.
A regisztrációhoz kattintson ide!
A bejelentkezéshez kattintson ide!

Cikkel kapcsolatos hozzászólások, észrevételek:

Még nincs egy hozzászólás, észrevétel sem a cikkel kapcsolatosan.