2019. szeptember 23., hétfő,  Tekla
 
 
 
 

Címlap

[S a többi...]
2019. április 02., kedd
Vágyhatóság
Közügy, vagy valami más az, hogy van-e kinevezett főügyésze Békés megyének?
Szerző: Kiss A. János
A Legfőbb Ügyészség Kommunikációs és Sajtóosztályához fordultunk tegnap, mivel sem közleményekből, sem pedig más internetes fórumokból nem bukkantunk nyomára annak, hogy hónapok óta miért nincs kinevezett főügyésze Békés megyének. S ha még nincs is, egyszer bizonyára lesz, így érdekelheti a nyilvánosságot: várhatóan mikor? Arra is kíváncsi a – nem csak szakmai – közönség: mi a magyarázata annak, hogy még ki sem írták e tisztségre a pályázatot? Minden további bevezető gondolatsor mellőzésével, mindenekelőtt inkább olvassák el azt az e-mail-üzenetet, mellyel a Legfőbb Ügyészséghez fordultunk, s erre adott válaszukat!

Képünk illusztráció! (Forrás: biztonsagpiac.hu)

 

A Legfőbb Ügyészség Kommunikációs és Sajtóosztálya számára tegnap küldött e-mail-ünk lényegi része így szólt:

 

„A vitalap.hu című internetes magazin számára tisztelettel kérjük a Legfőbb Ügyészség válaszát az alábbi kérdésünkre:

 

Dr. Veress Gabriella – aki addig a Békés megyei főügyészként tevékenykedett – 2018. november 18-án elhunyt. Azt követően dr. Berg Mártát a Békés Megyei Főügyészség megbízott vezetői tisztébe helyezték. Ám kinevezett főügyésze azóta sincs Békés megyének. Ugyanakkor egy sor olyan büntető- és polgári ügy van folyamatban, melyek élénken foglalkoztatják a megyebeli polgárokat. Sokak véleménye szerint a jogbiztonságot erősítené, ha kinevezett főügyész állna a Békés Megyei Főügyészség élén. Arra szeretnénk választ kapni, hogy mi oka van egy ilyen kinevezés eddigi elmaradásának, illetve mikorra várható Békés megyei főügyész kinevezése?”

 

A Legfőbb Ügyészség sajtószóvivője által adott e-mail-válasz érdemi része pedig ez:

 

„Megkeresésére a következőkről tájékoztatom – egyben pontosítva az Ön kérdésében megfogalmazott állításokat.

 

Dr. Veress Gabriella főügyész asszony 2018. november 18-án bekövetkezett sajnálatos halálát követően – a vonatkozó jogszabályoknak és a főügyészség ügyrendjének megfelelően – dr. Berg Márta büntetőjogi főügyészhelyettes látta el a főügyészi feladatokat.

 

Az erre vonatkozó jogszabályhely szerint, a legfőbb ügyész megbízást adhat a betöltetlen vezetői munkakör ellátására.

 

Ennek alapján Dr. Polt Péter legfőbb ügyész 2019. március 1. napjával dr. Berg Márta büntetőjogi főügyészhelyettest bízta meg a Békés Megyei Főügyészségen a főügyészi feladatok ellátásával.

 

Ugyancsak március 1-jével a legfőbb ügyész dr. Havrán Ákos főügyészségi csoportvezető ügyészt bízta meg a Békés Megyei Főügyészség büntetőjogi főügyészhelyettesi feladatai ellátásával.

 

A főügyészi és a büntetőjogi főügyészhelyettesi álláshely pályázat útján történő betöltéséről a későbbiek során történik intézkedés.

 

Hangsúlyozni kívánom, hogy a Békés Megyei Főügyészség vezetése mindvégig biztosított volt, mint ahogy jelenleg is az.

 

Mindezen törvényes eljárás sem a szakmai munka színvonalát, sem pedig a jogbiztonságot nem veszélyezteti.”

 

*

 

A levélváltásból tulajdonképpen minden olyan információ kiolvasható, mely alapján ki-ki megítélheti önmaga számára, hogy a kérdés a nyilvánosság elé tartozik-e, illetve a válasz vajon válasz-e a feltett kérdésre. Valamennyi sajtótermék alapvető kötelessége, hogy – helyzeténél, szerepénél fogva – feltegye a polgárokat foglalkoztató ama kérdéseket, melyeket ők közvetlenül nem intézhetnek az illetékesekhez. Ennek tükrében tehát némi kommentárt kell fűznünk a levelekben foglaltakhoz.

 

A nyilvánosság előtt vélhetően ugyanazon okból fogalmazódik meg a Békés megyei főügyészi kinevezéssel kapcsolatos kérdés, amiért magunk továbbítandónak tartottuk azt az illetékesekhez. Nevezetesen: november óta sem hivatalos tájékoztatókon, sem más módon nem értesülhettünk Békés megye ügyészségi szervezetének kívülállók számára is fontos tisztsége betöltésének aktuális helyzetéről. Most, mielőtt megkerestük kérdésünkkel a Legfőbb Ügyészséget, természetesen sok időt szántunk arra, hogy az interneten megtaláljuk a lehetséges válaszokat. Nem jártunk sikerrel. Így azután amit a válaszadó „kérdésben megfogalmazott állításokként” aposztrofál, az nem más, mint egy – véleményem szerint – hiányos tájékoztatás eredménye. Meglehet, hogy az ügyészi szervezet illő/nem illő szerénységből az általa most közölt történésekkel nem kívánta terhelni a polgárokat. S ha most utólag mégis – rajtunk keresztül – tájékoztatja az érdeklődőket, azt megköszönjük. Viszont meg kell jegyeznünk, hogy kérdésünk két elemét szóra sem méltatja a válasz: mi oka van annak, hogy eddig se pályázati kiírás, se kinevezés nem történt, illetve mikorra várható a leendő Békés megyei főügyész kinevezése? Azt azonban el kell ismernünk, hogy manapság kevés olyan hivatallal találkozhat az ember, mely egy levélre még a küldés napján válaszol.<
+
>
Kérjük, hogy a nagyobb méretben való megtekintéshez kattintson a képre!


A hozzászólás csak regisztrált felhasználóknak engedélyezett.
A regisztrációhoz kattintson ide!
A bejelentkezéshez kattintson ide!

Cikkel kapcsolatos hozzászólások, észrevételek:

Még nincs egy hozzászólás, észrevétel sem a cikkel kapcsolatosan.