2019. július 19., péntek,  Emília
 
 
 
 

Címlap

[S a többi...]
2019. február 01., péntek
Keresd a (két) nőt? - 1.
Egy sunyi aláírásgyűjtés kétségbe vonhatja a dél-békési uniós projektek törvényességét? – Miért nem érdeke a tótkomlósi fideszes testületi többségnek a bűncselekménygyanús eset felderítése?
Szerző: Kiss A. János
Két – soron kívül megtartott – januári ülését követően a hónap utolsó délutánján soros testületi ülésen találkoztak a tótkomlósi önkormányzat képviselői. A napirendi pontok nem nagyon mutattak rendkívüliséget, ám egy napirend előtti hozzászólásról kiderült, hogy akár sorsfordító következményekkel is járhat.

A nem éppen korrekt módon aláíratott lapok egyike A „Községháza” feliratú városháza belső rekonstrukciója miatt a helyben csak „Kisbirtokosnak” ismert Természet Háza többfunkciós színháztermében tartotta meg tegnapi ülését a város önkormányzati képviselő-testülete. A tagok Tuska Pálné kivételével – aki később maga is csatlakozott – mind ott voltak a kezdésnél. A tisztségviselők két ülés közötti tevékenységéről, illetve a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolók elfogadását követően, a megszavazott napirendi pontok megtárgyalása előtt, szót kapott Zsura Zoltán független képviselő.

 

Elmondta, hogy január elején a szlovák önkormányzat által szervezett színjátszó előadásán mintegy negyven érdeklődő jelent meg a Kisbirtosokos színháztermében. Az előadás kezdete előtt két fiatal nő jelent meg, s a nézőktől aláírásokat gyűjtöttek. Volt, aki megkérdezte, hogy mire lesz ez az aláírás. Az aláírási ívekkel „házalók” azt mondták: „statisztikához kell”. Akadtak a jelenlevők között, akik reflexszerűen arra gondoltak: listázzák a szlovákokat. Egyikük eltette az elé rakott, már aláírásokat tartalmazó ívet. A lapok tetején az állt, hogy „Humán szolgáltatások fejlesztése a társadalmi felzárkózás érdekében”, alatta egy projektszám is szerepelt: EFOP 1.5.3-16-2017-00062.Ebből a pályázatok világában járatlan ember aligha állapíthat meg bármit is. A lap elnevezése ez volt: „JELENLÉTI ÍV”. Ennek az üzenete: aki ott van, ahol az orra alá dugják, írja alá. Amihez az aláírásokat kérték, ara három – kitöltetlen – információs hely volt: „A tevékenység neve”, „Pontos helyszíne:”, „Pontos ideje és időtartama:”. Azaz, utólag bármit beírhattak valakik az üresen hagyott rubrikákba.

 

A jelenléti ív az aláírók sorszámozása után kérte az aláíró nevét, a települést (nem derül ki, hogy lakcímét vagy a rendezvény helyszínét, de ezt a rovatot nem kellett kitöltenie senkinek, mert a lapon ezt a tömböt „gyárilag” áthúzták), továbbá kérték a kitöltő aláírását. Az ívre férő 15 aláíráshely után egy kis értelmező szöveg is található: „Aláírásommal kijelentem, hogy az alábbi felhívások keretében megvalósuló projektek ugyanezen programjában nem vettem részt:” Ez alatt 6 projektmegnevezés található: „EFOP-1.5.3-16; EFOP-1.1.2-16; EFOP-1.2.3-16-VEKOP/15; EFOP-1.3.5-16; EFOP-2.2.4-16.VEKOP-16; TOP programok”. S egy újabb, aláírással szintén elismerést kérő mondat: „ALÁÍRÁSOMMAL HOZZÁJÁRULOK, HOGY SZEMÉLYES ADATAIMAT A WWW.HU OLDALON ELÉRHETŐ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁSBAN FOGLALTAK ALAPJÁN KEZELJÉK.”

 

Nos, mindezt a meglévő „információik” alapján – akkor és ott – akár alá is írhatták a megjelentek…

 

A lap felső harmada

 

Zsura Zoltán hozzátette: az aláírásgyűjtők a rendezvény szervezőjétől nem kértek engedélyt az akciójukra. Az említett egyik fiatal nő azt mondta, hogy egy (általa nevén nevezett) mezőkovácsházi nő tölti ki az ívek leadása után azt, hogy mire, hol, mikor gyűjtötték az adatokat, aláírásokat. ..

 

Zsura Zoltán elmondta: utánanézett, hogy melyik projekt megnevezéséről van szó a lapon. Az pedig az az 500 millió forintos összegű, vissza nem térítendő uniós pályázat, mely öt településre terjed ki, s melynek projektvezetője éppen Tótkomlós. Elmondta azt is, hogy egy gyakorlatilag ugyanilyen szerkezetű, tartalmú másik nyertes pályázat is létezik, ugyanezekkel a településekkel, csak azt Orosháza vezeti, Tótkomlós a második helyen található, ahogy a szóban forgó tótkomlósi projekt második helyen álló település Orosháza. (Újabb 500 millió forintról van szó.) Zsura Zoltán ekkor arra utalt, hogy a két projekttel kapcsolatos észrevételeket a vitalap.hu című internetes magazin 2017. február 28-án megjelent cikke már felszínre hozta.

 

Zsura Zoltán utalt arra is, hogy annak az évnek április 27-ei testületi ülésén névszerinti szavazást kért annak eldöntésére, hogy elfogadják-e a projekt tartalmát. Akkor hárman (a függetlenek) tartózkodtak,  5-en (a fideszes képviselők) az elfogadás mellett foglaltak állást.

 

Csalásnak vélte Zsura Zoltán az aláírásgyűjtés során történteket – az említett anomáliák miatt. Hangsúlyozta: 500 millió forintos projektről van szó. Felvetette azt is, hogy e projekt pénzfelhasználásában 2018-ra 77 millió forint felhasználását tervezte be a tótkomlósi önkormányzat. Ebből 28 és fél millió a projekthez kapcsolódó bérre, közel hétmillió annak járulékira ment el. A dologi és egyéb kiadások költségeire bő 41 milliót terveztek be. (Ahogy mondta, a teendők között például gyöngyfűzés és jóga is szerepel, ám a gyöngyfűzési foglalkozásra jelentkezőktől azt kérték, hogy vigyenek maguknak gyöngyöt… ) Zsura Zoltán azt kérdezte: menyit és mire használtak fel ebből a pénzből tavaly? Egyben javasolta, hogy a testület vizsgálja meg a projekt és az aláírás konkrét helyzetét. Ugyanis gyanítja, hogy nem egyedi esetről lehet szó. Azt sem szeretné, ha a két aláírásgyűjtőnek kellene elvinnie a „balhét”. Utalt arra, hogy létezik egy hitelesnek tűnő, dokumentált állítás, miszerint minden aláírási ívet közvetlenül Mezőkovácsházán, megrendelésre kell leadni.

 

A középső rész

 

Zsura Zoltán egy vizsgálóbizottság felállítását javasolta, hiszen bűncselekményszagú történésről van szó, mely valamilyen intézkedést igényelne az illetékesek részéről. E bizottság megvizsgálhatná a Tótkomlóst érintő összes EFOT-, s minden más projektet. Ugyanis azok eredményei nem ismertek. „A pénzek valahová eltűnnek” – vélelmezte a képviselő.  

 

Innen kezdve szinte tragikomikus érvelgetés kezdődött a bizottság létrehozásának megtorpedózására. A jogászvégzettségű polgármester, dr. Garay Rita enyhe oldalvágásként megjegyezte, hogy Zsura Zoltán a neki járó 5 percnél többet beszélt, de ő türelmes, s megengedte ezt. Hangsúlyozta, hogy ő nem bánja, ha alakul egy bizottság, de nem tartja szükségesnek. Havonta egyszer van egy projektmegbeszélés, oda el lehet menni, s ott minden tisztázható. Garay Rita azt mondta: „Őszinte leszek, engem is meglepett az eset”. Felvetette, (inkább) meghívhatják a testület színe elé a pályázat illetékeseit. Elismerte, hogy megengedhetetlen az ilyen aláírásgyűjtés, s „ha kötődik a projekthez, annak következményei lesznek”.

 

A többségi oldal képviselői közül elsőnek Benyó Pál ocsúdott fel. A polgármester asszony tényleges álláspontját felismerve rákontrázott: az említett havi értekezleten a független képviselők is ott lehetnek, s kérdéseket tehetnek fel. A lassan kétfrontos harcosnak tűnő Takács Ferenc tanácsnok, a Fidesz helyi szervezetének elnöke beismerte: kellemetlen volt hallgatni a történetet. Nem tanácsolta bizottság megalakítását, mert a projektnek vannak felelősei. A polgármester jogvégzett, s felel a projektekért – fogalmazott nem egészen egyértelműen –, s javasolta: a testület tűzze napirendre a projektekről való beszámoltatást, hogy a képviselőknek ne egyesével kelljen bemenni a hivatalba, hogy tájékozódjanak a témáról. Ugyanakkor kérte az általa a törvény őrének nevezett jegyzőt, hogy tegyen meg mindent, s vizsgálja meg a tárgyalt esetet. (Könnyen lehet, hogy a jegyző a bűncselekménygyanús történet kapcsán hatásköre hiányát jelentené be – a szerk.)

 

A lap alján található szöveg

 

Zsura Zoltán felhívta a figyelmet arra, hogy a visszaéléses aláírásgyűjtés ívén a tótkomlósi projekt kódszáma található. De ez nem hatotta meg a fideszes többséget. Kérte, hogy a bizottság felállítását – szavazati többségük ellenére – ne söpörjék szőnyeg alá. Takács Ferenc újra aktivizálta magát: vannak szakemberek, ezért nem indokolt bizottság létrehozása, „Nem vagyunk mi bíróság” – érvelt. Benyó Pálnak meg az jutott eszébe, hogy egy aláírásgyűjtés nem jelent egyenesen bűncselekményt, „Nem kell megijeszteni az embereket” – figyelmeztetett. Zsura Zoltán megerősítette: kéri a szavazást a bizottság felállításáról. Tisztázni kell, ki utasította az aláírásgyűjtőket. Garay Rita költői kérdéskéntvetette fel: ki vizsgálja, hogy ki az a két nő, s mi van a munkaköri leírásukban?! Aztán valaki úgy akarta tudni, hogy egyetlen képviselő nem elegendő ahhoz, hogy bizottság felállítását indítványozza. A polgármester asszony érdeklődősére a jegyző megállapította: a szervezeti és működési szabályzatukban nincs rendezve, hogy szavazhatnak-e vagy sem egyetlen képviselő javaslatáról. Magyarán: szavazni lehet. Ezek után szólalt meg Varga András társadalmi megbízatású alpolgármester. Kijelentette: addig nem lehet mélyebbre menni (az ügyben), amíg nem hallgatták meg a másik felet. Aztán Cato-i stílusban: nem kell vizsgálóbizottság. Takács Ferenc ismét újrázott: „Miről akarunk vizsgálódni?”. Jelezte, hogy nincs adat, s egyáltalán, az EU vizsgálódhatna. Valamelyik (kormánypárti) képviselő beszólt: hogyan állíthatnának fel bizottságot, amikor még nincsenek is meg a tagok? Zsura Zoltán (érzékelhetően) hiába mondta, hogy amíg nem döntenek egy bizottság felállításáról, nehéz lenne tagokban gondolkodni. De azért elmondta: két kormánypárti és két ellenzéki tag mellett egy szakértőt kellene bevenni a bizottságba. Mégpedig azért, hogy meghallgassák a feleket, s ne a háttérben dőljenek el a dolgok. Takács Ferenc tovább ütötte a vasát: bizottság helyett az illetékesek majd beszámolnak, s ha valami gond lesz, akkor támogatja a bizottság létrehozását.

 

Garay Rita újabb „érvet” sorakoztatott fel: e téma felvetése csak a kamerának, s az újságíró(k)nak szól. Végül megállapította: bizottság nélkül a három független képviselő kivizsgálhatja az ügyet. Takács Ferenc kijelentette, hogy – ha valaki kételkedett volna ebben – „Tótkomlós javát kell, hogy szolgáljuk”. Aztán szavaztak: egy képviselő a bizottság felállítása mellett voksolt, öten ellenezték azt, ketten tartózkodtak.

 

*

 

Arról nem hallottunk az ülésen, hogy az önkormányzat vezetése – bűncselekmény gyanújával – feljelentést tenne ismeretlen tettes(ek) ellen. Ha ez elmaradna, akkor folytatódna az a tótkomlósi hagyomány, amely eddig például a fürdősátoros, a bölcsődeépítési ügy törvényességi vizsgálatának kútba esésével volt jellemezhető. Pedig azok hatóság elé vitelét a Fidesz helyi szervezetének elnöke is szorgalmazta.

 

(A testületi ülés néhány más mozzanatát írásunk folytatásában olvashatják majd)

 

A tegnapi testületi ülés - és a

 <
+++++
>
Kérjük, hogy a nagyobb méretben való megtekintéshez kattintson a képre!


A hozzászólás csak regisztrált felhasználóknak engedélyezett.
A regisztrációhoz kattintson ide!
A bejelentkezéshez kattintson ide!

Cikkel kapcsolatos hozzászólások, észrevételek:

Még nincs egy hozzászólás, észrevétel sem a cikkel kapcsolatosan.