2019. július 19., péntek,  Emília
 
 
 
 

Címlap

[S a többi...]
2018. november 24., szombat
Simonka György buldog embernek mondhatja magát?
Akik még meggyanúsítása előtt 9 hónappal is a választóknak ajánlgatták a képviselőt
Szerző: Kiss A. János
A politikában nincs erkölcs – ezt mondja egy sor filozófus, méghozzá történelmi tapasztalatokra is hivatkozva. Azt viszont már kortársaink állítják, saját tapasztalataikra alapozva, hogy az erkölcsben sincs – nem lenne – helye a politikának. Elvileg. A Simonka-ügyként „elhíresült” történetben az ügyészség (remélhetően) nem a politikai motívumokat nézegeti, hanem a jogegyenlőség talaján büntetőjogi szempontból ítéli meg azt, hogy a Simonka Györggyel kapcsolatban általa megfogalmazott gyanú – több tucatnyira rúgó személy, egy tőről fakadó gyanúsításával egyetemben – eléri-e a vádemeléshez szükséges bizonyítottságot. Az évek során a választókerületben közbeszédként sorjázó „simonkás” esetek megjelentek az ország nyilvánossága előtt is. Ha alkalmas személyek vezetik a dél-békési településeket, akkor nekik az elsők között kellett hallaniuk, s közelről látniuk ezeket az ügyeket. Mi több, kellően izgalmi állapotba kellett volna kerülniük, hiszen a képviselő közvetlen partnereként fennállt a veszélye annak, hogy némi (több-kevesebb) sár reájuk ís fröccsenhetett. Vajon a tavaszi választások előtt milyen véleményüket osztották meg a választókerület lakosságával (benne saját választóikkal)?

Egy kép 2014. január elejéről, amikor Simonka György inkább boldog, mint buldog embernek látszott. Elmagyarázni valója persze ma is bőven akad...Simonka György önreklámozó kiadványában amolyan „vezércikk” olvasható „Mert minden csak hit kérdése”címmel. Öntömjénező hitszónoklatában azonban találtunk egy-két mondatot, melyek a jelen történések fényében különös értelmezésre adhatnak okot: „(...) lehet, hogy nem ügyeltem minden apró részletre, az is lehet, hogy többször hibáztam és elmulasztottam  minden egyes munkánk céljának ismertetését (…)” A Simonka Györgyöt is gyanúsítottként érintő büntetőügy mai állásának folyományaként érdemes megnézni, ki mit nyilatkozott róla kilenc  hónappal ezelőtt? Vajon mindegyikük vállalná-e ezekben a napokban is az álláspontját? A választókerületben négy olyan polgármester akadt, aki sem a településvezetői támogató kórusba nem volt hajlandó beállni, illetve nem vállalta, hogy a „főnökhöz” simuló, hozsannázó nyilatkozat jelenjen meg a neve alatt. (Lehet, hogy véleményüket ismerve meg sem kérték őket?) Álljon itt a négy polgármester neve: Mitykó Zsolt polgármester (Mezőhegyes), Nyemcsok János polgármester (Nagyszénás), Sódarné Varga Gyöngyi polgármester (Magyarbánhegyes), Szűcsné Gergely Györgyi Edit polgármester (Lőkösháza).

 

Simonka György kampányhíradójáról egy korábbi cikkünk révén többet is megtudhatnak. Az ő keze nyomát nem nagyon sikerült felfedeznünk rajta, azt sem tudjuk, ki lehetett az a stróman/strómaca, aki a nem túl szakmacentrikus szerkesztést végezte. (Az impresszum ehhez nem ad támpontot.)

 

Megyei önkormányzati vezetői, településvezetői (helyettesi) nyilatkozatot írtak alá Simonka György országgyűlési képviselővé választása érdekében, a 2018. április 8-ai választások előtt a következők: Mazán Attila polgármester (Almáskamarás), Marjai János polgármester (Battonya), Zámbori  Tamás polgármester (Békéssámson), Oláh Kálmán polgármester (Csanádapáca), dr. Varga Lajos polgármester (Dombegyház), Fehérné Andorka Ildikó polgármester (Dombiratos), Maronka Lajos polgármester (Gádoros), Zalai Mihály elnök (Békés Megye Közgyűlése), Kun László polgármester (Kaszaper), Lantos Zoltán polgármester (Kevermes), Magyar Zsolt polgármester (Kisdombegyház), Süli Ernő polgármester (Kunágota), Dús Ildikó polgármester (Magyardombegyház), Varga Gábor polgármester (Medgyesbodzás), dr. Nagy Béla polgármester (Medgyesegyháza), Rajos István alpolgármester  (Mezőhegyes), Varga Gusztáv polgármester (Mezőkovácsháza), Farkas Sándor polgármester (Nagybánhegyes), Pelle István polgármester (Nagykamarás), Dávid Zoltán polgármester (Orosháza), Sonkolyos Szabolcs alpolgármester (Pusztaföldvár), Pál-Árgyelán Elvira polgármester (Pusztaottlaka) és dr. Garay Rita polgármester (Tótkomlós). A Békés megye 4. számú országgyűlési választókerületébe tartozó, említett négy településen tehát polgármester (háromban az alpolgármester sem) nem volt „vevő” a Simonka György által kiadott politikai reklámlapban való ajánlgatásra.

 

Érdemes áttekinteni azt is, hogy ismert, ezáltal véleményformálásra különösen alkalmas személyek mivel noszogattak Simonka György képviselővé választására.  Akadnak felsorolásukban kevésbé számon tartottak is, közülük olyanok álláspontját mutatjuk be, akik valami nagyon jellemzőt mondtak, vagy politikai közszereplő mivoltukat egy polgári fogalakozással (például vállalkozói megjelöléssel) igyekeztek elfedni. Sőt, az is világosan látszik, hogy a „Simonka-klán” belső, főként üzleties köréhez tartozók döntő többsége feltűnően távol marad a nyilvánosság előtti (támogató-agitáló) szerepvállalástól. Bizonyára ennek is megvan a maga oka…

 

A véleményükkel kirakatba állók (a tárgyalt reklámújságban megszólalók)  most nyilván nehezebb napokat élnek át: el kellene dönteniük, hogy részt akarnak-e vállalni ajánlottuk vesszőfutásából, vagy inkább meneküljenek a süllyedni látszó hajóról?! Hallani olyat is, hogy valaki azon morfondírozik, hogy a „baráti körnek” valamilyen Simonka György melletti kiállással kellene megjelenni a nyilvánosság előtt. Igen ám, csakhogy akkor „se perc” alatt szembe menetelnének Orbán Viktorral és Polt Péterrel is. No de mi lenen, ha Simonka György netán (politikailag) „feltámadna?!

 

Az általunk önkényesen kiemelt nyilatkozók listájában több olyan személy is található, akiket az MSZP Orosházi Szervezete arra hívott fel, hogy jelentsék ki a nagy nyilvánosság előtt: „Én nem szerepelek azok között, akiket – Simonka Györggyel együtt – bűncselekmény elkövetésével gyanúsít az ügyészség”. Ismereteink szerint eddig egyetlen felsorolt sem tette meg ezt a tisztázó nyilatkozatot. Vajon miért jó nekik, hogy feltűnjön és megmaradjon alakjuk mellett a gyanú árnyéka?!

 

Oláh Kálmán polgármester (Csanádapáca): „Iskola, konyha, óvoda, helyi piac, védőnői szolgálat, orvosi rendelő. Valamennyi fejlesztésünkre büszke vagyok, térség szerte nagy előrelépések ezek, melyekhez elengedhetetlen képviselő úr közbenjárása.”

 

Musztafa Imre, az Orosházi Toldi SE elnöke (Orosháza): „Munkájáról a Facebookon naplót vezet, érdemes összehasonlítani azokkal a politikai ellenfeleivel, akiket 4 évig nem is láttunk, maximum kampányolni.”

 

Dr. Pertich Attila állatorvos (Tótkomlós): Segíti a helyi vállalkozókat és gazdálkodókat, tájékoztatást ad az éppen aktuális pályázatokról, helyi fórumokon személyesen lehet informálódni tőle. Közvetlensége megkülönbözteti a többi politikustól, mindenkivel könnyedén szót ért. Mindannyiunk érdekében remélem, hogy a következő ciklusban is ő képvisel minket.”

 

Maronka Lajos polgármester (Gádoros): „Egy célért küzdünk, amióta ő a választókerület elnöke, a településünk számára egy teljesen új, fellendülési dimenzió nyílt meg. Látva óriási munkatempóját és eredményeit, biztosra veszem, hogy a mi településünk ebből csak profitálhat.

 

Tóth-Kása Sándor, az OMTK-ULE 1913 utánpótlás labdarúgó egyesület elnöke (Orosháza): „Ő a tettek embere, ere van szüksége ennek a térségnek ahhoz, hogy hosszú távon is jövője legyen.”

 

Krcsméri János fúvószenekari karnagy (Tótkomlós): „Ha bármi probléma adódik Tótkomlóson, rá mindig lehetett számítani. Politikai nézetektől függetlenül igyekszik mindenkinek segíteni.”

 

Szpisák Attila lelkész (Tótkomlós): „Hívő emberként próbálja a vallás üzenetét, a keresztény értékeket továbbadni az emberek számára. Azt gondolom, pontosan ilyen érdekképviseletre van szükségünk.”

 

Dr. Prozlik László vállalkozó (Gádoros): „Jó tudni, hogy van, akire minden körülmények között számítani lehet. Örülök annak, hogy szívesen jön Gádorosra, és hogy szívén viseli az itt élők sorsát.”

 

Szél Attila, az Orosházi Spartacus Birkózó Klub elnöke (Orosháza)? „Nekem a sport nagyon fontos, hiszen az egészség is ott kezdődik. Jól ismerem, ezért állíthatom, hogy egy hiteles ember, aki képes Dél-Békés érdekeit megfelelő módon képviselni, legyen szó sportról vagy bármely más területről.”

 

Sonkolyos Szabolcs alpolgármester (Pusztaföldvár): „Kitartó munkája lehetőséget teremt számukra, hogy jobb életük lehessen, és fiataljaink is itt találják meg a boldogulást. Ezt a célt szolgálja a Calendula Terv is, és elérte, hogy több mint 200 ember összefogva térségünkért dolgozik.”

 

Tóth Zoltánné önkormányzati képviselő (Orosháza): „Politikus ennyit még nem segített nekünk, mint Simonka György az elmúlt években. Cselekvő ember, akinek fő politikai célja a dél-békési régióban élő emberek életkörülményeinek javítása.”

 

Zámbori Tamás polgármester (Békéssámson): „Kellenek azok a tulajdonságok, amelyekkel ő rendelkezik, ez a buldog-féle előremenetel, ami nélkül a mai világban nem lehet elérni dolgokat. Kell olyan személy, aki a térség élére áll, és addig megy, amíg a tervek meg nem valósulnak.”

 

Bojtor István alpolgármester (Orosháza): „Ott van mindenhol, ahol segítségre van szükség, a fejlesztések és működési finanszírozás területén csakúgy, mint például a hátrányos helyzetű, beteg gyerekek helyzetének javításában.”

 

Mellis Csaba vállalkozó (Orosháza): „Megbízható, szavatartó ember. Munkabírása nem ismer fáradságot, lehetetlent. Mélyen vallásos és családcentrikus embernek ismerem. Biztos vagyok benne, hogy ő kell Dél-Békésnek!”

 

Zalai Mihály, a Békés Megyei Közgyűlés elnöke (Orosháza): „Simonka György képviselő úr körzetében számtalan fejlesztés fog megvalósulni a közeljövőben. Könnyű volt ezeket a pályázatokat a megyének támogatnia, hiszen jó tervek álltak rendelkezésre, csak segíteni kellett azok megvalósulását. Képviselő úrban olyan embert ismertem meg, aki felvállalja az itt élők ügyeit, és azokért akár tűzön-vízen át is képes harcolni.”

 

Csürhés István vállalkozó (Kaszaper): „Nagyon remélem, hogy munkáját mindenki összehasonlítja a kihívóival, .s az eredményi láttán újra bizalmat kap a választáson, hogy tovább harcolhasson az itt élőkért.”

 

Papp István Tibor, a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. vezetője (Mezőhegyes): „Ő segíthet a legtöbbet abban, hogy Mezőhegyes a következő generációk számára is élhető otthon legyen. Ha valakivel,én vele szeretnék a továbbiakban együtt dolgozni.”

 

Süli Ernő polgármester (Kunágota): „A közös munkába és az összefogásba vetett hit által olyan fejlesztések indulhatnak rövidesen településünkön, melyekre évtizedek óta várunk. Ezt a munkát folytatni kell kis falunk fejlődése, előrehaladása érdekében. Ezért kérem Önöket, április 8-án szavazzunk a folytatásra, támogassuk Simonka Györgyöt!

 

Simondán Csaba alpolgármester (Almáskamarás): „Ő volt az, aki Almáskamarásra visszahozta azt az iskolát, amit a szocialisták elvettek tőlünk. Úgy gondolom, hogy egy ilyen kis településnek, mint Almáskamarás, a motorja az iskola. Simi az, aki kiharcol mindent a kistelepülés számára hiszen most több, mint 180 millió forint fejlesztési forrás érkezik a településre. Bátran elmondható, hogy az utóbbi 40 évben erre nem volt példa.”

 

Farkas Sándor polgármester (Nagybánhegyes): „Annyit tett a térségért, hogy őt ez predesztinálja a képviselői feladatra. Maximálisan kiállt fejlesztési terveink mellett, melynek köszönhetően jelentős sikereket könyvelhetünk el. A társadalom minden szintjén lendülettel, szívóssággal képviselteti magát.”

 

Balogh József polgármester (Szabadkígyós): „Amíg Simonka György volt az országgyűlési képviselőnk, nem tudtunk tőle olyat kérni, amit ne harcolt volna ki. Szerencsésnek mondhatja magát az a település, amelyet ő képvisel.”

 

Bánki András, a Békéscsabai Tankerületi Központ igazgatója (Nagykamarás): Határozott és céltudatos, lehet rá számítani. Szinte minden iskola megújulhat Dél-Békésben, ilyenre talán egyik térségben sincs példa Magyarországon. Én csakis benne látok lehetőséget! Az ellenzékiek csupán fecsegni tudnak, amíg Simi értünk, az itt élőkért dolgozik.”

 

Dr. Garay Rita polgármester (Tótkomlós): Amikor segítséget kérünk, ő azonnal munkához lát, idejét nem kímélve próbálja megoldani problémáinkat. Ő az a képviselő, aki akire bátran lehet támaszkodni, akinek a segítő szándékával , politikai súlyával és munkabírásával folytathatjuk a megkezdett munkánkat.”

 

Dr. Nagy Béla György polgármester (Medgyesegyháza): „Végre olyan képviselője van a térségnek, aki kiharcolja azt, ami jár településeinknek. Simonka György garancia a további fejlődésre.”

 

Lantos Zoltán polgármester (Kevermes): „Hihetetlen az a munkabírás, amivel a térségi fejlesztéseket viszi, és amellyel a lehatárolt forrásokat is kiharcolja Dél-Békésnek. Nélküle most nem tartanánk itt, ezt a munkát pedig folytatni kell.”

 

Dr. Varga Lajos polgármester (Dombegyház): „Ő nem egy átlagos politikus: a tettek embere. Olyan fejlesztések indulhatnak, indulhattak meg a településen, melyekre évtizedek óta vártunk. Milliárdos előrelépések ezek, mindegyik kincs, épp úgy, mint a határátkelő megnyitása. Bízom benne, hogy még sokáig dolgozhatunk együtt.”

 

Tarkó Gábor iskolaigazgató (Mezőhegyes): „Simonka György csupán eszközként használja a politikát arra, hogy a dél-békésiek életét jobbá tegye. Nagyon nagy szerepe volt abban, hogy megmeneküljön a több mint 107 éves mezőhegyesi szakképzés, az ő segítségével értük el, hogy ez az iskola a mai napig működik, és a térség legdinamikusabban fejlődő intézménye.”

 

Borsodi János alpolgármester (Battonya): „A térségben egy olyan szellemiség alakult ki a Simonka György által kezdeményezett összefogás eredményeként, mely által most már van jövőképünk. Eddig nem volt! Rengeteg fejlesztési forrás érkezett a településekre, kész terveink vannak. Minden reményünk megvan, képviselő úrban maximálisan bízunk továbbra is.”

 

Dr. Szabó Péter, a Kodolányi János Főiskola (azóta: egyetem – a szerk.) rektora (Orosháza): „Neki köszönhető, hogy a Kodolányi János Főiskola áthelyezte központját, és így Dél-Békésnek saját főiskolája lett. Ez nem csak egyetemi várossá emelheti Orosházát, de a főiskola jelenléte új, innovatív gazdaságfejlesztési lehetőségeket is megnyit.”

 

Dr. Karsai József gyógynövénykutató (Battonya): „Képes felülemelkedni a pártpolitikán. Ha segítséget kérek tőle, mindig talál megoldást. Bízom benne, hogy az emberek – látva az eddigi munkáját – még négy év bizalmat szavaznak neki.”

 

Lévai Lajos alpolgármester (Kevermes): „Együtt kezdtük felépíteni a Fideszt Dél-Békésben, együtt vívtuk meg harcainkat. Mindig teljes mellszélességgel mellénk áll, nagyon sok eredményt értünk el a településünkön közösen, remélem, ezt a továbbiakban is folytatjuk ugyanilyen tempóval és sikerekkel.”

 

Kun László polgármester (Kaszaper): „Ö az az ember, aki meg tud küzdeni a kisemberek érdekeiért, aki elő tudja hozni azokat a lehetőségeket, amelyekkel egy kistelepülés előre tud lépni. Összefogta Dél-Békést, így nagy erővel még nagyobb sikereket érhetünk el.”

 

Kurilla-Simon Annamária alpolgármester (Kaszaper): „Simonka György az egyetlen olyan képviselő, aki a szívén viseli a szociális területen dolgozók munkakörülményeinek és munkavégzésük feltételeinek javítását. Segít az ingyenes továbbképzések megvalósításában, a szociális intézmények fejlesztési terveinek megvalósításában.”

 

Dávid Zoltán polgármester (Orosháza): „Egy olyan ember, aki gyakorlatilag a kistérség fejlődésének motorja. Sokáig voltunk mellőzött szerepben, de ma mér Simi vezetésével erős az érdekérvényesítő képességünk, és ezt a térség fejlődése is bizonyítja.”

 

Marjai János polgármester (Battonya): „Ha közösen dolgozunk, akkor olyan célokat tudunk elérni, ami a településünknek és a kistérségünknek is az előnyére válik. Ez, úgy vélem, létrejött. Én azért szavazok április 8-án Simonka Györgyre, hogy ez a fejlődési irány és ez a habitus, amivel ő ezt képviseli, tovább folytatódjon.”

 

Duma Zsolt pedagógus (Mezőkovácsháza): „Az eredmények szemmel láthatóak, kézzelfoghatóak, mint ahogyan az is, hogy eljön közénk, hogy folyamatosan a fiatalokért dolgozik. Ha fiatalként újra kellene kezdenem, én biztosan maradnék, mert érdemes.”

 

Pelle István polgármester (Nagykamarás): „Mióta ő a képviselőnk, nem kell egyedül dolgoznom, komoly részt vállal a település jövőjét illető tervezésből, az ötleteléstől a egészen a végrehajtásig. Remélem sokan elmegyünk szavazni rá, már csak azért is, mert az ellenzékiek közül még egyet sem láttunk a térségünkért dolgozni.”

 

Németh Béla önkormányzati képviselő (Orosháza): „Ő a tettek embere, ezért is támadják politikai ellenfelei. Már bizonyította, hogy komoly súlyú politikus. Óriási munkabírással és szándékkal rendelkezik, vállalkozó szelleme prdig szükséges az itt élők körülményeinek javításához.”

 

Rajos István alpolgármester (Mezőhegyes): „Simonka György előtt senki nem volt, vagy tizedét is tett volna ezért a térségért, sőt, ő alakította ki azt az eszmét, azt a lendületet, amit most már úgy nevezhetünk, hogy Dél-Békés.”

 

Sütő Mária Márta alpolgármester (Medgyesegyháza): „Ismerem a kitartását és a tettrekészségét, tudom azt, hogy amiben ő hisz, azt végrehajtja. Mindennel szembeszállva, töretlenül, buldog módjára teljesíti a feladatokat, ezért is biztatok mindenkit arra, hogy álljanak ki mellette.”

 

Dús Ildikó polgármester (Magyardombegyház): „Meggyőződésem, hogy a térségnek olyan képviselőre van szüksége, mint Simonka György, aki már bizonyította, hogy kitartóan dolgozik a dél-békésiek érdekében addig, amíg eléri a kitűzött célt.”

 

Szénási István alpolgármester (Mezőkovácsháza): „Lecserélni valamit, ami jól működik? Miért tenném? Így gondolok én az április 8-ai választásra is. Dél-Békésnek nem váltástra, hanem a folyatásra van szüksége!”

 

Varga Gusztáv polgármester (Mezőkovácsháza): „Hosszúideig a mi térségünk volt az utolsó a fejlesztések területén. Ez Simonka György munkájának köszönhetően, az elmúlt ciklusban, radikálisan megváltozott, évtizedek óta várt fejlesztések valósulnak meg még ebben az évben szerte Dél-Békésben.”

 

Horváth József gazdaköri elnök (Orosháza): „Ha végigtekintünk mindazon az eseménysoron, ami Dél-Békésben történt, akkor eredményesnek mondhatjuk, főként a mezőgazdaság területén. A mezőgazdaság és a feldolgozóipar kitörési pont a térségben, ezért további terveink vannak, 2018-tól új lendületre van szükségünk képviselő úr támogatásával.”

 

Mazán Attila polgármester (Almáskamarás): „2010 óta most először van olyan országgyűlési képviselője a térségnek, aki mindent megtesz annak érdekében, hogy Dél-Békés végre a fejlődés útjára lépjen. Képviselő úr tettre kész, úgy megy minisztériumról minisztériumra, mint egy buldog. Mindent megtesz a térség felzárkóztatásért.”

 

Magyar Zsolt polgármester (Kisdombegyház): „Sorra nyerjük a pályázatainkat óriási lobbierejének köszönhetően. Erre korábban nem volt példa,  hiszen nem volt megfelelő képviseletünk. És úgy vélem, nem is lesz, ha nem ő lesz a következő 4 évben is a képviselőnk. Szükségünk van rá!”

 

Pál-Árgyelán Elvira polgármester (Pusztaottlaka): „El sem tudom képzelni, hogy más legyen a képviselő a következő ciklusban, már csak azért sem, mert jelenlegi politikai riválisai 8 évig be sem tették a lábukat hozzánk. Vagy ha jöttek, nem azért, hogy a faluért tegyenek, hanem ellenségként érkeztek.”

 

Fehérné Andorka Ildikó polgármester (Dombiratos): „Olyan ember, aki kérdés nélkül is tudja a választ, aki tesz is az itt élőkért, és nem csak ígérget. Azt gondolom,nekünk pontosan ilyen érdekképviseletre van szükségünk, és bízom abban, bizalmat szavaznak neki az emberek.”

 

Fülöp István alpolgármester (Kunágota): „Olyan fejlesztéseket ért el, ami segíti a településünk fennmaradását. Törekvő, segítőkész, mindig megpróbál a legjobb tudása szerint, minél gyorsabban segítséget nyújtani. Mióta ő a képviselőnk, fejlődésnek indult Kunágota.”

 

Dr. Szikszai József háziorvos (Magyarbánhegyes): „Erőn felül dolgozik, megy előre, mint egy buldog és húzza magával a térséget, amit ma már az eredmények is mutatnak. Történelmi az a fejlődés, melyen elindult a térség.”

 

Kraller József vállalkozó (Medgyesegyháza): „Elkötelezetten dolgozik, hogy érvényesítse érdekeinket. Korrekt embernek ismerem, olyannak, aki nem csupán ígérget, hanem tesz is a siker érdekében.”

 

Murányi Zsolt mezőgazdasági vállalkozó (Magyarbánhegyes): „Azzal a kéréssel fordultam Simihez – hogy járjon közbe a Dél-békésieknek, – hogy a zöldség-gyümölcs ágazatból tisztességesen meg lehessen élni, hiszen itt ebben a régióban ez az egyik prioritás a gazdák számára. Gyuri ígéretet tett arra, hogy kitapossa, hiszen láétja, hogy a helyi gazdáknak a régi rangját vissza kell adni!” (A Simonka György agit.-prop. lapjában megjelenteket átvéve nem állt módunkban a helyesírási és stilisztikai hibákat, hiányosságokat kijavítani – a szerk.)

 

Varga Gábor polgármester (Medgyesbodzás): „Nem nagyvárosi képviselőre van szükségünk, aki nem érti a gondjainkat, aki csak a kampányban jön el hozzánk, hanem valakire, aki közülünk való és biztosítani tudja a folyamatosságot. Simonka György ilyen, folytajuk a munkát.”

 

Restály László alpolgármester (Medgyesbodzás): A közös munkának és Simonka György érdekképviseletének köszönhetően stabilizálódott a település helyzete. Simonka György minden kistérségi településért kiáll, számíthatunk rá. Bízom benne, hogy tudjuk folytatni a megkezdett munkát.

*

Amennyiben az említett kiadványban szereplő, e felsorolásban helyet kapott vagy mellőzött személyek bármelyike szeretné megerősíteni vagy átértékelni a neve alatt megjelent véleményét, szerkesztőségünk biztosítja számára a vitalap.hu magazin megjelenési felületét.<
+
>
Kérjük, hogy a nagyobb méretben való megtekintéshez kattintson a képre!


A hozzászólás csak regisztrált felhasználóknak engedélyezett.
A regisztrációhoz kattintson ide!
A bejelentkezéshez kattintson ide!

Cikkel kapcsolatos hozzászólások, észrevételek:

Még nincs egy hozzászólás, észrevétel sem a cikkel kapcsolatosan.