2019. április 18., csütörtök,  Andrea éa Ilma
 
 
 
 

Címlap

[S a többi...]
2018. június 18., hétfő
Dél-Békés arcátültetésre vár…
Simonka György kitart-e Növényi Norbert, egykori olimpiai bajnok mellett – börtönbüntetésre ítélése ellenére?
Szerző: Kiss A. János
A virtuális valóságban élők, s a mindenki mást abba képzelők nehezen birkóznak meg azzal, ha bárki figyelmezteti őket: a király meztelen. (Ez a mese lehetett a virtualitás első szemléletes példája.) Amikor tömegek vizionálják a (hol volt, hol nem volt) migránsok első számú közellenség voltát, s a gyűlölet felülírja az emberiességet, akkor az erkölcstelenség sokkal szürkébb árnyalatait már egyre kevesebben akarják észlelni. Ha egy (Dél-Békésben) piedesztálra emelt (egykor volt) „félistent”, Növényi Norbert olimpiai birkózót barátja, Simonka György valaha Dél-Békés arcává nevezte ki, akkor – úgy tűnik, bizonyos körökben – példakép maradhat, ha I. fokon 3 év 4 hónapi letöltendő szabadságvesztésre ítélte is a bíróság. (Mármint Növényi Norbertet.) Azt már ne is firtassuk, hogy az „arcostárs” ellen már az idő tájt javában folyt a büntetőeljárás, amikor Simonka Görgy országgyűlési képviselő politikusi keblére ölelte őt. Egy, a nyilvánosság előtt morálisan megbukott „baráti” sportolótól a politika világában dívó (nem kétharmados) törvényszerűség szerint addigi ajnározói a világon mindenütt igyekeznek villámgyorsan megszabadulni, mert a politikusok – pártjuk és önmaguk – védelmében így szoktak cselekedni. Növényi Norbert és Simonka György esetében nem hallottunk ilyen (logikus) szakításról, pedig már Orbán Viktor is megmondta: pokolba a politikai korrektséggel. Ezt a nyilvános (legalább) elhatárolódást hiába várta Takács Ferenc, a Fidesz tótkomlósi szervezetének elnöke is, ezért Facebook-oldalán leírta a VÉLEMÉNYÉT. Ezért aztán (főként gádorosi) övéi a virtuális „megkövezéséhez” láttak…

Takács Ferenc (az első sorban, rövid ujjú ingben) a

 

Takács Ferenc nyilvánvalóan takarékosan bánt a bíráló szavakkal: visszafogottan fogalmazott, hiszen amikor a Fidesz valamely, számára is elfogadhatatlan lépését (pontosabban annak elmaradását) kifogásolta, a költő „érted haragszom, nem ellened” gondolatát tette magáévá. Amikor (nem sokan vannak ilyenek) időnként pártja hatalomgyakorlásának vadhajtásait nyesegette, rendre hozzátette: a Fidesz nem azonos egyes (egyik-másik?) párttag megnyilvánulásaival. (Ezt a Fideszben sok minden jót és rosszat megélt tagként teszi és mondja, s maga is kissé furcsán méregeti a magukat szinte a semmiből, hirtelen pártfunkciókba trükköző társait.)

 

Szóval, Növényi Norberttel kapcsolatos „fékezett habzású”, érdemi felvetésére (ahogy „bemérhető”) egyes fideszközelinek tűnő (minimum szimpatizáns) kommentezők haragját váltotta ki. Amit leírtak, az erkölcsileg és jogilag egyaránt értékelhető. Ezt tette Takács Ferenc is. S úgy találta, hogy amit róla tényként állítottak, vagy amit véle kapcsolatban hamis színben tüntettek fel a nagynyilvánosság előtt, az valótlan. S mert tudta, hogy az ilyen „karaktergyilkosság” könnyen megsemmisíthet egy embert, tönkreteheti mindazt, ami eddig az élete volt, elhatározta: elégtételt vesz az őt ért rágalmazásért, becsületsértésért. A „meccset” a Facebook nyilvánossága előtt folytatta, ám egyben feljelentést tett a nyomozóhatóságnál egyikük, egy magát gádorosinak valló nő ellen. (Semmi nem garantálja, hogy egy kommentező az, akinek hozzászólásában vallja magát. Ezért azt is kérte a rendőrségtől, hogy állapítsák meg a feljelentett személyét.)

 

Kérdéseinkre válaszolva Takács Ferenc elmondta: eljött az ideje annak, hogy a politikai acsarkodásokat „leképező” közbeszéd megtisztuljon mocskaitól. S véget kell vetni annak is, hogy bárki „bátran”, megalapozatlanul és következmények nélkül bűncselekmények elkövetésével vádoljon meg bárkit. Személyes példájával szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy senki ne gondolja, hogy a „világhálón” bármilyen sértés, bizonyítatlan vádaskodás közszemlére tehető. Ha kell, akkor ezt a szomorú jelenséget a büntetőjog eszközeivel is vissza kell szorítani. Hozzátette: ő maga ebben az ügyben is igyekezett és igyekszik mértéktartóan megnyilvánulni, de ez nem jelenti, hogy ne akarna kellő határozottsággal fellépni.

 

Takács Ferencet arról is faggattuk: nem gondolja-e, hogy valamiféle szervezettség jelei mutatkoznak az őt támadók azonos lakhelyében? Elmondta, hogy ő ugyan nem látja itt semmilyen „összeesküvés-elmélet” létjogosultságát, ám valami szöget ütött a fejébe. Az egyik kommentező így nevezte: „Takács Feri, alvilági nevén tótkomlósi kubik”. Úgy tűnik, hogy valaki diktálhatott a kommentezőnek, aki félreértette a Tótkomlóson közkeletűen használt, még gyermekkorában ráragadt „Kuvik” levet, így lett belőle „tótkomlósi kubik” – töprengett el Takács Ferenc. Azt pedig már mi mondjuk, hogy az „alvilági név” kifejezés alighanem sértő lehet azokra nézve is (az „alvilági társakra”?), akik (legfölülről a legaljáig) így szólítják, így nevezik őt.

 

Változtatni kell végre a közéletben, a politikában, a magánéletben is a ma dívó stíluson – magyarázta álláspontját Takács Ferenc. Arra a felvetésünkre, hogy szerinte mi lett volna a követendő magatartás Dél-Békésben Növényi Norbert nem jogerős bírósági ítéletének hallatán (ha már nyolc évig szőnyeg alá söpörték az ügyet), kifejtette: nyilván elsősorban Növényi Norbertnek kellett volna kezdeményezni a dél-békési pozícióiról való leköszönését. Ha pedig ezt nem tette meg, akkor kinevezőjének, pártfogójának lett volna dolga megköszönni a munkáját, s elbúcsúztatnia Békés megye 4. számú országgyűlési választókerületének közéletében elfoglalt helyéből.

 

Az egyik hozzászóló ama megjegyzését, miszerint önállóan aligha tudta volna megfogalmazni a közzétett véleményét, Takács Ferenc így kommentálta: valóban nem rendelkezik írói képességekkel (ahogy a kommentezők, facebookozók döntő többsége sem). De mondanivalójának megfogalmazása után szívesen veszi családi és baráti köre stiláris érzékkel rendelkező egyes tagjainak a nyers szöveg „átfésülését”. A politikusok – minden szinten – alkalmazzák ezt a módszert gondolataik nyilvánosságra kerülése előtt, választókerületi, megyei és országos szinten egyaránt.

 

A következőkben elolvashatják a Takács Ferenc Facebook-oldalán található, az üggyel kapcsolatos egyes megnyilvánulásokat. (Kéttucatnyi komment született ez ügyben.) Ide kattintva pedig azt a cikkünket találják meg, melyet Növényi Norbert elítéléséről jelentettünk meg korábban.

 

Egy hét hordaléka. Ígéretemhez híven, ismét válaszolok a héten nekem címzett kérdésekre. A héten két dolog foglalkoztatta a komlósi embereket. Az egyik nagyon sokat emlegetett téma Növényi Norbert ügye. Sok félreértést kell eloszlatnom, ugyanis sokan igyekeznek Növényi Norbert személyét összemosni, a FIDESZ- szel. Csak saját nevemben beszélek, és a saját véleményemet mondom. Növényi Norbert nem a FIDESZ „arca”, hanem valamilyen, és valakinek a megfontolásából „Dél-Békés arca” lett. A szándék nyilván az volt, hogy a megye legszegényebb részét, olimpiai bajnok tegye ismertebbé. Elismerem ez most nem jött be, bár én nagyra értékeltem Növényi Norbert egykor szerzett aranyérmét. Növényi mellett sokan elkötelezték magukat, Tótkomlós nem. Ez a kérdés Orosháza vezetésének „sokkal jobban állna”. Már többször leszögeztem, azt, hogy a képviselő úr mit lát jónak a térség felemelése érdekében az Ő kompetenciája, és felelőssége, nekem ebbe beleszólási lehetőségem nincs. (nem is szeretném, ha lenne) Egyébként bármit támogatok, és jónak tartok, ami térségünk előbbre jutást segítik. Nyilván való, hogy nagyon fontos a PR munka, Nővényi alkalmazását ennek tartom. Azt, hogy Növény börtönbe megy, az nyilván a magyar jogrendszer függetlenségének az eredmény, ez letagadhatatlan, bárki gondoljon is mást. Magyarországon a jog uralkodik, ez az eset is bizonyítja. A másik téma, amivel sokan megkerestek szintén a sajtóból származik, ez esetben a „Vitalap” című internetes portál cikke Tótkomlósról. Két dologra kell reagálnom. Egyik a testületi üléseken rendszeresen előforduló konfrontáció Zsura Zoltán, és Varga András társadalmi megbízatású alpolgármester között. Rész igazságok vannak mindkét fél oldalán. Én úgy gondolom Zsura Zoltánnak, mint megválasztott képviselőnek joga van beletekinteni minden iratba, ami a várossal kapcsolatos. Erre több mint 1000 ember felhatalmazta. Ha valaki ezt kétségbe vonja, az magán emberként megteheti, de városvezetőként nem. A költségtérítés ügyben, nem csak a volt Kft vezető ügyében kaptam megkereséséket, hanem az alpolgármestereink ügyében is. Nem tisztem megítélni így közel négy év távlatából jogos e. Én is voltam alpolgármester, fix költségtérítést nem kaptam, de a város érdekében tett utazásaimat elszámolhattam. Arra nem tudok válaszolni, hogy az alpolgármester úr - ha nincs autója - miért kap fix összegű költségtérítést. Azt sem tudom, ha az önkormányzat kocsiját használja, akkor téríti e, az üzemanyagköltséget. Nyilván ez így van, mert így tisztességes. Akit ez a dolog mélyebben érdekel, az kérdezze meg az alpolgármester urat. Egyes baloldaliak túl „markáns” véleményeket fogalmaztak meg (mint például TV szerelő barátom, akivel sokat vitatkozok, de azért szeretem, mert egyenes ember) Kérdezem feltették e ezeket a kérdéseket a saját (3 fő) baloldali képviselőnek is? Egy Varga András Zsura Zoltán csörtéhez, azért kell egy Zsura Zoltán is. Nem hiszem, hogy Zsura Zoltán tévedhetetlen ember, nyilván Neki is igazodni kell a jelenlegi helyzethez, akár tetszik akár nem. Varga András a magyar törvények szerint lett megválasztva, amit tesz az törvényes, ezt elvitatni nem szabad. Ugyan ez vonatkozik a másik alpolgármester úr költségtérítésére is. Amennyiben a képviselőtestület ezt jóváhagyta, akkor az törvényes, négy év után ezt vitatni kár. Tetszettek volna másképpen dönteni. Könnyen mondom, mert én ezekben a döntésekben nem vettem részt. Én a magam erkölcsi értékrendje szerint járok el, ha valami nem tetszik, mint FIDESZ vezető természetesen nem dönthetek, saját Fidesz többségű képviselőtestületem ellenébe. Mivel ismétlem, nem a FIDESZ vezeti a várost, hanem a lakosság által megválasztott képviselőtestület, akiknek esetleg lehet rossz döntése is. Magam minden esetben úgy járok el, - hogy ne ártsak – az olyan szavazásokon, amelyek nincsenek összhangban az általam felvállalt értékekkel, nem veszek részt. Ez azért van, mert, van ami törvényes, és van ami jogos. Ha a kettő nincs összhangban, akkor meg kell találnom a kiutat. Ez persze az én magán problémám, csak azt támogatom, ami törvényes és jogos is. Örülők a kérdéseknek, várom további észrevételeiket.” – így szólt Takács Ferenc Facebook-bejegyzése.

 

 

Péter Balogh Takács Feri, alvilági nevén tótkomlósi kubik, már régóta nem határolódhat el semmitől a Fidesz nevében, hiszen a Fideszen belül is szinte mindenki árulónak tartja és tartják tőle a távolságot. Az meg, hogy még mindig veszi a bátorságot ahhoz, hogy általános véleményt fogalmazzon meg a Facebookon és egyéb nyilatkozatok formájában is (aki ismeri, vagy valaha is találkozott Takáccsal, jól tudja, hogy ezeket a mondatokat ő képtelen lenne megfogalmazni), az csak azért lehet, mert saját állítása szerint is hosszú évek óta ő a fő kolbászbeszállító.”

 

 

Újréti Nóra Sok olyan ember van, mint Takács Ferenc, aki abból él, hogy fideszes. Gondoljunk csak bele, miből vehettek ingatlanokat és autókat, hacsak nem a fideszes pozícióból származó bevételéből. Az is igaz, hogy ezt a fideszesek tagadják, de akkor felmerül a kérdés, hová tűnt az általa vezetett, és a DK-s Kasuba által irányított klaszter és a csorvási központú LEADER csoport, valamint az ennek működésére biztosított 100 milliók.”

 

 

Takács Ferenc Valamit jól csináltam. Ezt abból gondolom, hogy két gádorosi mond véleményt rólam, akiket én soha nem láttam. Újréti Nóra, és Balogh Péter mondott véleményt a legutóbbi bejegyzésemre válaszul. Első látásra, Facebook oldalukat nézve „Fideszes verőlegénynek” gondolná őket az ember, mert úgy tűnik, mindenkivel bajuk van, a Jobbikot, Bod Tamást, és most engem „ekéznek”. Vegyük ketté a dolgokat, azt nem tagadhatják meg tőlem, hogy a saját tetteimet leírjam. Ez így van, ahogyan leírtam. Így járok el és lehet, hogy ez egyes Fideszeseknek nem tetszik, akik nem komlósiak, és nem ismerik az itteni embereket. Még egyszer engem a komlósiak választottak képviselőjüknek, a legtöbb szavazatot 1300-nál többet kaptam. Számomra ez azt jelenti, hogy a városunk polgárainak kell megfelelnem. Kedves gádorosi kritikusok, hol voltak Önök négy éve, amikor Gádoroson a FIDESZ jelöltjei megbuktak, és egy az ellenzéki pártok által támogatott csapat nyert. Mindezekért úgy gondolom, önök (kisbetűvel) más párt érdekeit képviselik, és nem a Fideszét, zavart akarnak okozni, üdvözlöm a megbízóikat. Az én írásom nem önöknek szólt, hanem a komlósiaknak.

 

 

 „Újréti Nóra Takács Úr! A véleményem mondtam el és kérdéseket tettem fel. Úgy tudom ezt szabad. Nem értem Önt. Ön elmondhatja a véleményét bárkiről, bármiről, értékelhet eseményeket, történéseket mint egy legfelsőbb főbíró? De ha más teszi ezt akkor fel van háborodva? Uram! Ön közszereplő! Ennek minden előnyével és hátrányával egyetemben. Véleményem szerint aki ennek az előnyeit élvezi, az a hátrányait is viselje.”

 

 

Ferenc Takács Egyáltalán nem tisztelt, és nem kedves hölgy! Ön a saját facebook oldalamon megrágalmazott ingatlanok, autók jogtalan megszerzésével, és száz milliók ellopásával. Nekem több ezer ismerősöm van, ezért ön(igy) súlyosan nagy nyilvánosság előtt megrágalmazott, rossz híremet keltette, annak ellenére, hogy nyilván az életben mi nem találkoztunk. Nagyon fiatal, de meg kell tanulnia, hogy a kimondott szavaknak súlya, van, azokért felelni kell. Mindeze-kért örömmel közlöm, hogy rövidesen találkozni fogunk a bíróságon. Ma jogi képviselőm-mel, és szakértőkkel találkoztam, és holnap megteszem a feljelentést nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás, becsületsértés, hitelrontás ügyében. A lehetőségekhez képest nem vagyoni kártérítésre is igényt tartok annak a felső határáig. Úgy gondolom, hogy el-kezdheti a bizonyítékait összeszedni. Amennyiben ön nem létező személy, hanem más va-lakinek a nevében írt, nyilván az IP címe alapján azonosítható lesz. Megnyugtathatom, én mindig a saját munkámból éltem meg, csak olyan pénzt fogadok el, amiért megdolgoztam. A jó híremre, és a becsületemre pedig kényes vagyok, mint mindenki, aki a közéletben forgolódik. Miután ön "megtisztelt" azzal, hogy a saját oldalamra írt, én is élek ezzel a lehetőséggel. A becsület és a tisztesség mindennél többet ér!”<
+
>
Kérjük, hogy a nagyobb méretben való megtekintéshez kattintson a képre!


A hozzászólás csak regisztrált felhasználóknak engedélyezett.
A regisztrációhoz kattintson ide!
A bejelentkezéshez kattintson ide!

Cikkel kapcsolatos hozzászólások, észrevételek:

Még nincs egy hozzászólás, észrevétel sem a cikkel kapcsolatosan.