2019. július 19., péntek,  Emília
 
 
 
 

Címlap

[S a többi...]
2018. június 04., hétfő
Túl messzire ment az igazgató?
Három az egyben: egy sajtóképzés során – azonos témáról – készült három írás egyetlen cikkben
Szerző: vitalap.hu
Egy megyebeli sajtóképzés során a résztvevők megtekintették a Tótkomlós Mindannyiunké című facebookos blog ama videofelvételét, mely még április 18-án készült. Ebben egy olyan esetről van szó, mely során az ellenzéki képviselők a tótkomlósi polgármestertől, a képviselő-testülettől vizsgálatot kértek annak feltárására, hogy történt-e (köz)pénzügyi szabálytalanság, netán törvénysértés az önkormányzat cégének az óta eltávozott ügyvezetője részéről.(Ő nem jelent meg az ülésen.) A polgármester, a testületi fideszes többség ezt nem tartotta indokoltnak, ismereteink szerint sem a jegyző, sem a kormányhivatal szintén nem lépett az ügyben. Három szerző önálló meglátása alapján készültek a tudósítások.

 

 

Képünk illusztráció! (Forrás: Orosháza Dél-Békés)

 

Mindennapi utazások milliókból

 

A volt fürdővezető gépkocsihasználata a tótkomlósi képviselő-testület előtt

 

 

A korábban lemondott tótkomlósi fürdővezető (az önkormányzat egyszemélyes kft.-jének ügyvezetője), Mihály Rita gépkocsihasználatát hivatott volt megtárgyalni április 18-ai, soron kívüli ülésén Tótkomlós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. A téma napirendre kerülését Takács Ferenc képviselő (a Fidesz helyei szervezetének elnöke) indítványozta, bár az ülésen már úgy fogalmazott: amennyiben az érintett útnyilvántartásokon szerepel ellenjegyző aláírása, nincs értelme a témával foglalkozni. Azt javasolta, hogy „húzzanak vonalat”, és építsenek ki egy rendszert a költségelszámolásról – akár úgy, hogy összeghatárt is megjelölnek.

 

A saját gyakorlatát hozta fel példának egykori fürdővezetői múltjából Zsura Zoltán független képviselő, kiemelve, hogy az idő tájt, s ma, a szentesi fürdő főmérnökeként is évi 4-5, legfeljebb10 költségelszámolást ad-adott le, a most vitatott összegnél jóval kevesebbet. Rámutatott, hogy mielőtt Mihály Rita távozott a kft. vezetői megbízatásából, tavaly decemberben 3500 kilométernyi gépkocsihasználatot írt be. Előtte is folyamatosan jelentős összegek szerepelnek az elszámolásban, még tavaly augusztusban is, amikor a vezetőnek nem is volt autója… A kimutatásokban évi 1,4-1,7 millió forint költségelszámolás található. Ezeket az adatokat a cég könyveléséből szerezte meg. Úgy tűnik, hogy a kft. működésének hátterében nem mindig megalapozott költségelszámolással próbálták a vezető jövedelmét kiegészíteni – vélelmezte. Az ügy méregfoga úgy húzható ki – mondta –, hogy egyenként nézzék meg, mi dolga volt az egyes alkalmakkor Mihály Ritának, hogy ennyit kellett utaznia, akár egy hónap minden napján is. Arra kérte a polgármestert, indítson vizsgálatot ennek indokoltságát kutatva, és tekintsék át a tendenciát is.

 

A jogászvégzettségű dr. Garay Rita polgármester visszakérdezett: mit tudhatnak csinálni, ha kiderül, hogy a volt vezető nem utazta le az elszámolt kilométereket? Zsura Zoltán hangsúlyozta, a kifizetett összeg jogosságát kell megvizsgálni, hiszen közvagyonnal gazdálkodnak. Ha így lehet a közpénzzel bánni, akkor bármit meg lehet csinálni.

 

Varga András társadalmi megbízatású alpolgármester megrótta Zsura Zoltánt, mondván, a képviselő csak gerjeszti a problémát, és kérdőre vonta, hogy milyen jogon járt be a fürdőt is magában foglaló kft.-be adatokat kérni.

 

A képviselő-testület kormánypárti többsége végül nem támogatta, hogy megvizsgálják a korábbi vezető gépkocsihasználatát.

 

*

 

Elmarad a fejmosás?

 

Lebegő fiktív(?) költség a Tótkomlósi Rózsa Fürdőben – Az ügyvezető nem nyilatkozik, hogy merre járt…

 

Soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülést hívtak össze április 18-ára Tótkomlóson. Fő napirendi pontként az önkormányzat kft.-jének (s annak részeként üzemeltetett Rózsa Fürdőnek) tavaly december végén leköszönt ügyvezetője, Mihály Rita útiköltség-elszámolásairól vitáztak az egybegyűltek.

 

Dr. Libor Zsuzsanna közgazdász képviselőként nehezményezte, hogy az érintett nem jelent meg az ülésen, ami miatt nehezen lesznek tisztázhatóak a felmerülő kérdések az útiköltség- kimutatással és útnyilvántartásokkal kapcsolatban.

 

A téma napirendre tűzését korábban javasoló Takács Ferenc képviselő, tanácsnok az ülésen már azt mondta: „Ne gerjesszünk vitát, mert az nem old meg semmit”. Szerinte visszamenőleg, egy évre vonatkozóan nem lehet leellenőrizni, hogy mikor, hol járt a „Milady”. Tanácsolta a továbbiakban azt is, hogy „előre nézzenek” a képviselőtársak, és határozzák meg, hogy a jövőben miképpen felügyelik majd a költségvetés nyilvántartását.

 

A polgármester asszony által meghívott ügyvéd szerint nem volt eddig szabályozva, hogy hány kilométer, mennyi pénz számolható el kiküldetésekre havonta, amikor is a cég ügyeiben járt el, ezért nem terheli felelősség ez ügyben a ügyvezető asszonyt. S ezt a későbbiekben szabályozni kell – ez utóbbiban mindannyian egyetértettek.

 

Felmerült a kft. felügyelő bizottságának felelőssége is, azonban annak elnöke szerint bizottságának nincs hatásköre a témát vizsgálni. Az említett ügyvéd állítása szerint sincs felügyelő bizottságnak joga beleszólni a fürdő gazdálkodásába, és arra sem, hogy kivizsgálja a szóban forgó elszámolásokat. E véleményt osztotta dr. Garay Rita ,Tótkomlós város polgármester asszonya is.

 

Zsura Zoltán független képviselő-testületi tag, a szentesi fürdő főmérnöke vizsgálat megindítását indítványozta.

 

Állítása szerint nem minden esetben voltak megalapozottak a kiküldetési elszámolások, ugyanis nem voltak alátámasztva konkrétumokkal, melyek jogosságát és valóságtartalmát mintha nem ellenőrizte volna senki. Felmerült az a gyanú, hogy burkoltan így juttatott bérkiegészítést az önkormányzat az általa megbízott ügyvezető asszonynak.  Ennek „köszönhetően”  2017-ben összesen másfélmillió forint került – vélhetően – plusz juttatásként a zsebébe, ami nehezen kigazdálkodható terhet jelentett a fürdőnek. A kimutatások szerint 3500 kilométert számoltak el havonta útiköltség gyanánt, amit állítólagosan céges ügyekben történő kiküldetések indokoltak..  Itt azért „nagyon kilóg a lóláb” – véleményezte a képviselő.

 

Arra is felhívta képviselőtársai figyelmét, hogy közpénzekről van szó az adott ügyben, ezért fontosnak tartja az átláthatóságot és a tisztaságot az elszámolások során – ebben az ügyben és a későbbiekben is. Továbbra is várná a magyarázatot azoktól az érintettektől, akik lehetővé tették ezt a kifizetést – tette hozzá.

 

Varga András társadalmi megbízatású alpolgármester felszólalásában Zsura Zoltán képviselőtársa érveit és kétségeit „problémalebegtetésnek” titulálta. Azzal vádolta, hogy saját szakállára nyomozott az ügyben, amihez szerinte nem volt joga, és ahhoz sem, hogy betekintsen a fürdő könyvelésébe.

 

A vitás helyzet nem oldódott meg, azonban a kormánypárti többség szavazatával lezárták az igencsak sikamlós témát azzal, hogy a képviselő-testület nem kíván a továbbiakban foglalkozni ezzel az üggyel.

 

A kérdésre – hogy a fürdő leköszönt ügyvezető asszonya, Mihály Rita jogosan vette-e fel az elmúlt évben, években jelentős közpénzt – nem született válasz, már csak azért sem,mivel nem jelent meg az ülésen, nem kívánt élni a lehetősséggel hogy tisztázza magát. E körülményt a testületi többség – valamiért – nem is nagyon kívánta boncolgatni…

 

*

 

Túl messzire ment az igazgató…

 

Se vizsgálatot nem indít, se feljelentést nem tesz Tótkomlós polgármestere, s képviselő-testülete egy „kilométerpénz-elszámolási” ügyben

 

A Tótkomlós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete még április 18-án megtartott soron kívüli ülésén tárgyalta a város tulajdonában lévő, a Rózsa fürdőt is üzemeltető egyszemélyes kft.-je – azóta már felmondott – ügyvezetőjének vitás költségtérítési ügyeit. A Fidesz helyi elnöke, Takács Ferenc önkormányzati képviselő, tanácsnok javaslatára külön napirendi pontként foglalkoztak az üggyel. Az ellenzéki képviselők észrevételezték, hogy a fürdőigazgató feltűnően nagy gépjárműhasználati keretet vett igénybe.

 

A testületi ülésen elhangzottak szerint a kifizetések átnézése után kiderült. hogy éves szinten 1-1,5 millió forintot vett fel az ügyvezető, holott ő helybeli lakos és a fürdő ügyeinek intézése sem indokolta az ilyen mértékű utazási költségtérítéseket.

 

Az ellenzéki Zsura Zoltán (független képviselő), aki a szentesi fürdő főmérnöke, megjegyezte, hogy a gyakorlatban koránt sincs, nem is lehet ilyen mértékű utazási igénye a vizsgált munkakört betöltőnek. Felmerülhet – volt kiolvasható a véleményéből – a polgármester és a jegyző felelőssége is ebben a kérdésben, amennyiben nem intézkednek. Javasolta egy vizsgálóbizottság felállítását. Ezzel elkerülhető lennének újabb, indokolatlan kifizetések.

 

A polgármester elmondta, hogy az ülésre meghívták a napirendi pont „főszereplőjét”, a kft. leköszönt ügyvezetőjét is, ám Mihály Rita, aki nem jelent meg, kérte, hogy a testület tagjai írásban tegyék fel a kérdéseiket. E fölött a testületi többség már nem is töprengett. A társadalmi megbízatású alpolgármester, Varga András jelezte, hogy nem tartja szükségesnek a vizsgálóbizottság felállítását, és javasolta a napirendi pont minél hamarabbi lezárását. Az ülésen a polgármester asszony meghívására jelen volt a várost képviselő ügyvéd is, aki dr. Garay Rita kérdésére elmondta: amennyiben útnyilvántartásokkal alá van támasztva a költségtérítés, akkor jogilag nem törvénysértő. (Arról nem esett szó, mi van akkor, ha ezek az „alátámasztások” esetleg fiktívek.) Javasolta, hogy a képviselő-testület szabályozza a jövőre vonatkozóan az ügyvezető költségtérítési keretét. A kormánypárti képviselők végül nem javasolták a vizsgálat lefolytatását.<
+
>
Kérjük, hogy a nagyobb méretben való megtekintéshez kattintson a képre!


A hozzászólás csak regisztrált felhasználóknak engedélyezett.
A regisztrációhoz kattintson ide!
A bejelentkezéshez kattintson ide!

Cikkel kapcsolatos hozzászólások, észrevételek:

Még nincs egy hozzászólás, észrevétel sem a cikkel kapcsolatosan.