2019. február 22., péntek,  Gerzson
 
 
 
 

Címlap

[S a többi...]
2018. január 26., péntek
Tótkomlósi árnyékbokszolók?
A fideszes képviselők szavazatával a testületi többség csatlakozott az antimigráns településekhez
Szerző: Kiss A. János
Soros ülést (és Soros-ülést) tartott tegnap Tótkomlós önkormányzatának képviselő-testülete. Néhány „alibi” napirendi pont közé ágyazva tett eleget a városvezetés a Fidesz és kormánya gyűlölködést végtelenségig szító mozgósításának. Mint hallottuk, dr. Garay Rita polgármester asszony (Fidesz) is részt vett azon az országos találkozón, melyet az a kaposvári polgármester hirdetett meg, akit a közbeszéd manapság csak „III/3-as spicliként” szokott aposztrofálni. Az ott született elhatározásnak engedelmeskedve vette napirendre (a fideszes többség jóvoltából) a tótkomlósi képviselő-testület azt a menekült-, s egyáltalán idegenellenes, gyűlöletkeltő előterjesztést, melyet a kormányzó pártok választási győzelmük érdekében és reményében, iszonyatos nagyságú közpénz elbokázásával most társadalmi akaratként akarnak megjeleníteni. A „Tótkomlós Mindannyiunké” nevű facebook-oldalon látható videofelvétel alapján adunk tájékoztatást az ülés e napirendi pontjának tárgyalásáról, illetve elolvashatják a polgármester asszony által jegyzett előterjesztést, továbbá Zsura Zoltán (független) képviselő hozzászólását, melyet az ülésen felolvasott. A videoanyagot cikkünkben elérhetővé tesszük.

Képünk illusztráció! (Forrás: YouTube)

 

Szokatlan látványt mutatott az, hogy valamennyi képviselő megjelent az ülésen. A „notórius” távollevő Malya György képviselő (Fidesz) és az időnként távol maradó Takács Ferenc (Fidesz) is látható volt a „fedélzeten”. A szóban forgó napirendi pont címe ez volt: „Csatlakozás a betelepítést elutasító településekhez”. Meglepő módon csak a gazdasági és pénzügyi bizottság tárgyalta az ügyet (miért is?), noha létezik oktatási és kulturális, valamint szociális bizottságuk is…

 

Takács Ferenc tanácsnok, a Fidesz helyi szervezetének elnöke szólt hozzá először a témához. Nyilván a nemzetiségi település, a ki-betelepítések történelmi háttere miatt először egy kicsit „mosakodott”, majd markáns nézőpontot választott. Igaz, belebonyolódott a „szokású” kifejezés alkalmazásába, mentségére legyen mondva, hogy háttal ült Szent István városháza előtt álló szobrának, melynek talapzatán az államalapító Imre herceg számára megfogalmazott eme intelme ez olvasható: „Mert az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő”… Elismerte, hogy az országban egyre inkább eluralkodik az idegengyűlölet, de mint mondta: „nem a kormánynak köszönhetően”. Felidézte, hogy előző napis felkeresték telefonon tótkomlósiak azzal, hogy a városban idegen arcokat láttak…

 

Dr. Libor Zsuzsanna képviselő (független) kijelentette: az egész napirendi pontot pártpropagandának tartja. Utalt arra, hogy pár hónapja még nem így beszéltek Takács Ferencék, amikor az áttelepítési megemlékezést tartották. Rámutatott: mélyen nem ért egyet embercsoportok megkülönböztetésével, s ma vallás, holnap ki tudja, mi alapján fogalmazódik meg az. Felidézte: a történelem megmutatja, hogy mindez hová vezet.

 

A polgármester asszony reakciója az volt, hogy elismételte mondandója lényegét: „Az illegálisan országunkba érkező idegeneket az emberek nem szeretnék befogadni”. Takács Ferenc e szavakkal vezette be újabb véleménynyilvánítását: „Nem vagyok rasszista, de…”

 

Varga András társadalmi megbízatású alpolgármester (Fidesz) amúgy „németszilárdosan” annak a véleményének adott hangot, hogy „Minden normális ember visszautasítja…” a tárgyalt téma összefüggésbe hozását a szlovák-magyar lakosságcserével (ki- illetve áttelepítéssel). Malya György képviselő (Fidesz) elmondta: szülei 32 éve családjukba fogadtak egy arab fiút, akire máig testvéreként tekint. Ám most nem hajlandó mása cserélni a keresztet, s hallgatni a müezzin „óbégatását”.

 

Zsura Zoltán névszerinti szavazást kért. Tulajdonképpen azt is, hogy az általa elmondottakat is szavaztassák meg, de ez később nem került az „asztalra”, nyilván nem tekintették módosító javaslatnak. Habár Benyó Pál képviselő (Fidesz) szerint Zsura Zoltán véleménye ellenelőterjesztés volt. Megemlékezett az egykori tótkomlósi görög menekültekről, majd kifejtette: „Olyan emberek ne özönöljék el Tótkomlóst, akik nem akarnak beilleszkedni, hanem ők akarnak diktálni”. Takács Ferenc reflexiója ez volt: jobb félni, mint megijedni. Varga András központi anyagnak minősítette Zsura Zoltán gondolatainak felolvasását, ami a Fidesz és sajtóháttere által hosszú ideje szajkózottak,s az ülésen is hallottak hétterében minimum komikusnak tűnt… Nem mulasztotta el, hogy – a maga módján – bele ne kössön Zsura Zoltánba: olyasmit mondott neki, hogy örülne, ha (valamit) „el tudnád juttatni Soros Gyurka bátyádhoz”. Hát…

 

Zsura Zoltán nem vette fel a kesztyűt, ugyanakkor a polgármester asszonyhoz fordult. Felrótta neki, hogy a Fidesz-kampány által étvett szöveggel azt akarják az emberekbe bevésni, hogy mindentől félni kell. Senki nem akart válaszolni a költőivé vált kérdésre: a jelenlevők közül ki látta már a Soros-tervet.s láttak-e már migránsokat Tótkomlóson? A polgármester asszony válasza: „Hogy Tótkomlóson láttam-e migránst, az egy dolog”. Aztán gyakorlatilag felszólította az ÁMK intézményvezetőjét, aki – úgy tudni – a Fidesz csanádpalotai szervezetének elnöke, hogy beszéljen a migránsokról. Ő elmondta, hogy lakóhelyén előfordultak, illetve úgy két éve sokat izgult amiatt, hogy Szombathelyen tanuló gyermekét úgy kellett útnak indulnia, hogy nem tudta, mi lesz vele, amíg odaér.

 

Mótyovszki Róbert alpolgármester (Fidesz) kikérte magának, hogy Zsura Zoltán betelepítettnek tekintse a tótkomlósi szlovákokat. (Vagy az áttelepített magyarokat is? – erre még nem sikerült rájönnünk.) Benne is felsejlett Szent István idézett intelme, ám sajátos történelemmagyarázatként elmondta: amikor a kunok először bejöttek az országba, s nem voltak hajlandók felvenni a kereszténységet, „kizavartuk őket, mint a sicc!” Hozzátette: annak ellenére, hogy Szent István mit írt…

 

A polgármester asszony nem adott lehetőséget reagálásra. (Talán másnak is feltűnt, hogy az előterjesztésről spontán véleményt nyilvánító fideszes képviselők közül egyedül Tuska Pálné nem szólalt meg.) A testületi tagok megszavazták a névszerinti szavazás elrendelését. Az előterjesztés alapján megfogalmazott határozati javaslatról így szavaztak:

 

Igen: dr. Garay Rita, Mótyovszki Róbert, Varga András, Benyó Pál, Malya György, Takács Ferenc és Tuska Pál Jánosné. Nem: Laukó Zsuzsanna Éva és Zsura Zoltán. Tartózkodás: dr. Libor Zsuzsanna. (Az egykor e történéseket hitelesen feltárni akaró történészek kedvéért mindeniknek a hivatalos névhasználatát alkalmaztuk.)

 

 

A napirendi pont tárgyalásaitt látható:

 

 


 

 

*

 

 

Az előterjesztés szövege:

 

Csatlakozás a betelepítést elutasító településekhez

 

 

Tótkomlós Város polgármestereként – sok más magyar település vezetőjével együtt – aggodalommal figyelem a Brüsszelből és a Soros-birodalomból érkező híreket.

 

A legújabb hírek szerint Soros György bevándorlásszervező irodákat akar nyitni a magyar vidéki városokban és több százezer dollárt oszt szét ezekben a hetekben, hogy megerősítse vidéki hálózatát.

 

Az Európai Parlament 2017. november 16-án hozott határozata tartalmazza, hogy a civil szervezetek aktívan részt vehetnek a bevándorlás szervezésében és a bevándorlók szétosztásában. Látható, hogy Brüsszelben gőzerővel zajlik a Soros-terv végrehajtása és egyre nő a nyomás Magyarországon, hogy álljon el a Soros-terv útjából és fogadja el a kötelező, felső korlát nélküli kvótát. Ráadásul a betelepülések célpontjai elsősorban azok a tagállamok lennének, amelyek eddig nem, vagy kevés migránst fogadtak be, ilyen Magyarország is. A brüsszeli tervek szerint a bevándorlók akár 30 fős csoportokban, kiszélesített családegyesítéssel lennének betelepíthetők.

 

Ez a terv a magyar településekre rendkívül veszélyes, megszűnne a mindennapok biztonsága, és veszélybe kerülne e települések jövője.

 

Minket, polgármestereket és képviselőket azért választottak meg, hogy a településeink érdekeit képviseljük.

 

Mindezek alapján javaslom, hogy Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslat szerinti tartalommal nyilatkoztassa ki, hogy csatlakozik a betelepítést elutasító településekhez és nem akar sem bevándorlásszervező irodákat, sem migránsokkal teli városokat!

 

Tótkomlós, 2018. január 15.

 

dr. Garay Rita polgármester”

 

*

 

Zsura Zoltán hozzászólásának szövege:

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

Megdöbbenve olvastam a Polgármester asszony által elkészített előterjesztést.

A kérdést, hogy miről is szól és kinek is címezték, egy szóval jellemezhetném: kampány!

Több érdekes információt találhatunk a vélhetően központilag megfogalmazott szövegben, olyanokat, melyek bennem kételyt keltenek.

 

A második bekezdésben az alábbi olvasható:

„A legújabb hírek szerint Soros György bevándorlás szervező irodákat akar nyitni”

Van-e a kezükben dokumentum, leirat vagy bármi, ami ezt bizonyítja? Mutassák meg, és mutassák meg Tótkomlós lakosságának is !

 

Ha nem mutatható meg a Soros-terv, mely a bevándorlási irodák felállítását igazolná, akkor a következő sorokat polgármesterünk mire alapozza? „Megszűnne a mindennapok biztonsága és veszélybe kerülne a települések jövője”. A riogatás és a félelem fenntartása, annak gerjesztése bűn, még akkor is, ha ez egy választási kampány része!

 

Felszólítom az előterjesztés készítőjét, hogy a politikai indíttatású, jól érzékelhetően pártpolitika-szagú leiratokkal ne terhelje a testület munkáját!

 

Tavaly ön volt az, aki egy testületi vita kapcsán rám szólt: „Ne hozzuk be a pártpolitikát a testületi ülésekre!” Azóta mi változott?!

 

Kérdezem a polgármester asszonyt:

Látott-e már valaki egyetlen migránst Tótkomlós utcáin, nem messze a román határtól?

Megkérdezem a jegyző asszonyt:

Tudunk-e olyan bejelentésről, hogy civil szervezet, vagy szervezetek befogadói irodát

szándékoznak telepíteni Tótkomlóson? Valaki hallott-e már ilyenről?

Ha igen akkor ez idáig miért nem intézkedtek, ez jó indok lenne az amúgy hetente megtartott soron kívüli ülések számának gyarapítására!

 

Kérdezem a Fidesz helyi vezetőjét:

Látta-e már valaki a jelenlévők közül azt a sokat emlegetett Soros-tervet? Ő, aki tavaly nyáron oly nagy vehemenciával harcolt a lakosságcserés betelepítés emlékére állított emléktábláért, neki mi a véleménye erről az előterjesztésről? Takács Ferenc, aki a Mária-kegyhely egyik fő patrónusa, tiszta szívvel és meggyőződéssel fog szavazni erről a megbélyegző, kirekesztő, megfélemlítő és megosztó, alapok nélküli előterjesztésről, mely szembe megy a keresztény és a pápai hitvallással is?

 

Megkérdezem a jelenlévőket:

Arról hallott-e valaki a napokban, hogy az Orbán-kormány 1300 menekültet fogadott be csak 2017-ben! Halott-e valaki arról, hogy amióta teljes gőzzel folyik a migránsolás, több mint 2300 főt fogadott be Magyarország, és ami lényeges, mindezt titokban. És ez folytatódott volna, ha Altusz Kristóf ki nem fecsegi a titkot!

 

Halott e valaki arról, hogy 20 ezer migráns érkezett hazánkba, aki megvásárolta a benntartózkodását és milliárdokkal gyarapította egyesek zsebét, amit a sajtó évek óta jelez. De a hírek szerint már ők sincsenek itt, továbbálltak. Gondolom, Önök ezekről semmit nem halottak!

 

Szabad-e Tótkomlóson a migránsolást ilyen szintre emelni, és ilyen színben feltüntetni?

Mit is jelent a migráns szó?

 

Vikipédia:

 

„A bevándorlás emberek életvitelszerű áttelepülése születési országukból vagy korábbi lakóhelyükről egy másik országba.” A bevándorlás kifejezés megegyezik a betelepülés szóval!

 

Ez nem cseng ismerősen Tótkomlóson? Településünket telepített emberek hozták létre? Ezek mind, mind: mi vagyunk, tótkomlósiak, ahol a szlovák és magyar ajkú emberek békében és barátságban élnek. De úgy tűnik, egyeseknek politikai okból indíttatva fontos a megosztottság gerjesztése és fenntartása.

 

Természetesen nem azt akarom, hogy ellenőrizetlenül kétes származású és múltú embereket

fogadjon be az ország. Tiltakozom az ellen, hogy bárkit ellenőrzés nélkül beengedjünk az országhatáron. Támogatom azt, hogy ameddig szükséges, kerítéssel is védjük határainkat. Viszont inkább arra hívnám fel a kormány figyelmét egy nyilatkozattal, miszerint egyes sajtóértesülések alapján az állítólagosan ellenőrzött és befogadott menekültek között kétes alakok és közöttük bűnözők is találhatók!

 

Arra kérek mindenkit, ne üljön fel a kormányt alkotó pártok választási kampányelőszelének. Ne szavazzuk meg a polgármester asszony aláírásával jegyzett előterjesztést. Szavazzunk a barátságra, a békességre, a nyugalomra és a békés egymás mellett élésre! Szavazzunk arra, hogy Tótkomlóson nem arról kellene nyilatkozni, hogy mondvacsinált okkal félelmet gerjesszünk, hanem arról kéne tennünk, hogy a lakosság számának csökkenését milyen módon tudjuk megállítani, mert előbb utóbb a település ténylegesen élhetetlenné válik.

 

Az elnyerhető uniós milliókat, melyeket az amúgy vehemensen szidott Európai Unió biztosít, jó célra és a lakossági igényeket figyelembe vételével kellene felhasználni, nyíltan és ellenőrizhetően! Mindezt azért mondom el, mert egyetértek a polgármester asszony által leírt ama mondattal, mely így hangzik: „Minket, polgármestereket és képviselőket azért választottak meg, hogy településeink érdekeit képviseljük”.

 

Ahhoz hogy ez valóban így történjen, az előterjesztést elfogadásra alkalmatlannak kell nyilvánítanunk.”

 

 

Zsura Zoltán

független önkormányzati képviselő”<
+
>
Kérjük, hogy a nagyobb méretben való megtekintéshez kattintson a képre!


A hozzászólás csak regisztrált felhasználóknak engedélyezett.
A regisztrációhoz kattintson ide!
A bejelentkezéshez kattintson ide!

Cikkel kapcsolatos hozzászólások, észrevételek:

Még nincs egy hozzászólás, észrevétel sem a cikkel kapcsolatosan.