2019. február 22., péntek,  Gerzson
 
 
 
 

Címlap

[S a többi...]
2018. január 18., csütörtök
Közpénz a sátor alatt?
Ha Mihály Rita nem áll fel, megfeledkeztünk volna a tótkomlósi jegyző Takács Ferencnek írt leveléről
Szerző: Kiss A. János
Talán emlékeznek még: az év vége felé, amikor a tótkomlósi fürdő nagymedencéje fölött, az év hidegebbik felében, ilyen-olyan körülmények között üzemelő légtartásos medenceborító sátor körül egyre nagyobb lett a hullámverés Tótkomlóson, többször is olvashattak Takács Ferencről. Ő a tótkomlósi képviselő-testület tagja és tanácsnoka, a Fidesz helyi szervezetének elnöke, s „mellesleg” a megyei közgyűlés tagja, kemény és szenvedélyes állásfoglalásokat fogalmazott meg a sátorügy „egészének” botrányos „életútjáról”. A kormányzó párt politikusaként ugyan fel-felvetette, hogy büntetőfeljelentést kellene tenni az ügyben, de az övéi aligha tolerálták volna az ilyen „függelemsértést”. Úgy szabadult szorult helyzetéből, hogy – pofonegyszerű és logikus meglátásként – felvetette: a tótkomlósi jegyző (ahogy e tisztség betöltőit a pozitív értelmű bürokratikus szakzsargon nevezi) az önkormányzat „törvényességi őreként” foglaljon állást az ügyben. Konkrétan: adjon választ arra, hogy a tótkomlósi sátortörténet első pillanatától kezdve, kérdése feltételének időpontjáig történt, felbukkant-e bármilyen törvénysértés? A jegyző asszony azonnal jelezte az ülésen, hogy később adja meg a válaszát, mégpedig írásban.

A csaknem négy évvel ezelőtti felvételen (balról jobbra) Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina, dr. Garay Rita polgármester és Takács Ferenc

 

Ami azt illeti, megfelelő időben meg is írta levelét Takács Ferencnek, 2017. november 7-ei dátumozással. Ezt Takács Ferenc mondta el érdeklődésünkre e napokban. Való igaz, szinte megfeledkeztünk a dologról, de a fürdővezetői, főmérnöki tisztséget is betöltő Mihály Rita, a fürdőt üzemeltető (önkormányzati tulajdonú)  Komlós Településszolgáltatási Kft. ügyvezetője távozásának december végi bejelentése világossá tette: elvarratlan szál lehet az olvasók számára a jegyző asszony válaszának nem ismerete.

 

Takács Ferenc némi humoros hangvétellel ismerte el, hogy valóban megkapta levélben a jegyzői választ: duplán is. Csodálkozásunkra megjegyezte: két különböző napon egy-egy példányt juttattak el hozzá. Nem díjazta azt a vélekedésünket, hogy akkor az egyiket akár nekünk is adhatná; nem kaptuk meg, de az elől nem tért ki, hogy megossza a nyilvánossággal az abban foglaltak lényegét. Tudják: aki Á-t mond, mondjon B-t is…

 

– Nem csak szóban, testületi ülésen, hanem október 27-én írásban is megkerestem fürdősátorral kapcsolatos kérdésemmel Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina jegyzőt – fogott mondandójába Takács Ferenc. – Tulajdonképpen már levelének első mondatából azt szűrtem ki, hogy a felelősség kérdésében csak bizonyos korlátok között kaphatunk választ tőle. E „többesen” rajtam kívül a képviselő-testületet és a lakosságot is értem.

 

– Mert mit tartalmazott e mondat?

 

– Azt, hogy jegyzőként csak az önkormányzatokról szóló törvény szerinti feladatköre keretein belül van jogosultsága választ adni. Ezt olvasva csak arra gondolhat az ember, hogy az ügynek lehetnek olyan tényei, vonatkozásai, felelősségi körülményei is, melyek feltárása nem az ő „asztala”, s melyekre menet közben sem volt dolga reagálni. A levélben korrekt módon leírta – időrendben – az idők során a nyilvánosság számára ismertté vált történéseket. E folyamat testületi döntéseit is felsorolta, de azok ellentmondásaira, törvényességi értékelésére így utólag sem vállalkozott.

 

– Akkor kizártnak tekinthető, hogy bármilyen törvénysértés történt volna?

 

– Hát ez az. Ő egyetlen alkalommal sem jelzett ilyet, viszont a levélben rámutatott, hogy az érintett jegyzőkönyveket, a született határozatokat, más döntéseket minden alkalommal megküldték a Békés Megyei Kormányhivatalnak, mely a törvényességi felügyeletet gyakorolja a megye önkormányzatai fölött. Ők viszont egyetlen esetben sem jeleztek törvényességi problémát, utalt rá a jegyzőnő, aki erre tekintettel megerősítette véleményét, hogy nem születtek jogszabálysértő határozatok.

 

– Törvénysértést határozatokon túl is el lehet követni.

 

– A jegyző asszony nyilván azért állította fel azt a korlátot az első mondatában, mert ő szigorúan csak eljárási kérdéseket kívánt áttekinteni. De azért meglapozatlannak minősítette azt a véleményemet, hogy a városvezetés azért nem közvetlenül pályázta meg a sátorbeszerzést, mert el akarták kerülni az áfa megfizetését, a helyi úszóegyesület viszont százszázalékos támogatással, áfa-mentesen jutott hozzá. Valóban, felmerülhet az emberben, hogy itt valakik játszottak a pályázati kiírással, az áfával, az uniós tízmilliókkal. De ezzel a véleményezéssel a jegyzőnő át is lépte a maga által szabott korlátokat. Akkor is, amikor abban foglalt állást, hogy mit gondolhatott az úszóegyesület a pályázat benyújtása előtt. Az pedig kissé provokatív megjegyzésnek tűnt részéről – s hadd idézzem e mondatot szó szerint –, amikor azt írta: „Amennyiben Ön mindezek ellenére, a továbbiakban is áfacsalás gyanúját vélelmezi az ügyben, úgy javasolom, hogy forduljon az annak kivizsgálására jogosult, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező állami adóhatósághoz”.

 

– Emlékezetem szerint a testületi üléseken ön az áfával kapcsolatos aggályait nem a pályázat benyújtásának körülményei miatt vetette fel, hanem azért, mert a működtetéshez komoly önkormányzati pénzeket – közpénzt – használtak fel, ami nem egészen vág egybe az egyesület általi fenntartás, működtetés pályázati kikötésével.

 

– Annak reményében fogalmaztam meg a jegyzőhöz írt levelemet, hogy ő a helyzet tisztázása érdekében beszerezheti az adóhatóság valamiféle állásfoglalását. Ismeretlen tettes ellen és is, a testület egésze is tehetett volna feljelentést, hiszen közpénzek felhasználása történt, történik úgy, hogy a témához való eredeti hozzáállásunkat lépésről lépésre megváltoztattuk azért, hogy valódi önkormányzati feladatok háttérbe szorításával egy egyesületet igyekezzünk kimenekíteni átgondolatlan túlvállalásának nyilvánvaló következményei elől. A jegyző asszony kifejtette azt is, hogy a kft. ügyvezetőjének tevékenységével kapcsolatban nincs semmilyen hatásköre, amin azért kicsit csodálkozom, hiszen a testület közgyűléssé alakulása után, s eseti bizottságunk ülésein is hivatalból jelen volt. Az azért megnyugtató számomra, hogy megkeresésemet jó szándékúnak tartotta.

 

– Véleménye szerint ezzel lezárult a téma véglegesen?

 

– Félek, hogy „időzített bombán” ülünk, mely minél később robban, minél több közpénz vitatható felhasználása következik, annál nagyobb károkat okozhat Tótkomlósnak.

 

– Vajon a kft. ügyvezetői tisztére pályázók a sátorügy egyértelmű tisztázása nélkül, a tulajdonos önkormányzat jelenlegi gyakorlatának átvételével, teljes nyugalommal foglalhatnák el a beosztásukat?

 

– Felnőtt emberekről lévén szó, maguk döntenek e kérdésben is.

 

– Tegnap Gyulán, a bíróságon találkoztunk, ahol tanúként hallgatták meg egy büntetőügyben. Olyanban, mely szegről-végről érintette annak a LEADER-szervezetnek a tevékenységét, mely a tótkomlósi sátorra való uniós pénzt is biztosította a működtetésre kötelezett helyi úszóegyesület számára. Akkor is e szervezet elnökhelyettese volt. Ha nem tévedünk, a tótkomlósi sátor ügye a LEADER oldaláról is, tótkomlósi képviselőként is felelősséget róhat önre. E levelezés arra mutat: nyilván garanciákat szeretne látni arra, hogy a téma tótkomlósi oldalán sincs semmilyen törvénytelenség.

 

– Éppen ezt nem sikerült eddig senkinek megnyugtatóan megtennie. Ha a polgármester és a jegyző írásban kijelenti, hogy semmilyen törvénytelenség nem történt, s a képviselőket semmiféle felelősség nem terheli a sátorügy eddigi folyamatában, akkor lezárom magamban az ügyet.

 <
+
>
Kérjük, hogy a nagyobb méretben való megtekintéshez kattintson a képre!


A hozzászólás csak regisztrált felhasználóknak engedélyezett.
A regisztrációhoz kattintson ide!
A bejelentkezéshez kattintson ide!

Cikkel kapcsolatos hozzászólások, észrevételek:

Még nincs egy hozzászólás, észrevétel sem a cikkel kapcsolatosan.