2019. január 23., szerda,  Zelma és Rajmund
 
 
 
 

Címlap

[S a többi...]
2018. január 12., péntek
„Három az egyben” volt Mihály Rita?
Kezdenek „visszanyalni” a tótkomlósi képviselő-testület „többségi tagjainak” a fürdőjüket érintő (politika- és érdekorientáltnak, de leginkább dilettánsnak vélhető) lépései
Szerző: Kiss A. János
Nagy a csönd Tótkomlóson. A kialakult helyzethez képest túlságosan is az. A Rózsa fürdőt is magába foglaló Komlós Településszolgáltatási Kft. helyzete – különböző okokból – rózsásnak egyáltalán nem mondható. Az év utolsó napjaiban Mihály Rita, az önkormányzat egyszemélyes kft.-jének ügyvezetője lemondott e tisztségéről. A cég nem alkalmazott műszaki vezetőt, ugyanis ő megfelelő felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkezik. Két sürgető feladat is feltűnik a láthatáron: hosszabb távon is megoldani a fürdő műszaki irányítását, illetve kiírni az ügyvezető kiválasztását célzó pályázatot. A kisvárosban azonban egyelőre csak a „közeli” személyek közül valaki befutását tippelgetik a polgárok. De az is kérdés, hogy az illetékesek kellő felelősséggel és törvényesen intézik-e az ügyvezető lemondásával kapcsolatos eljárást?

Képünk illusztráció! (Forrás: Rózsa Fürdő))

 

A kft. egyszemélyes tulajdonosa tehát Tótkomlós Város Önkormányzata. A legfontosabb döntések eddig (szabályszerűen) úgy születtek, hogy a képviselő-testület a téma tárgyalása idejére átalakult a kft. közgyűlésévé. Vajon mit ír a mostani helyzetre vonatkozóan a kft. szervezeti és működési szabályzata?

 

Ismereteink szerint a 2008-ban alapított kft. hatályos szervezeti és működési szabályzattal rendelkezik. Ebben az olvasható, hogy a taggyűlés (az önkormányzat képviselő-testülete) hatáskörébe, jogkörébe tartozik például az ügyvezető megválasztása, visszahívása, az ügyvezető fölötti munkáltatói jogok gyakorlása.  Ebből adódóan legkézenfekvőbben a testületi tagokból álló közgyűlést kell(ene) összehívni Mihály Rita távozásával kapcsolatban is. (Az SZMSZ egyik mondata szerint a tag érvényes határozatot taggyűlés megtartása nélkül is hozhat oly módon, ha a tag írásban közli határozatát. Ez csaknem fából vaskarika: tagként nyilván csak a képviselő-testület egésze értelmezhető.)

 

A műszaki vezetésre megoldás lehet, ha a leköszönő elnököt (külön díjazásért, s vélhetően átmenetileg) megbízzák az ilyen természetű szakfeladatok ellátásával, hiszen műszaki irányítás nélkül a fürdő törvényesen aligha üzemeltethető: az illetékes szakhatóság nyilván nem vállalja át a fürdősök felelősségét – még akkor sem, ha Simonka György akár országgyűlési képviselőként, akár a fidesz megyei vezetőjeként ezt kívánná.

 

Vajon milyen képesítési követelményeknek kell megfelelnie annak, aki a tótkomlósi fürdő vezetője akar lenni? A tótkomlósi fürdő abba a kategóriába esik, ahol a fürdő kapacitása 400 és 1500 fő közé esik. Ez esetben a fürdővezetői posztra pályázónak középfokú szakirányú végzettséggel és legalább 5 éves szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie. A főmérnök az lehet ott (s előírás ilyen tevékenység e kategóriában is), aki szakirányú felsőfokú végzettség birtokában van. De mi számít felsőfokú szakirányú végzettségnek? A gépész-, villamos-, építőmérnök, az épületgépész üzemmérnök. Ismereteink szerint a Rózsa fürdőnek nincs főmérnöke, ha igaz, azért, mert Mihály Rita felsőfokú műszaki végzettsége gyakorlatilag lefedte azt: ő a kft. ügyvezetői munkaköre mellett ellátta a fürdővezetői tisztséget is, s kiváltotta egy főmérnök alkalmazási kötelezettségét. (A további két szervezeti egység irányítását a gyógyászati részlegvezető, illetve a városüzemeltetési részleg vezetője látja el az ügyvezető irányítása alatt.) Ha jól olvassuk, Mihály Rita helyére egy ügyvezetőt, egy fürdővezetőt és egy főmérnököt kellene alkalmazni, nyilvánvalóan az eddigiekhez képeszt jelentős többletköltséggel. (Hacsak nem találnak olyan jelentkezőt, akinél a követelmények netán ugyanígy átfedhetik egymást. Természetesen a fürdő nem üzemelhet megfelelő műszaki irányítás nélkül, nem lepne meg bennünket, ha egyelőre, megbízási szerződéssel alkalmazni kényszerülnének őt. Persze, ha vállalná is azt.)

 

A szabályozásokat nézegetve úgy tűnik, hogy Mihály Rita január végén ténylegesen is elhagyja fürdőbeli pozícióit. Ehhez képest (ahogy tudjuk) a város vezetése még nem hívta össze a kft. taggyűlését, azaz a képviselő-testület tagjait. El kell ismerni: vagy jó idegeik vannak, vagy…?<
+
>
Kérjük, hogy a nagyobb méretben való megtekintéshez kattintson a képre!


A hozzászólás csak regisztrált felhasználóknak engedélyezett.
A regisztrációhoz kattintson ide!
A bejelentkezéshez kattintson ide!

Cikkel kapcsolatos hozzászólások, észrevételek:

Még nincs egy hozzászólás, észrevétel sem a cikkel kapcsolatosan.