2018. szeptember 19., szerda,  Vilhelmina
 
 
 
 

Címlap

[S a többi...]
2017. október 10., kedd
A sátor nem visszaélések elfedésére való
Beszélgetés Takács Ferenccel a tengerikígyóként elhúzódó tótkomlósi medencesátor-ügyről, függőbe tett büntetőfeljelentéséről
Szerző: Kiss A. János
A tótkomlósi fürdő nyílttéri medencéjét szezonszerűen lefedő sátor ügye évek óta nem tud nyugvópontra helyezkedni. A városvezetés szerint azért, mert politikai alapon újra- és újragerjesztik azt. Nemrégen például a képviselő-testület egyik ellenzéki tagja (akit nem mellesleg az ügy kivizsgálására létrehozott eseti bizottságba beszavaztak, ráadásul egy másik város fürdőjének vezetője) nyilatkozott magazinunknak a többségi, fideszes városi vezetés (ez ügyben) folyamatos maszatolásáról. A tótkomlósi képviselő-testület ülésén szóba is hozta a fenntartásait, s nem elhanyagolható körülmény, hogy Takács Ferenc tanácsnok, megyei közgyűlési tag, a Fidesz Tótkomlósi Szervezetének elnöke, az említett eseti bizottság elnöke is felállt és kemény szavakkal törvénytelenségekre hívta fel a figyelmet, s gyakorlatilag ultimátumot intézett a polgármester asszonyhoz és az ügyben körülötte mozgolódókhoz. Kíváncsiak voltunk a véleményére.

Takács Ferenc (középen) a tótkomlósi Mária-emlékhely avatásának évfordulós ünnepségén, idén szeptemberben

 

– Egy LEADER-szervezet alelnökeként – az elnök halála óta rám hárul annak vezetése – igyekeztem pénzügyi segítséget is keresni arra, hogy a tótkomlósi fürdő kinti úszómedencéje fölé sátor kerülhessen, remélve, hogy ezzel is nőhet a fürdő jövedelmezősége – vágott bele Takács Ferenc. – Pályázhatott volna erre a települési önkormányzatunk, de az annak tulajdonában lévő, a fürdőnket működtető káefté is. Végül a Tótkomlósi Úszó Egyesület – mindenki TÚE-ként ismeri – nyújtotta be a pályázatot, mivel egyedül ők igényelhették a sátor költségének teljes,áfamentes összegét. Ennek támogatása fejében a tótkomlósi képviselő-testület határozatot hozott arról, hogy a sátorral kapcsolatban felmerülő felállítási és üzemeltetési költségeket mindenkor a TÚÉ-nek kell állnia, ilyen célokra az önkormányzat egyetlen fillért sem használhat fel. De azt kellett tapasztalnunk, hogy ez nem így történt. Testületi ülések sora foglalkozott a problémával, ám a helyzet mit sem változott. Most betelt a pohár, ezért mondtam el a testületi ülésen, hogy nincs tovább.

 

– Úgy tűnik, eléggé indulatosan szólalt meg.

 

– Kihozott a sodromból az, hogy olyan információkat kaptam, miszerint egyesek azt állítják: eseti bizottságunk tevékenysége miatt fordulnak el a TÚÉ-től az addigi támogatói. De konkrétan csak egyetlen ilyen személyt neveztek meg. Ha eddig kellett eljutnunk, akkor itt az ideje a cselekvésnek. Tisztáztam: ebben az ügyben én nem vagyok – úgy is mondhatnám, nem én vagyok – bármilyen negatív körülmény okozója. Emlékeztettem arra, hogy a LEADER-pályázatra azért tudtuk bejuttatni a sátortémát, mert a nemrégen elhunyt Matajsz András lemondott az általa már elnyert LEADER-támogatásról, ebből kaphatta meg a TÚE a sátorbeszerzés viszonylag alacsonyabb összegét, hiszen az egyesület mentesült  áfa-befizetés alól. Ha a káefté kapott volna pénzt, azzal csak a tényleges ár hatvan százalékát fedezhette volna. A működtetési költségektől elzárkózást kimondó testületi határozatot azért kellett meghoznunk, mert ellenkező esetben eleve áfacsalás-bűnébe estünk volna. Persze utólag sem szabad visszaélni az előnyszerzési feltétellel.

 

– De hiszen azóta is olykor arról hallhattunk testületi ülések alkalmával, hogy a káeftéjükön keresztül gyakorlatilag az önkormányzat rendelkezésére álló közpénz egy részé a sátor használatára fordították.

 

– A TÚE vállalta a fenntartási költségek biztosítását.  Ennek értelmezését kérve a határozat meghozatala előtt külön is rákérdeztem a polgármester asszonyra, aki megerősítette: az önkormányzatnak semmibe sem fog kerülni a sátor üzemeltetése. Technikailag a felmerült költségek egészét a káefténknek tovább kellene számláznia a TUÉ-re, melynek az lenne a dolga, hogy kiegyenlítse. A sátorállítás, bontás mellett hatalmas költsége van a gázzal fűtésnek, az elektromosáram-felhasználásnak.

 

– Milyen összegekről van szó azokban a hónapokban, amikor üzemel a sátorborítás?

 

– A testületi ülés elé tártam, hogy szeptember elejétől a következő év áprilisának végéig évi 10-15 millió forintról beszélhetünk. Ráadásul a testület évi, összesen közel két és fél millió forinttal külön is támogatja a TÚÉ-t. A korábbi egyesületi vezetésnek mindössze 400 ezer forintot adtunk. Csípi a tótkomlósiak szemét, hogy az egyesület az igénybe vett fürdőhasználatért belépődíjat sem fizet. Egyáltalán: ki engedélyezte ezt? Úgy tudom, hogy – mivel Orosházán semmilyen fedett úszómedence sincs – az orosházi úszók évi egymillióért ugyancsak igénybe veszik az itteni edzéslehetőséget.

 

– Ez nyilván növeli a fürdő bevételeit.

 

– Nem egészen, a fürdőnek ezt a pénzt, vagy annak egy részét is vissza kellett forgatnia az egyesület számára. Más városból is edzenek hasonló feltételekkel, pedig az lenne kívánatos, hogy a tótkomlósi – nem csak az egyesületben tevékenykedő – 14 éven aluli gyerekek számára teremtsünk ingyenességet. Megismerhettük azt az adózási szabályt: olyan nincs, hogy senki nem fizeti be az ingyenes használat után is felszámítandó áfát. Sem a sátorbeszerzés, sem a működés esetében nem kívánok partner lenni áfa-csalásban, a NAV kijátszásában.

 

– Vannak, akik fenyegetésként értelmezik a fellépését.

 

– Eseti bizottságunk szakmai alapú munkát végzett, politikai színezetű döntést nem hoztunk. Személyes indokom is van: amikor a LEADER-szervezet alelnöke lettem, esküvel vállaltam, hogy betartom és betartatom a törvényességet. Képviselői eskünk is tartalmaz ilyen vállalást. A legutóbbi testületi ülés előtti fejlemények arra a következtetésre juttattak, hogy nem kívánom magamra vállalni mások felelősségét, ha úgy tetszik: felelőtlenségét. Ma is úgy gondolom: ki lehet nyírni engem csak azért, mert vállalt kötelességemet, kötelességünket be akarom tartani. Az a baj velünk, hogy rendet akarunk teremtani a zavarosban. De hozzunk létre tiszta helyzetet! Amennyiben egyesek ebben nem kívánnak partnerek lenni, akkor rákényszerítenek, hogy büntetőfeljelentést tegyek a történtek feltárása, rendezése érdekében. A magam részéről a jövőben nem kívánok kétes ügyletekhez asszisztálni. Ugyanis a TÚE gyakorlatilag nem adott kellő információkat e témát érintően, azt is a káefté igazgatónőjétől kellet most megtudnunk, hogy a TÚE a szerényen számított hárommilliós tartozását nem egyenlítette ki. Arra is kötelességem felhívni a figyelmet, hogy Tótkomlós Város Önkormányzatának költségvetése – mint eddig sem – nem tartalmaz egyetlen fillért sem ilyen célra. Mégis fizetjük. Az is tény, hogy a probléma a TÚE és a káefté viszonylatában jelentkezik. Ám a gazdasági társaság tulajdonosaként a képviselő-testület se nagyon tudja kihúzni magát ebből, tárgyaltuk is eleget a jelzett problémáikat. Most előbbre tudtam jutni például dokumentumok beszerzésében. A sátorállítás engedélyezésére név szerinti szavazást kértem, de a polgármester asszony nem rendelte el az erről szóló szavazást sem… Ha már így alakult, megvárom az októberi ülést. Közben valaki utasítására – nem tudni, kinek a költségén – felállították a sátort. A TÚE tartozik a káeftének, mely jelenleg maga is „mínuszban” van. A feljelentés megtételét is egyelőre, az októberi testületi ülés eredményességében bízva, függesztettem fel. Elfogadtam Zsura Zoltán képviselőtársam és eseti bizottsági kollégám szakmai érvelését is, így tudomásul veszem, hogy az állagmegóvás érdekében fel kellett állítani a sátrat, de ez nem befolyásol semmi másban. Egyébként újabb nem tisztán látható fejlemény is van az ügyben: nem tudni, ki adott engedélyt és milyen pénzforrás alapján arra, hogy a pénzügyileg szinte padlóra került kéefténk a neki tartozó TÚE kedvéért újabb 600 ezer körüli forintért magára vállalta a sátorállítást. S ki hajlandó ezért személyes felelősséget vállalni?<
+
>
Kérjük, hogy a nagyobb méretben való megtekintéshez kattintson a képre!


A hozzászólás csak regisztrált felhasználóknak engedélyezett.
A regisztrációhoz kattintson ide!
A bejelentkezéshez kattintson ide!

Cikkel kapcsolatos hozzászólások, észrevételek:

Még nincs egy hozzászólás, észrevétel sem a cikkel kapcsolatosan.