2020. május 29., péntek,  Magdolna
 
 
 
 

S a többi...

[S a többi...]
2019. november 03., vasárnap
A jogállamiság újjászületése Tótkomlóson?
Megalakult a botrányos működésű fideszes vezetést felváltó, leváltó új képviselő-testület
Szerző: Kiss A. János
A tótkomlósiak által leváltott, az évek során hitelét vesztett fideszes városvezetés helyére választott új képviselő-testület kedden hivatalába lépett. A városháza dísztermében jó ideje nem látott számú érdeklődő jelent meg, többnyire korábban ott nem látottak. Ez arra utalhat, hogy Tótkomlós lerázta magáról a félelmet, a megfélemlítettséget, s polgárai hisznek az elvárható erkölcsi, politikai, s nem utolsósorban a jogi normák visszatérésében. Az új testület – beleértve a két fideszes képviselőt is – erre esküdött fel. Alighanem hinni lehet ez utóbbiak őszinte akaratában is (egyikük sem volt a leköszönt testület tagja), ha nem ülnek fel a választók bizalmát az elmúlt bő évtizedben eltékozlók princelésének. Nem mintha fontos volna: Zsura Zoltán az alakuló ülésre meghívta a választókerület országgyűlési képviselőjét is – aki éppen Simonka György –, de ő mindenféle indokolás nélkül, az elegancia és erkölcsi kötelezettsége minimumát sem teljesítve nem vette a fáradságot, hogy megtisztelje Tótkomlóst.

Zsura Zoltán rövid beszéddel nyitotta meg az alakulóülést

 

Jól előkészített, így lényegre törő és „pörgős”, s éppen ezáltal hatékony és méltóságteljes volt az újképviselő-testület alakulóülése, melyre Zsura Zoltán polgármester meghívta a városka korábbi polgármestereit is. Mindenki arra várt, hogy a most távozott dr. Garay Rita ott lesz-e – távolmaradt, akárcsak fideszes, Fidesz-közeli képviselő-társai. Az előző testület mindhárom független – a fideszes testületi többség módszerei miatt hamar ellenzékivé lett – képviselő bekerült az új, meghatározó többségükkel rendelkező testületbe, s fajsúlyos szerepet kaptak.

 

Az érdeklődők egyik oszlopa...

 

Zsura Zoltán nyitóbeszédében kijelentette: ajtaja mindenki előtt nyitva áll a következő öt esztendőben. Egyértelműsítette: „mi vagyunk a tótkomlósiakért, s nem fordítva”. Iránytűt is adott a munkájukhoz, melyet például a szakmaiságnak, a hatékonyságnak kell meghatároznia. Ennek egyik zálogaként a polgármesteri hivatal dolgozóinak jó felkészültségét jelölte meg. Elismeréssel szólt a korábbi polgármesterek tevékenységéről is, mellyel alighanem jelezni kívánta a választási kampány csatározásinak lezárást is. Hitet tett az összefogás szükségessége mellett. Arról tájékoztatott, hogy az új vezetésnek fel kell mérnie a helyzetet. Az eddigi tervek megvalósítására megfelelő sorrendet kívánnak meghatározni. Amint a napi munkamenetre való átállás lezárul, azonnal közmeghallgatásra hívják majd a lakosságot. Amit az elmúlt időkben elődeik értékként megteremtettek, azt meg kívánják őrizni, sőt gyarapítani is igyekeznek ezt. Végezetül békés, alkotó öt évet kívánt.

 

...és a másik

 

Az új polgármester megnyitó mondatait követően dr. Szkaliczki Zsolt, a helyi választási bizottság elnöke adott tájékoztatást a választásról. Többek között elmondta, hogy a választás rendben, rendbontások, jogorvoslati kérelmek, fellebbezések benyújtása nélkül zajlott le. A 4845 szavazásra jogosult 52,38 százaléka (2538 személy) élt e lehetőségével, a három polgármesterjelölt közül a győztes Zsura Zoltára 1307-en voksoltak.

 

A képviselői helyekért 23-an álltak „sorompóba”, közülük a legtöbb szavazatot elnyert 8 jelölt lett tagja a testületnek.

 

A települési mellett Tótkomlóson kisebbségi önkormányzati választásokat is tartottak.

 

Az új képviselő-testület (balról jobbra): Krcsméri Gábor, Bajczer Jánosné, dr. Libor Zsuzsanna, Laukó Zsuzsanna, (dr. Osváth Tamás jegyző), Zsura Zoltán, (dr. Szkaliczki Zsolt, a választási bizottság elnöke) takarásban Horváth Zoltán László, Halászné Dani Edit, Kovácsné Csiszár Klára és Molnár Gábor

 

A következőkben a megválasztott képviselők – majd Zsura Zoltán – dr. Szkaliczki Zsolt kezébe letették képviselői, illetve polgármesteri esküjüket, s aláírták az azt rögzítő okiratot. Fontos, törvényben előírt feladat a testület számára ilyenkor szervezeti és működési szabályzatuk áttekintése, ha kell módosítása vagy új megalkotása. Tótkomlóson ez utóbbit választották.

 

Dr. Osváth Tamás jegyző a jelentős változtatások miatt teljesen új szabályzat elfogadását  indítványozta. Többek között a Tótkomlóson sokat és folyamatosan bírált Varga András – akit immár a második voksoláson sem választottak be a képviselő-testületbe – kényszerű távozásával kimúlt a számára kreált társadalmi megbízatású alpolgármesteri tisztség is. Az új szabályozás egyetlen, főállású alpolgármesteri tisztséggel számol. A változások közül azt is ki kell emelni, hogy ettől kezdve elfogadása előtt valamennyi bizottságnak tárgyalnia kell a költségvetést, s ezzel a „mutyizás” lehetősége előtt bezárták a kaput. Fontos jelzés az a jövőre nézve, hogy az új szervezeti és működési szabályzatot a testület egyhangúan elfogadta.  

 

Az esküt tevők egyik része...

 

Az alakuló ülés elvégzendő feladata volt a polgármester és a főállású alpolgármester havi illetményének és havi költségtérítése összegének megállapítása. Ennek számai központilag meghatározottak. Tótkomlós esetében az 5001 és 10 000 lelkes lakosságú településekben adható illetményt állapították meg. Ennek megfelelően a polgármester havi illetménye 598 ezer 300 forint, havi költségtérítése pedig 89 ezer 745 forint lesz.

 

...és a másik

 

A polgármester javaslatára a testület Horváth Zoltán Lászlót – egyhangúan – megválasztotta a város alpolgármesterének. Ő Zsura Zoltán előtt tette le esküjét, majd aláírásával hitelesítette azt.  Ekkor határozták meg a főállású alpolgármester javadalmazását is. A központilag meghatározottak szerint havi illetményét 478 ezer 600 forintban, havi költségtérítését 71 ezer 790 forintban szabták meg.

 

A felálló bizottságok képviselői státusú tagjainak, elnökeinek személyéről is döntöttek, (A nem képviselői szerepkörű bizottsági tagokat majd egy másik ülésen választják meg.)

 

Az oktatási, kulturális és sportbizottság elnöke Bajczer Jánosné lett. Taggá választották Laukó Zsuzsannát és Krcsméri Gábort. A szociális bizottság elnöki tisztének ellátására Halászné Dani Edit kapott bizalmat, a képviselői tagok: Kovácsné Csiszár Klára és dr. Libor Zsuzsanna. A városfejlesztési és pénzügyi bizottságot dr. Libor Zsuzsanna vezeti, Molnár Gábor és Krcsméri Gábor (s mint a többi bizottság esetében is, kiegészülve majd a nem képviselői tagokkal) társaságában. A testület sok-sok év után megfelelő felkészültségű gazdasági tanácsnokot is választott dr. Libor Zsuzsanna személyében. Az említett valamennyi döntés egyhangú szavazás eredményeként született.

 

A képviselők aláírták esküjük írásos változatát. A képen aláíró: Halászné Dani EditA rend kedvéért az ő díjazásukat szintén ismertetjük. A képviselők tiszteletdíja: 65 ezer 700, a bizottsági tagságért 26 ezer 300 forint jár. A bizottsági elnökök 124 ezer 800 forintban részesülnek, a tanácsnoki javadalmazás ugyanennyi.

 

A megjelentek érdeklődéssel figyelték a leköszönt polgármester és a főállású alpolgármester végkielégítéséről szóló döntést. (Teljesítményüket a tótkomlósiak a választás alkalmával már „beárazták”). A törvény erejénél fogva mindketten eleve jogosulttá váltak háromhavi illetményüknek megfelelő végkielégítésre. Az ex polgármesternek az új testület akár három-, az ex alpolgármesternek egyhavi további összeget is adományozhat, amennyiben erre okot és költségvetési forrást talál.

 

Horváth Zoltán László alpolgármesteri eskütételeA polgármester az év vége felé közeledve úgy vélte, hogy az önkormányzat költségvetése túlfeszített állapotú, így nem javasolta a központilag meghatározotton túli javadalmazásukat. Molnár Gábor azt indítványozta, hogy dr. Garay Rita 3, Mótyovszki Róbert 1 havi plusz illetményösszeget is kapjon.  Amikor eljött a szavazás ideje, akkor a Molnár-javaslat mellett csak ő és Kovácsné Csiszár Klára voksolt. (Mindketten a Fidesz listáján indultak a választáson.) A végszavazáson ők tartózkodtak, a többiek a törvényes végkielégítést tudomásul vették.

 

Ezt követően a képviselők módosították a testület munkatervét, mivel az előző vezetés abban egy október 31-ei ülést is beütemezett (nyilván a választás más kimenetelével számoltak). Annak nairendjét később pótolják majd.

 

Több más téma zárta az alakuló ülést. Így például meghatározták, hogy a különféle társulásokban ki képviselje Tótkomlóst.

 

Ami még érdekelheti az Olvasót: a testület tagjainak 30 napon belül le kell adniuk a vagyonnyilatkozatukat.

 

Az ülést követően a polgármester szerény fogadást adott (melyre a korábbi éra gyakorlatától eltérően, természetesen az ellenzéki képviselőket is meghívták, akik nyitottsággal és szívélyesen elbeszélgettek képviselőtársaikkal, más meghívottakkal). Zsura Zoltán pohárköszöntőjében azt kérte: ha valaki úgy találja a későbbiekben, hogy letérnek az önmaguk által megjelölt útról, késedelem nélkül hívják fel erre a figyelmét.

 

Az első titkos szavazás

 

 <
+++++++++
>
Kérjük, hogy a nagyobb méretben való megtekintéshez kattintson a képre!


A hozzászólás csak regisztrált felhasználóknak engedélyezett.
A regisztrációhoz kattintson ide!
A bejelentkezéshez kattintson ide!

Cikkel kapcsolatos hozzászólások, észrevételek:

Még nincs egy hozzászólás, észrevétel sem a cikkel kapcsolatosan.