2020. május 29., péntek,  Magdolna
 
 
 
 

S a többi...

[S a többi...]
2019. október 25., péntek
Maroknyi német – példamutatás a városnak
Megalakult tegnap Orosháza Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete – 1. elnöknek ismét dr. Abonyi Lajost választották
Szerző: Kiss A. János
Törvényes határidőn belül megtartotta a választást követő nyilvános alakuló ülését Orosháza Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete, a polgármesteri hivatal kisebbik tárgyalótermében. A magyar Himnusz elhangzása után dr. Letavecz Ilona, a helyi választási bizottság elnöke megadta a szót az ülés levezetésére dr. Abonyi Lajosnak, a megválasztott képviselők korelnökének. Szót érdemel, hogy e Himnusz, s a magyarországi németek Himnuszának elhangzásakor a megjelent német nemzetiségiek egyként végigénekelték azokat.

A megválasztott német nemzetiségi képviselők esküt tettek (balról jobbra): Császár Péterné, Quintz Zsolt és dr. Abonyi Lajos

 

Dr. Letavecz Ilona ismertette a választás eredményét: Orosházán 48 nyilvántartásba vett szavazó adhatta le voksát a német nemzetiségi jelöltekre; 34-en meg is jelentek a szavazókörökben. A mandátumot elnyert három jelölt – dr. Abonyi Lajos, Quintz Zsolt és Császár Péterné – jelölője egyaránt a Békés Megyei Német Önkormányzatok Szövetsége volt.

 

A nemzetiségiek maguk közül – Császár Péterné személyében – jegyzőkönyv-hitelesítőt választottak. Ezt követően a választók bizalmát elnyertek esküt tettek, illetve a választási bizottság elnökétől átvették a megbízólevelüket.

 

A megbízóleveleket dr. Letavecz Ilona adta át

 

A tisztségek elosztása előtt egyik érintett tag sem kérte zárt ülés elrendelését. (Dr. Abonyi Lajos a megjelent kívülállók kedvéért elmondta, hogy a német gyakorlatnak megfelelően ők is 1. elnököt és 2. elnököt választanak, mely az elnöki, illetve az alelnöki tisztet fedi le.) Az 1. elnök dr. Abonyi Lajos, míg a 2. elnök Quintz Zsolt lett. Megtudhattuk azt is, hogy mindhárom önkormányzati tag társadalmi megbízatásként, tiszteletdíj nélkül látja el a feladatát.

 

Egy sor technikai jellegű kérdés, a szervezeti és működési szabályzatuk, a települési önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodásuk aktualizálásának megbeszélése mellett dr. Abonyi Lajos – németül és magyarul – elnöki programját ismertette.

 

Előrebocsátotta, hogy a magyarországi német kisebbség nem ért egyet az őket is érintő választási törvénnyel. Ugyanis tagjaikban kellemetlen emlékeket idéz fel, de kénytelenek tudomásul venni az állam által megváltoztatni nem óhajtott jogszabályt.

 

Az elmaradhatatlan adminisztráció

 

Az orosházi németek önkormányzata működése eddigi négy ciklusában az oktatás és a kultúra terén fejtette ki a tevékenységét. Az elkövetkezendőkben is folytatni kívánják ezt a gyakorlatot. Az Orosházán és térségében német nyelvet oktató iskolákban továbbra is támogatni akarják a német, illetve magyarországi német kultúra megismerését, eme oktatás színvonalának emelését. Például támogatni szeretnék a versenyeket, s a német szakos pedagógusok továbbképzését. Bekapcsolódnak a Világnyelv plusz programba, így a fiatalok nyelvtudása az óvodától az egyetemig gyarapodhat.

 

A német nyelv oktatása segítésének bázisa eddig a Táncsics gimnázium volt, ugyanakkor több éves az együttműködésük a Székács evangélikus óvoda, általános iskola és gimnáziummal, továbbá az Eötvös katolikus általános iskola és óvodával is. A német nyelvterületekkel nemzetközi kapcsolatokat ápolnak: a németül tanuló gyerekek anyanyelvi környezetben fejleszthetik a nyelvtudásukat, megismerkedhetnek az ottani kultúrákkal – azért, hogy ezáltal is európai polgárokká válhassanak. E törekvéseiknek eddig is nagyon jó volt a visszhangja Orosházán.

 

Az Orosháza és Vidéke Ipartestülettel kialakult jó kapcsolatuk az Orosházára egykor betelepült, közben elmagyarosodott iparosok itt élő leszármazottai révén alakult ki. A német önkormányzat a jövőben is segíteni kíván a helyi iparostársadalomnak a német nyelvterületre való kijutásában, tapasztalatcseréjükben, továbbképzésükben. Folytatni szeretnék a VINCULUM Közhasznú Egyesülettel kötött megállapodásukban foglaltakat. Reményeik között tartják számon azt is, hogy Orosháza önkormányzata ugyanúgy támogatja majd anyailag a munkájukat, mint eddig is tette. Most is hangsúlyozta dr. Abonyi Lajos, hogy a várostól kapott forintokat gyakorlatilag teljességgel visszaforgatják a város, s annak kistérségében élők számára.

 

Ismét dr. Abonyi Lajos lett az 1. elnök

 

Dr. Abonyi Lajos megköszönte dr. Formann István, volt 2. elnök ciklusokon átívelő munkáját, s meggyőződését fejezte ki, hogy ígérete szerint továbbra is segíti majd az önkormányzatuk munkáját.

 

A bensőséges, humorral és céltudatossággal telített program a magyarországi németek Himnuszának eléneklésével ért véget.

 

Meddig szégyenkezzünk az orosházi vezetők miatt? Egészen az ülés végéig abban a hitben leledzett a tudósító, hogy valahol a német nyelven elhangzott mondatok egyikében eshetett szó a német önkormányzat új elhelyezéséről. Arról, hogy kérésük folyamatos figyelmen kívül hagyása után, végre valahára, teljesítményükkel arányos, méltó irodát kapnak a városban. Ugyanis a munkájukkal, Orosházának rangot adó kapcsolatrendszerükkel már akkor is tisztességes, egyben németesen igényes „otthonra” váltak jogosulttá. Olyanra, ahol szégyenkezés nélkül láthatnak vendégül külországi minisztereket, diplomatákat, városvezetőket és másokat, szervezhetnek, tárgyalhatnak – Orosháza és környéke érdekében. De tévedtünk. Nem tudni okát a régi-új városvezetés intézkedésképtelenségének, nívótlanságának. Ha Simonka György stílusára és gyakorlatára vezethető vissza ez is Orosházán, akkor immár érthetetlen ez a pitiánerség, hiszen országgyűlési képviselő párttársuk manapság nyilván nem tartja, tarthatja a gyeplőt a kezében az eddigi szorossággal…

 

Dr. Formann István munkájára az új önkormányzat is számít - nyilatkozata szerint erre ő is kész

  

 

 <
+++++
>
Kérjük, hogy a nagyobb méretben való megtekintéshez kattintson a képre!


A hozzászólás csak regisztrált felhasználóknak engedélyezett.
A regisztrációhoz kattintson ide!
A bejelentkezéshez kattintson ide!

Cikkel kapcsolatos hozzászólások, észrevételek:

Még nincs egy hozzászólás, észrevétel sem a cikkel kapcsolatosan.