2020. január 21., kedd,  Ágnes
 
 
 
 

S a többi...

[S a többi...]
2019. szeptember 05., csütörtök
A legfontosabb: „Jó emberek legyenek!”
Hetvenedik tanévnyitóját tartotta meg hétfőn a gyulai Nicolae Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium – Soltész Miklós államtitkár mondott beszédet
Szerző: Kiss A. János
„Meg sem látszik rajta a kora!”, „Milyen jól tartja magát!”, „Letagadhatna a korából néhány évet”” – ilyen és ehhez hasonló közhelyek sorjáznak naponta bájos női és metszettebb férfiajkakról, amikor kibeszélnek egymás között egy látókörükbe kerülő „hetvenest”. Éppen ebbe az érett korba lépett ebben a tanévben a gyulai Nicolae Bălcescu (Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium). Tanévnyitójának minden pillanatát (kimondva, kimondatlanul) áthatotta az emlékezés. Az intézmény dolgozóinak, tanulóinak, a nyugdíjasoknak, az „öregdiákoknak” amúgy is megvolt minden okuk az ünnepélyességre. Mindezt akár bizonyítani is tudjuk.

Ők a legnyitottabbak a világra, s az iskolát is nagyon nyitva találják...

 

Mintha nem is lettek volna olyan idők, amikor az épületegyüttes színháztermét alig lehetett megközelíteni, kényszerből „félházas” rendezvényeket kellett tartani, mert a veszélyes födémhiba óvatosságra intett, aztán a helyreállítási munkák zsugorították a teret. Mindez – úgy egy jó esztendő után – egy csapásra múlt időbe került, hiszen e naptól ismét teljes egészében az iskola rendelkezésére áll a színházterem és tágas előtere.

 

Arról már hallhattak, hogy a gyulai román iskola hagyományosan megtanítja diákjait méltó módon ünnepelni. De ha érzékeltettük is, ki nem nagyon mondtuk még: a vendégszeretet náluk a közösségépítés egyik alapköve. Egyik értékkifejezési módja. Czeglédiné dr. Gurzó Mária, az iskola igazgatója ezúttal nem csupán köszöntötte, hanem be is mutatta a rendezvény vendégkoszorúját: büszkék voltak rájuk és értékelték megjelenésüket.

 

Hát igen... Czeglédiné dr. Gurzó Mária szerencsecsillaga magasan állt e napon: ő szólalhatott meg a hetvenéves iskola nevében

  

Megjelent az ünnepi alkalmon Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára; dr. Kovács József, a gyulai székhelyű országgyűlési választókerület egyéni képviselője; dr. Görgényi Ernő, Gyula város polgármestere; Kreszta Traján, a hazai románság parlamenti szószólója; Florin Vasiloni, Románia gyulai főkonzulja; Siluan Mănuilă püspök, a Magyarországi Román Ortodox Egyház vezetője. Az igazgatónő – mások mellett – köszöntötte elődjét, Budai Jánost is (aki a rendezvényeken – immár szinte „védjegyeként” – mindig az utolsó széksorba telepszik).

 

(A 2019/2020-as tanévet elindító rendezvény tradicionálisan a magyar és a román himnusz felcsendülésével indult. A lelkek további megérintését szolgálta az iskola tanulóinak művészeti-kulturális bemutatkozása. Lucian Blaga versét a 11. évfolyamos Szántó Anna román nyelven, a 12. osztályos Orbán Martin pedig magyarul mondta el. A programsorba beágyazva a Hagyományőrző Néptáncegyüttes tagjai román és magyar táncokat mutattak be.)

 

Soltész Miklós is mély benyomást szerezhetett arról, hogy miként lehet szépen és okosan ápolni a nemzetiségi identitást

 

Czeglédiné dr. Gurzó Mária idén sem feledkezett meg arról. hogy köszöntő szavai között helyet találjon a román nyelv augusztus 31-én ünnepelt napjának.  Amikor az iskola tanulói nevében is köszöntötte a megjelenteket, megjegyezte, hogy ezt immár 450 diák nevében teheti. (Az iskola eredményességét, folyamatosan növekvő vonzerejét bizonyítja az is, hogy ebben a tanévben ugyancsak két-két általános iskolai és gimnáziumi első osztályt indíthattak.)

 

Dr. Kovács József sem a politika közvetítésével találkozott először a hazai románság tehetségével

 

Az ünnepi beszédet Soltész Miklós államtitkár mondta.  Személyes benyomásaira hivatkozva megállapította: ez az iskola igazi közösséget alkot. Megjegyezte: minden gyermek kincs, lett légyen bármilyen eredménnyel tanuló, bármint viselkedik, ügyes vagy ügyetlen. Az igazi teljesítményt majd felnőttkorukban kell nyújtaniuk. A nevelés, oktatás nem kizárólagosan a pedagógusok dolga: munkájukat segíteniük kell a szülőknek. Amikor a pedagógusoknak bizalmat támogatást szavazunk meg, akkor a gyermekek érdekében cselekszünk.

 

Soltész Miklós emlékeztetett arra, hogy az országban 91 különféle nemzetiségi iskola működik, 15 ezer tanulóval. Kérte Gyula város segítségét is az iskola működtetéséhez. Elárulta, hogy pár hónapja már járt ebben az iskolában, s örül, hogy az óta kellő összefogással megoldódott a födémprobléma. „Turmix-minisztériuma” illetékes államtitkáraként , s úgy tűnik, pontos helyzetismerettel, tulajdonképpen üzent a hazai románságnak:

 

– Egy erős nemzetiségnek összefogásra van szüksége. Keresni kell a megegyezést, s akkor lehetőség van kultúrája, nyelve és identitása megőrzésére.

 

dr. Görgényi Ernő a mának és a jövőnek is üzent azzal, hogy példaként említette a Gyulán élő nemzetiségek időtlen időkig visszanyúló együttműködését, toleranciáját

 

Dr. Kovács József országgyűlési képviselő kiemelte azt, hogy ennek az iskolának komoly hagyományai vannak. Hangsúlyozta – amit a megyei szerepkörű kórházat valamelyest ismerők megerősíthetnek –, hogy ez az iskola igen sok jó orvost, kórházi vezetőt adott a gyulai kórháznak. S a nemzetiségi identitást illetően figyelmeztetett: hozzá a templomon és az iskolán át vezet az út.

 

Dr. Görgényi Ernő, Gyula város polgármestere most is megerősítette már többször megvallott véleményét: Gyula városa büszke lehet a helybeli romáságra, például azért is, mert oly sokat adtak a városnak.

 

– A város magyar, német és román nemzetiségeinek hagyományos együttműködése tette Gyulát azzá és olyanná, amit és ahogyan ma szeretünk.

 

Az iskola korábbi fenntartójaként kellő súllyal állapította meg: a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata jó gazdája ennek az iskolakomplexumnak, s az is fontos, hogy a gyulai önkormányzat és a kormány segítséget nyújt ehhez. Jó döntésnek nevezte ebben az iskolában tanulni, ahol elkötelezett pedagógusok találhatók, az iskola igazi közösséget alkot.

 

Kreszta Traján nyilván meghallotta az államtitkárnak a nemzetiségi egységet szorgalmazó szavait

  

Czeglédiné dr. Gurzó Mária a polgármester szavaira reagálva rávilágított: az intézmény szépen és békességben él a városban, s valamennyien büszkék Gyula kulturális örökségére. Az is természetes, hogy az iskola – ahogy mindig is tette – benne marad Gyula város vérkeringésében.

 

Kreszta Traján parlamenti szószóló szavaiból büszkeség és felelősségérzet sugárzott, amikor nemzetiségükről, s iskolarendszerük „zászlóshajójáról” beszélt. (Ez az intézmény vallhatja magáénak Magyarország egyetlen román gimnáziumát.)

 

Ismét teljességel alkalmassá vált a színházterem ilyen programok megrendezésére

 

Az igazgatónő a 70 éves évforduló megemlítése kapcsán emlékeztetett, hogy 1980-ban került az iskola a jelenlegi helyére, 1990-ben pedig megépült kollégiuma, s a vele szinte szimbiózisban élő román nemzetiségi kulturális központ. E traktust sújtotta nemrégen a födémhiba, melyet éppen e napra hoztak rendbe 50 millió forintos állami támogatásból. Több száz millió forintos állami fejlesztésük valósult meg az elmúlt egy-két évtizedben. De szállásadásból és hasonlókból származó önerőt is felhasználtak: idén nyáron például hidegburkolatot cseréltek a II. emeleten, s egy sor tanterem melegburkolatot kapott. Az pedig teljesen természetes számukra, hogy az oktatáshoz a legkorszerűbb technikai eszközök sorát használják fel, mint ahogy korszerű tankönyvek állnak rendelkezésükre. Megtudhattuk, hogy a nyáron Románia mely vidékein fordultak meg az iskola tanulói és pedagógusai.

 

Jönnek-mennek a korosztályok, de az iskola néptáncosai ugyanazzal a szívvel, felkészültséggel lépnek a világot jelentő deszkákra

 

Igen tanulságos (ahogy a korábbi években is az volt), hogy az idén érettségizett tanulók útja merre futott tovább. Czeglédiné dr. Gurzó Mária ismertette sorsuk alakulását. Román ösztöndíjjal 4-en romániai orvostudományi egyetemen, 3-an állam- és jogtudományt oktató egyetemen, ugyancsak 3-an valamilyen gazdaságtudományi egyetemen, 7-en (szintén Romániában) a Partiumi Egyetemen, 4-en bölcsészettudományi tárgyú egyetemen, 2-en egészségügyi főiskolán, 3-an műszaki egyetemen, 2-en pénzügyi főiskolán tanulnak; 1 hallgató teológiai egyetemre jutott be, 1 másik zenei konzervatórium hallgatója lett; 16-an pedig szakmát tanulnak, illetve OKJ-s képzésen vesznek részt.

 

Ez a kis ajándékcsomag elegendőnek bizonyulhat útravalóul - akár egész életükre

 

Az igazgatónő arra irányította a figyelmet arra, hogy most a jelen és a jövő iskoláját valósítják meg intézményükben. Beszédes számot árult el: 5 év alatt tanulói létszámuk 140-nel gyarapodott. Immár magyar és román ajkúak egyaránt iskolájukat választják, s élnek a két nyelv, a két kultúra metszőpontján, vállalják sajátos szellemi küldetésüket, a kettő közötti szellemi híd szerepét. Elárulta: kollégáival gyakorlatorientált iskolában gondolkodnak. S amit a diákoktól kérnek: bízzanak magukban, s legyenek nyitottak a világra. Említést tett tudományos és kulturális diákköreikről, Nem titkolt céljuk az, hogy magas értelmi és érzelmi intelligenciával megáldott fiatalok kerüljenek ki iskolájukból. Mindennél többet elárult az iskola szellemiségéből, amikor ezt az egyszerű mondatot fogalmazta meg annak kapcsán, hogy mi a tanítványokkal szembeni elvárásuk az iskolában, s majdan a felnőttkorukban is: jó emberek legyenek!

 

Ezt követően – ahogyan szokták – osztályfőnökeik egyesével bemutatták a két általános és a két gimnáziumi osztály tanulóit. A megilletődött kicsik (talán múlhatatlan emlékként) ajándékot is kaptak.

 

A következőkben Siluan Mănuilă püspök áldásadásán vettek részt a megjelentek. Végezetül a vendégek megtekintették az iskolát, külön érdeklődéssel szemlélték meg a felújításokat, fejlesztéseket.

 

Siluan Mănuilă püspök (jobbról a második) rendszeres vendége a gyulai román iskolának

 

 

 <
++++++++++
>
Kérjük, hogy a nagyobb méretben való megtekintéshez kattintson a képre!


A hozzászólás csak regisztrált felhasználóknak engedélyezett.
A regisztrációhoz kattintson ide!
A bejelentkezéshez kattintson ide!

Cikkel kapcsolatos hozzászólások, észrevételek:

Még nincs egy hozzászólás, észrevétel sem a cikkel kapcsolatosan.