2020. január 21., kedd,  Ágnes
 
 
 
 

S a többi...

[S a többi...]
2019. szeptember 01., vasárnap
A búza ára 2.
A „tótkomlósi búzaügyben” a bűnösségükről és a vallomástételi szándékukról, annak elutasításáról nyilatkoztak a vádlottak – érdekkülönbségek, feszültségek lassú felszínre törése
Szerző: Kiss A. János
Az ügy bírósági „nyitólépése” az augusztus 27-én és 29-én megtartott nyilvános előkészítő ülés volt. Tisztázódott a vádlottakat képviselő ügyvédek személye (mármint az ezen az ülésen való részvétel idejére, hiszen néhányan a nevesítetten igénybevett védők helyettesítőjeként jelentek meg). Ügyvédi indítványra a tárgyalóteremben történteket folyamatos kép- és hangfelvételen rögzítik, s ennek megfelelően nem készül teljes jegyzőkönyv, a jegyzőkönyvkivonat főként a folyamat vázát hivatott megjeleníteni. A vádlottakat szemügyre véve azt láthattuk, hogy a többség valós vagy erőltetett közönnyel, nyugalommal ült a helyén, csak egyiküket tartotta leküzdhetetlen reszketésben, állandó lábmozgásban az izgalom.

A Gyulai Törvényszék főbejárata

 

A IV-V. r. vádlott igen aktív védője több indítványt tett például a jegyzőkönyvezéssel, a nyomozás során keletkezett iratanyag egészének ismertetésével kapcsolatban, s kérte, hogy az ügyészség által megnevezett tanúk közül azokat is hallgassák meg, akiknél a vád elegendőnek tartotta addig tett vallomásuk felolvasását. A bíró az ügyvédekkel történt egyeztetés után – a törvényi szabályozásnak megfelelően – a folyamatos kép- és hangfelvétel készítéséről és jegyzőkönyvi kivonat készítéséről határozott. (E pillanattól kezdve ez meg is indult. A tárgyalóteremben elhelyezett két nagy és korszerű tévékészüléken láthatóvá vált a képrögzítés eredménye.) A felvételek elkészültét követően rövid határidőn belül meg is tekinthetik azokat a jogosultak.)

 

Az előkészítő ülés érdemi része ezzel meg is kezdődhetett. Elhangzott a cikksorozatunk nyitó részében már ismertetett vádirat.

 

Utaltunk már rá, hogy a vádlottaknak nyilatkozniuk kellett vele kapcsolatban a bűnösségükről.

 

Az I. rendű vádlott készségét fejezte ki vallomástételre, de jelezte: kérdésekre – egyelőre – nem kíván válaszolni. Javasolta, hogy a bíróság küldje ki az egyik tanúként megjelölt, egyben egyéb érdekeltként is számba vett tanút, Nyitrai Zoltánt, a teremből. A bíró az utóbb említett perbeli minőségére tekintettel egyelőre megengedte további részvételét. A vádlott úgy nyilatkozott: nem érzi bűnösnek magát. Azt állította, hogy a búzakészletben már jelentős mennyiségi hiányok voltak, amikor első ízben találkozott a raktározással. (Megjegyezzük, hogy – neki, s mindenki másnak a tényállást érintően – csak vallomása olyan részeit említjük meg, amelyek mást, vagy többet mondanak a vádhoz képest.) Hangsúlyozta, hogy a közraktározó cég illetékesének tudomása volt a szomszédos telephelyre való áttárolásról. Tagadta, hogy plombálást, lakatot sértett volna. A bank, a közraktár ugyan rendőrt hívott, de miután azok rendben lévőnek találták a dolgot, az ezt indítványozók sem tiltották meg az áttárolást. (A novemberi események után a közraktározó cég legközelebb márciusban ment a búza ellenőrzésére, de akkor már egy szemet sem találtak sehol.)  Említette, illetve állította, hogy az áttárolást a IV. r. vádlott intézte, s akkor sokkal kevesebb búzát tároltak át, mint amennyi a vádiratban szerepel. Költői kérdésként tette fel: hogyan romolhatott meg nagymértékben az áttárolt búza minősége, s hogyan tűnhetett el búza a közraktározó tudta és engedélye nélkül az áttárolás után? Igyekezett rácsodálkozni arra is, hogy a közraktározást végző, egy másik, az ügyben valahol érintett cég egy cégcsoporthoz tartozik. Kategorikusan kijelentette, hogy sem az ügyben – a vád szerint vétlenül – felhasznált egyik személyt, Cseh Józsefet, sem az annak adatait jogellenesen felhasználó VI. r. vádlottat nem ismeri. (A vádirat másként tudja.)

 

Egy kis közjáték: a vallomás e pontján érkezett meg a terembe a Raiffeisen Bank Zrt. jogi képviselője. Hogy miért, később kiderül. Ekkor a védők közül többen is felmelegítették a lezártnak gondolt témát: a bíróság küldje ki Nyitrai Zoltánt, lévén, hogy ha a bank lép fel követeléssel, akkor nem ő az egyéb érdekelt, illetve jelenléte zavarja a bizonyítási eljárást. Utaltak egy hangfelvételre – nem szükséges nagy fantáziával rendelkeznünk: lehallgatás során rögzített beszélgetésre –, mely nevezett és az I. r. vádlott között zajlott. Ahogy hallhattuk, rá akarta venni az I. r. vádlottat, hogy tegyen feltáró vallomást ebben az ügyben. A vád képviselője elmondta: szerinte nincs szükség arra, hogy a vitatott megjelenésű egyéb érdekelt részt vegyen az eljárásban. A IV. és az V. r. vádlott védője azzal foglalta össze érveit, hogy Nyitraí Zoltán jelenlétének megszüntetése mentesíthetné a bíróságot későbbi támadásoktól. A bíró megkérdezte az érintettől, hogy szerinte mi indokolja a teremben való megjelenését, azt a választ kapta: az ügyben induló polgári peres eljárásukhoz adna segítséget. A bíróság döntése: tanúkénti megjelenéséig távoznia kell.

 

A II. rendű vádlott megtagadta a vallomástételt, s kijelentette, hogy nem érzi magát bűnösnek. 2002. januárjában tanúkét hallgatták meg, 2018-ban azonban a nyomozók „begyanúsították”. Korábban arról kérdezték – derült ki akkori meghallgatási anyagának felolvasásából –, hogy mit tud dr. Pertich Attiláról és a III. r. vádlottról, de azt válaszolta: semmit. Ha jól értettük, az ügyész későbbi szembesítést kért. A IV. és az V. r. vádlott védője kezdeményezte, hogy a folyó eljárás anyagához kérje meg a bíróság egy általa megnevezett szegedi, illetve orosházi ügy tárgyalási anyagait. Ezekben az ügyekben ottani képviseltjeik védőjeként sem tették számukra lehetővé a nyomozási dokumentumok megtekintését, azokban a most folyó ügyre vonatkozóan is születtek tanúvallomások, illetve a két említett ügyben sok, személyében azonos tanú szerepel. Ehhez gyakorlatilag csatlakozott a II. r. vádlott is, sőt észrevételezte, hogy a folyó ügyben eddig nem talált adatot arra, ki lopta el a búzát, s hol van az érte kapott pénz. Pótnyomozást, meghallgatásokat, szembesítéseket kért a – miként fogalmazott – „a valóságos elkövetők és a pénz hollétének felderítésére”. Véleménye szerint a vád csupán az I. r. vádlott vallomásán alapul.  

 

Szóval, a Raiffeisen Bank Zrt. sértetti követelése… Az ezt előterjesztő ügyvéd, dr. Tóth Panni – néhány tízezer forint híján – 445 millió forintos igényt nyújtott be. E, véleményük szerint bűncselekménnyel (lopással) okozott, káruk egyetemleges megtérítést kérte – valamennyi vádlottra kiterjesztve. E lejárt követelésüket a jogerős döntés megszületését követően 15 napon belül várják – jelezte. A bíróságnak azt indítványozták, hogy e polgári jogi igényüket a büntetőeljárásban döntse el. Az eljáró bíró amolyan „keresztkérdést” tett fel: térült-e meg valami eddig az általuk megjelölt összegből. Miután nem kapott egyenes választ, megjegyezte: ha Nyitrai Zoltánnak engedményezték a folyamatban a búzát, csak kellett ezért valamilyen megtérülést elkönyvelniük.

 

A III. r. vádlott következetessége derült ki a továbbiakban. Nem nyilatkozott a bűnösségéről, s egyelőre vallomást sem akart tenni. Ezért – ahogy az elő van írva – a nyomozás során tett vallomásainak felolvasása következett. Ahogy érzékelhettük, egy II. r. vádlottal folytatott telefonbeszélgetését még 2010 novemberében lehallgatták. Amikor 2018 novemberében gyanúsítottként kívánták meghallgatni, azt is megtagadta. Na, ez gyorsan ment, gondolhatták a teremben ülők.

 

Az IV. r. vádlott szintén úgy nyilatkozott, hogy nem érzi magát bűnösnek. Ő is úgy fogalmazott, hogy egyelőre nem kíván vallomást tenni, a jövőben azonban igen, s fenntartja a nyomozás során tett vallomását.

 

A felolvasott vallomásai egyikében kijelentette, hogy politikai nyomást érzékelt, írások, híresztelések, pénz ígérése egyes tanúknak – ilyesmik voltak számára érzékelhetők az ügyben. Majd kijelentette, hogy írásban kíván vallomást tenni. A 2010. január 15-ei vallomása azt tartalmazza, hogy a szóban forgó búza a 2007-es termésből származott, magas toxikus tartalommal. A történések idején a TÓTKOMLÓSI AGRÁR Zrt. ügyvezetője volt. Őt az I. r. vádlott kereste meg az áttárolás ügyében. Két rendőr kereste meg őket 2010. november 21-én, a részükre felmutatott szerződést elvitték magukkal, később pedig nem kifogásolták az áttárolást. Személy szerint akkor tudta meg, hogy közraktározott búzáról volt szó. A közraktározás képviselőjének sem volt kifogása az áttárolással szemben. Mint elmondta, Orosházáról két nyomozó érkezett másnap, akik lemásolták a dokumentumokat, az arról készült felvételeket átküldték a felettes szervüknek, s ők sem vétózták a tevékenységet, mi több, közölték: folytatható az áttárolás. Véleményt is formált a vallomásában: bármely szerv leállíthatta volna a folyamatot, áttárolni pedig a közraktár engedélye nélkül nem lehetett volna. Szerinte a búza rossz minősége miatt nem volt malmi, azaz étkezésre felhasználható. A vallomásából kitűnt, hogy akkor már tudta: Nyitrai Zoltán megvásárolta a teljes követelést.

 

Aztán 2017 júliusában ismét kihallgatták őt. Akkor mondta el, hogy dr. Pertich Attila mutatta be az I. r. vádlottat neki és az V. rendű vádlottnak. Dr. Pertich Attila akkor már a minisztériumban dolgozott – tette hozzá a IV. r. vádlott, aki úgy nyilatkozott, hogy dr. Pertich Attila és az I. r. vádlott viszonyát nem ismerte. Még az is elhangzott, hogy 2018 novemberében ismét kihallgatták őt a nyomozók.

 

Az V. r. vádlott sem érezte magát bűnösnek, s ugyancsak elutasította a vallomástételi lehetőséget.  Természetesen az ő vallomásait is felolvasta a bíró. Először tanúként hallgatták meg őt, még 2012-ben. Akkor PIGINVESZT Kft.-beli tulajdonostársként említette meg Fetser Norbertet és dr. Pertich Attilát. Még mindig tanúként nyilatkozott 2016 decemberében. A PIGINVESZT Kft. konkurenciaként kezelte a BÉKÉSAGRÁR Zrt.-t. Ez utóbbit ki akarták szorítani Tótkomlósról. A vádlott tanúvallomást tett 2016 decemberében is. Az események időszakára, s az a körüli időkre vonatkozóan célként határozta meg ebben is a Nyitrai Zoltán nevével fémjelzett cég kiszorítását. Elképzelése szerint a TÓTKOMLÓSI AGRÁR Zrt. emberei vehették át a tároló kulcsit. Ismételten kijelentette: „Nyitraiék eltüntetése Tótkomlósról mindig is célom volt”. Úgy nyilatkozott, hogy a szerződésben átvenni rendelt raktárról nem tudta, hogy volt-e benne valami. Nem is fizették a szerződésben megjelölt bérleti díjat. Aztán a nyomozók 2017 márciusában őt is meggyanúsították. Akkor megtagadta a vallomástételt. Aztán az év augusztusában, ügyvéd jelenlétében mégis gyanúsítotti vallomást tett.  Azt mondta, hogy a szóban forgó időszakban dr. Pertich Attila hívta őt arra a beszélgetésre, melyen kettőjükön kívül jelen volt a IV. r. vádlott és „egy fiatalember”. Aztán kiderült számára, hogy az I. r. vádlott volt az, akivel aztán aláírta a szerződést. A másik szerződő fél később sem a kulcsátadás, sem a bérleti díj miatt nem kereste őt. A 2018. januári, majd nyári kihallgatása alkalmával ismét nem tett vallomást, ahogy azt megtagadta 2018 novemberében is, amikor módosították gyanúsítását. Ezt egy írásbeli vallomástétele követte.

 

Az előkészítő ülésen hangsúlyozta, hogy az általa kötött szerződés „soha nem ment teljesülésbe”, a partnernek 10 napon belül kellett volna jelentkeznie, de ez elmaradt. Azt is kijelentette, hogy a szerződéskötő partnere nem előtte írta alá a szerződést. Nem tudja, ki lopta el a búzát, jelentette ki. Ezt követően kérte a bíróságot, hogy tanúként hallgassa meg dr. Pertich Attilát.

 

A IV.-V r. vádlott védője kiemelte, hogy mindkét védence minden gyanúsítást megpanaszolt. Értetlenségének adott hangot amiatt, hogy őket a nyomozati és az ügyészi szakban bűnsegédként kezelték.

 

A VI. r. vádlott sem vallotta magát bűnösnek, s megtagadta a vallomástételt. Ő 2015 januárjában vallomást tett. Állítása szerint semmilyen gabonaüzletben nem vett részt. Aztán 2018 szeptemberében, majd 2019 márciusában (mindkét alkalommal védő jelenlétében) megtagadta a vallomástételt.

 

*

 

Ennyi történt az előkészítő ülés augusztus 27-ei napján. A témát feldolgozó, soron következő cikkünkben az augusztus 29-ei történésekről számolunk be.<
+
>
Kérjük, hogy a nagyobb méretben való megtekintéshez kattintson a képre!


A hozzászólás csak regisztrált felhasználóknak engedélyezett.
A regisztrációhoz kattintson ide!
A bejelentkezéshez kattintson ide!

Cikkel kapcsolatos hozzászólások, észrevételek:

Még nincs egy hozzászólás, észrevétel sem a cikkel kapcsolatosan.