2019. augusztus 24., szombat,  Bertalan
 
 
 
 

S a többi...

[S a többi...]
2019. május 03., péntek
Újabb jó évről számolhattak be
Összbírói értekezleten értékelték a 2018-as évet a Szegedi Ítélőtáblán
Szerző: K. A. J.
A Szegedi Törvényszéken megrendezett sajtótájékoztatóval kezdődött, a törvényszék összbírói értekezletével folytatódott, majd a Szegedi Ítélőtábla összbírói tanácskozásával fejeződött be az a nap Szegeden, amelyen egyebek mellett szó volt a táblabíróság és a Szegedi Törvényszék együttműködéséről is. A tanácskozásokon részt vett dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke is.

A tancsozáson készült fotón (balról jobbra): dr. Handó Tünde, dr. Tárkány Szűcs Babett és dr. Kiss Gabriella

 

A tájékoztató első felszólalójaként dr. Tárkány Szűcs Babett elnök asszony beszélt a Szegedi Törvényszék 2018-ban végzett tevékenységéről, majd dr. Kiss Gabriella megbízott elnök vázolta fel a Szegedi Ítélőtábla tavalyi munkájának legfontosabb elemeit.

 

Bevezetőjében a táblaelnök, mint a Szegedi Törvényszék fellebbviteli bíróságának elnöke elismerően szólt a törvényszék munkájáról. Mint elmondta: az ítélőtáblára részletesen kidolgozott, szakmailag megalapozott ítéletek érkeznek. A két bíróság közötti együttműködés mintaszerű, és azt a kapcsolatot a közös szakmai programok tovább erősítik. A Szegedi Ítélőtábla munkáját az illetékességéhez tartozó további három megye (Bács-Kiskun, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok) törvényszékeivel is kiváló együttműködést kialakítva végezte.

 

A Szegedi Ítélőtábla azt fogalmazta meg célul tavaly, hogy szakszerű és időszerű ítélkezést folytasson, és ezt sikerült is megvalósítani. A megalapozott ítéletek meghozatalához minden személyi és tárgyi feltétel biztosított – folytatta az elnökasszony. Erre szükség is van, mert az ország ítélőtáblái közül Szegedre érkezik a harmadik legtöbb ügy. Ha pedig az ítélkezési munkát lebontjuk a tárgyaló tanácsokra, kiderül: a legnagyobb munkateher a Szegedi Ítélőtábla polgári ügyszakára esik, míg a büntető ügyszak a második az országos terhelési rangsorban. Ennek ellenére az ítélkezés magas színvonalát jelzi, hogy megalapozott ítéletek születnek, amelyeket a Kúria csak rendkívül kis számban bírál felül.

 

Dr. Kiss Gabriella kitért még az elektronikus ügyintézésre történő átállásra, ami rendkívül jól sikerült, az ügyfelek semmilyen gondot nem jeleztek vissza. (A Szegedi Ítélőtábla munkáját részletesebben bemutató tényekkel, adatokkal a mellékelt beszámolóban szolgálunk.)

 

Dr. Handó Tünde elismerését fejezte ki a Szegedi Ítélőtáblán és a Szegedi Törvényszéken végzett munkáért, majd arról szólt, hogy a magyar bíróságok európai összevetésben is kiváló munkát végeznek. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy polgári ügyszakban a peres ügyek 90 százaléka I. fokon jogerős lesz, míg büntető ügyszakban 78 százalékuk emelkedik jogerőre. Vagyis az állampolgárok döntő többsége már első lépcsőben elfogadja a bíróság ítéletét. A legtöbb mutató – mint például az ítélkezés időszerűsége, ami az ügyek határidőn belüli elintézését jeleni – alapján, az uniós országok között a 4-5. helyet foglaljuk el.

 

Külön kiemelte az OBH elnöke, hogy a 11 ezer munkatársat, köztük bírót és igazságügyi alkalmazottat foglalkoztató magyar igazságszolgáltatás a közvélemény felé rendkívül nyitottan végzi munkáját. A tájékoztatás minden korszerű formáját annak szolgálatába állította az OBH, hogy az állampolgárok minél többet megtudhassanak a bíróságok életéről, az ott folyó munkáról.

 

*

 

Nekünk, átlagolvasóknak az eddig látottak is sokat mondanak, ám a téma iránt mélyebben érdeklődők számára a Szegedi Ítélőtábla 2018-as tevékenységét részletesebben taglaló beszámolót is közreadjuk a most következőkben.

 

 

"A SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA

2018. évi munkájáról

 

A Szegedi Ítélőtábla az elmúlt évben is sikeresen teljesítette a 2018 elején meghatározott célokat. Magas színvonalú, időszerű ítélkezés zajlott a táblabíróságon, ahol 2056 ügyet fejeztek be a bírói tanácsok. Ezek közül civilisztikai 1315, büntető pedig 741 ügy volt.

 

Büntető ügyszakban a korábbi évekhez képest jelentősen megnőtt a kábítószer birtoklásával és kereskedelmével kapcsolatos ügyek száma, emellett számos költségvetési csalás, szexuális, élet és testi épség elleni bűncselekményben hoztak ítéleteket a büntető tanácsok.

 

Polgári ügyszakban változatlanul a deviza alapú kölcsönszerződésekkel összefüggő ügyek adták a bíróknak a legtöbb munkát, bár ezek száma folyamatosan csökken. Nagy mennyiségben tárgyaltak még a polgári bírák személyiségi jogsértéssel, gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek, tagjainak felelősségével kapcsolatos, valamint orvosi műhiba- és sajtópereket.

 

Feladatait 807,5 millió forintból gazdálkodva, 70 alkalmazott, közöttük 22 bíró összehangolt munkájával teljesítette a táblabíróság, ahol minden tárgyi és a személyi feltétel adott volt a zavartalan munkavégzéshez. Az ország egyik legszebb bíróságának korszerűsítésére, megújítására tavaly 25,5 milliót költött az Országos Bírósági Hivatal és az ítélőtábla.

 

Büntető Kollégium

 

A Szegedi Ítélőtábla Büntető Kollégiumához 2018. évben összesen 729 ügy érkezett. A peres ügyek száma az előző, 2017-es évhez képest minimálisan csökkent, 2018-ban 134 volt. A nemperes ügyeknél a 2017-ig tapasztalható nagyobb csökkenési tendencia 2018-ban is folytatódott, a 2017-es év 667 ügyéhez képest 595 nemperes ügy érkezett.

 

A nemperes ügyek érkezésének csökkenése országos jelenség, sok törvényszéken és más ítélőtáblákon is tapasztalható tendencia, ami részben az új Be. bevezetésével kapcsolatos bizonytalansággal, részben a törvényszéki peres ügyek számának csökkenésével magyarázható. A Szegedi Ítélőtábla illetékességi területéhez tartozó törvényszékekről érkezett ügyek közül 2018-ban 149 peres és 592 nemperes ügyet, 2017-ben 101 peres és 658 nemperes ügyet fejeztek be a büntető ügyszakban eljáró tanácsok. A befejezések számának csökkenése a nemperes ügyeknél egyértelműen az érkezés csökkenésével magyarázható. Ki kell emelni, hogy ismét volt mega ügy (költségvetési csalás), ami befejeződött 2018-ban.

 

Az országos adatokat vizsgálva a Szegedi Ítélőtábla a 729 érkező és a 741 befejezett üggyel az ítélőtáblák között a 3. a Fővárosi és a Debreceni Ítélőtábla mögött. Lényeges, hogy a befejezések száma meghaladta az érkezésekét és az időszerűségi mutatók is javultak.

Év végén a 128 folyamatban maradt ügyet tekintve is harmadikok vagyunk a Fővárosi, és – minimális különbséggel – a Debreceni Ítélőtábla mögött. Ez a 2017-es év végi adathoz képest, amikor a Szegedi Ítélőtáblán maradt a legtöbb ügy folyamatban, jelentős fejlődés, és igazolja azt a korábbi megállapítást, hogy javult a büntető ügyszak helyzete.

 

Polgári Kollégium

 

A Szegedi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma előtt 2018. év elején 324 ügy volt folyamatban, majd az év folyamán összesen 1168 polgári és gazdasági ügy érkezett.

 

A megelőző három év adataival összehasonlítva megállapítható, hogy a korábbi évtizedben jellemző folyamatos ügyérkezés növekedés nemcsak megállt, hanem a visszájára fordult. Az érkezett ügyek száma 2015-ben 1911 volt, a 2016. évi 2045 érkezett ügyhöz képest már 2017-ben is 447 üggyel kevesebb, összesen 1598 érkezett, 2018-ban pedig további 430 üggyel érkezett kevesebb, ami a 2017. évi érkezés 73%-a.

 

Az ügyérkezés csökkenés a civilisztikai ügyszakban országos jelenség, annak a következménye, hogy a törvényszéki hatáskörbe tartozó elsőfokú ügyérkezés és befejezés is nagymértékben csökkent. Ugyanez a jelenség egyébként a járásbírósági hatáskörbe tartozó ügyek esetében is megfigyelhető.

A másodfokú polgári tanácsok 2018. évben összesen 1315 ügyet fejeztek be, vagyis a befejezések száma lényegesen meghaladta az érkezést az év végén – 2018. december 31-én – 177 ügy maradt folyamatban.

 

A statisztikai adatok alátámasztják, hogy a másodfokú tanácsok munkavégzésének intenzitása az ügyérkezés csökkenés ellenére változatlanul kiemelkedően magas volt, ez vezetett a folyamatban maradt ügyek számának igen kedvező alakulásához.

A 2018. évben a befejezett polgári ügyek száma 938, míg a gazdasági ügyeké 377 volt.

 

A peres ügyek arányát tekintve megállapítható, hogy a másodfokú polgári tanácsok összesen 516 peres ügyet fejeztek be, amelyből 425 polgári és 91 gazdasági. A polgári peres ügyek befejezésének száma az előző évhez képest jelentősen emelkedett: 2017-ben 340, 2018-ban 425 polgári peres ügyet fejeztek be a tanácsok, a növekedés 85 ügy. A befejezett gazdasági ügyek száma is nőtt: a 2017. évi 85-höz képest 2018-ban 91 peres ügyet fejeztek be.

 

Lényeges kiemelni, hogy a civilisztikai ügyszakban az év végére – hosszú évek túlterheltsége után – kedvező ügyforgalmi helyzet alakult ki. A folyamatban maradt ügyek viszonylag alacsony száma annak tudható be, hogy mind a polgári, mind a gazdasági ügyszakban a befejezett peres ügyek száma az előző évhez képest jelentősen növekedett, és nagymértékben meghaladta a csökkenő tendenciát mutató érkezett peres ügyek számát.

 

A nemperes ügyeket illetően: az ítélőtábla polgári kollégiumához 2018. évben összesen 804 nemperes ügy érkezett, amely 292 üggyel kevesebb, mint a 2017. évi nemperes ügyérkezés (1096 nemperes ügy), a korábbi évhez hasonlóan folytatódott tehát a nemperes ügyérkezés csökkenése. A befejezett nemperes ügyek száma 2018. évben összesen 799, ami lényegében megfelel az érkezett nemperes ügyek számának.

 

Országos kitekintés

 

Az egyébként eltérő tanácsszámmal működő ítélőtáblák összes befejezése 2018-ban 15.000 ügy volt, amely 88,6 %-a az előző évinek, de 775 üggyel meghaladta az érkezett ügyek számát.

 

Befejezések:

Fővárosi Ítélőtábla:                       7598 ügy,        ebből civilisztikai 6339,  büntető 1259

Debreceni Ítélőtábla:                     2144 ügy,        ebből civilisztikai 1422,  büntető 722

Szegedi Ítélőtábla:                       2056 ügy,        ebből civilisztikai 1315, büntető 741

Győri Ítélőtábla:                            2031 ügy,        ebből civilisztikai 1495,  büntető 536

Pécsi Ítélőtábla:                             1171 ügy,        ebből civilisztikai 854,    büntető 317

 

A fenti adatokból megállapítható, hogy a vidéki ítélőtáblák között a Szegedi Ítélőtáblára összességében a 2. legtöbb ügy érkezett és a befejezéseket tekintve is a 2. helyet foglaltuk el. Az érkezést illetően – ügyszakok szerint – a civilisztikai ügyek esetében a 3., a büntető ügyek esetében a 2. helyen álltunk. A befejezések vonatkozásában civilisztikai ügyszakban a 3., míg büntető ügyszakban a legtöbb a befejezett ügyek száma. Tanácsokra bontva viszont a civilisztikai ügyszakban a Szegedi Ítélőtáblán a legnagyobb a munkateher, a legmagasabb a befejezett peres ügyek száma, az országos átlag 160,61%-a. Büntető ügyszakban ugyanez az adat a 2. legmagasabb.

 

Az időszerű bíráskodásról

 

A büntető ügyszakban eljáró tanácsok 2018-ban a befejezett 741 ügyből 0-3 hónap alatt 595 ügyet (80,30%), 3-6 hónap alatt 48 ügyet (6,48%), 6-12 hónap alatt 87 ügyet (11,74%), 1-2 év alatt 10 ügyet (1,35%), 2-3 év alatt 1 ügyet (0,13%) fejeztek be.

 

A polgári ügyszak tanácsai 2018 során a befejezett összesen 1315 ügyből 0-3 hónap alatt 844 ügyet (64,18%), 3-6 hónap között 311 ügyet (23,65%), 6-12 hónap között 157 ügyet (11,94%), 1-2 év között 3 ügyet (0,23%) fejeztek be, 2 éven túli befejezés az év során nem fordult elő.

 

A befejezett ügyek pertartama országos kitekintésben is kedvező képet mutat.

 

Szegedi ítélőtábla: négy megye bírósága

 

A Szegedi Ítélőtábla illetékességi területe a Dél-Alföld négy megyéjére, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megyére terjed ki, ennek megfelelően az ítélőtábla a Kecskeméti, a Gyulai, a Szegedi és a Szolnoki Törvényszékeken tárgyalt elsőfokú ügyek másodfokú fellebbviteli bírósága. A más megyékből ide kijelöléssel érkezett ügyek száma az 1%-ot sem éri el.

 

Bírók és igazságügyi alkalmazottak

 

A Szegedi Ítélőtáblán 2018-ban 70 alkalmazott, közöttük 22 bíró dolgozott.

Az igazgatási vezetők közül az elnök és az elnökhelyettes vezetői megbízása 2018 őszén lejárt. Dr. Harangozó Attila és dr. Hámori Attila tanácselnöki kinevezést kapott, továbbá a pályázati eljárás idejére, de legfeljebb 2019. 03. 31-ig megbízással igazgatási feladatokat láttak el dr. Kemenes István elnöki feladatokkal megbízott kollégiumvezető mellett. Dr. Hegedűs István kollégiumvezető korábbi vezetői megbízása szintén 2018 őszén telt le, a pályázati eljárás az ő esetében lezárult és egy hónap átmeneti időszakot követően 2018 novemberétől ismét kollégiumvezetői kinevezést kapott. 

 

Sóhordó utca 5.: a Szegedi Ítélőtábla folyamatosan megújuló otthona

 

A Szegedi Ítélőtábla egy épületben működik Szegeden a Sóhordó utca 5. szám alatt. Az épület udvari szárnyában a Szegedi Törvényszék Végrehajtó Irodája és katonai tanácsa kapott helyet kb. 330 négyzetméteren. 2018. július 1-jétől a Szegedi Ítélőtábla használatába került az épület érintett hátsó szárnya. A használatba vételhez szükséges karbantartási, felújítási, beruházási feladatok elvégzésére az OBH a Wagner Gyula Terv keretében 15,4 millió forintos támogatást nyújtott az ítélőtábla részére. A kivitelezési munkák jelentős része elkészült tavaly nyáron, az épületrészbe a bírák és a tisztviselők 2018. szeptember elején beköltöztek. A fennmaradó munkálatok az év végéig befejeződtek, 2019-re nem húzódott át feladat.

 

A támogatásból megvalósult az épületszárny teljes tisztasági festése, az irodák meleg burkolatának felújítása, a lépcsőház hidegburkolata hibáinak javítása, újraburkolása, a fűtési rendszert érintő, valamint az I. emeleti konyhához szükséges épületgépészeti munka és a strukturált informatikai hálózat kiépítése. Ezek mellett befejeződött az épület berendezése (függönyök, karnisok, irodai és konyhabútorok, gépek, szőnyegek, egyéb felszerelés), a lépcsőház klimatizálása, a tűzjelző rendszer terveztetése, engedélyezése és kiépítése, a beléptető rendszer kialakítása, a riasztórendszer kiépítése és videó megfigyelő rendszer létesítése.

Mindezen feladatok elvégzésére összesen 17 millió Ft-ot költött a bíróság. A program keretében kapott támogatáson túl a szükséges forrást az intézmény saját költségvetése biztosította.

 

Szintén a Wagner Gyula Terv keretében kapott 3 millió forint támogatást az ítélőtábla a külső homlokzat állagmegóvási, felújítási munkáira, melyek meg is valósultak.

 

Sajtókapcsolatok

 

A Szegedi Ítélőtábla nagyon fontosnak tartja a közvélemény gyors és hiteles tájékoztatását a bíróságon folyó munkáról. Ennek érdekében napi rendszerességű kapcsolatot tart fenn az országos és helyi médiumokkal. Az együttműködés kiváló, ezt bizonyítja az a tény is, hogy a közel 300 kiküldött sajtóanyagunkat rendszeresen felhasználta a sajtó.

 

A szerkesztőségek és a táblabíróság munkáját viták nem zavarták meg, tájékoztatási tevékenységünkkel kapcsolatban a sajtó részéről egyetlen kritika sem érkezett hozzánk, miközben több mint félszáz szerkesztőséget és újságírót láttunk el híreinkkel, tudósításainkkal.

 

2018-ban a legnagyobb sajtóérdeklődés – akárcsak 2017-ben az alapügyben – a hatályon kívül helyezést követő megismételt eljárásban is az úgynevezett „Ahmed H.-ügyet” kísérte. A tárgyalás helyszínéről kéttucatnyi hazai és külföldi szerkesztőség, rádió és tévétársaság számolt be.

 

Sajtótevékenység/Sajtókapcsolatok 2018-ban

száma (db)

sajtótájékoztató és sajtó-nyilvános események

 2

kiajánlott tárgyalás

 70

sajtóközlemény

141

egyéb témák sajtómegkeresések alapján

 25

sajtóreggeli

-

tájékoztatás

 36

Összesen

273

 

Részvétel a „Nyitott bíróság” programban

 

A Szegedi Ítélőtábla az OBH kezdeményezését követve sikeresen indította be 2012-ben a „Nyitott Bíróság” programot, és ez a siker – a résztvevők létszámának jelentős növekedése mellett – 2018-ban is folytatódott.

 

A programba bekapcsolódott intézmények:

 

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium, Szegedi Deák Ferenc Gimnázium, SZTE Gyakorló Gimnázium, Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium, Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Dugonics András Piarista Gimnázium, Szegedi SZC Kőrösy József Közgazdasági Szakgimnázium, Szegedi Tudományegyetem, Szegedi Fegyház és Börtön.

 

A Szegedi Ítélőtábla a Szegedi Tudományegyetem Karrier Irodájával és a SZTE Alma Mater programmal kötött megállapodás alapján 2012 ősze óta fogad egyetemi hallgatókat szakmai gyakorlatra. A bíróságon működő három polgári és három büntető tanácsnál ezen idő alatt összesen 85 diák szerzett gyakorlati tapasztalatot az ítélkezési tevékenységről. A jelentkezés során előnyt jelent a jó tanulmányi eredmény és a motiváltság, hiszen az ítélőtábla nem titkolt célja a gyakorlat biztosításával a potenciális jövőbeli bírák megnyerése a hivatás számára.

 

A 2019-re kitűzött célokról

 

A Szegedi Ítélőtábla új vezetésének legfőbb célkitűzése, hogy a nyugodt légkörben való hatékony, magas szintű és időszerű ítélkezés továbbra is jellemző legyen az ítélőtáblára, a befejezett ügyek száma mindenképpen haladja meg az érkezőkét. Ehhez szükséges a személyi és tárgyi feltételek folyamatos biztosítása, az épület állagának, a munkaeszközöknek a folyamatos karbantartása.

 

További cél az illetékességi területhez tartozó törvényszékekkel a szakmai és személyes kapcsolatok szorosabbá tétele, ehhez új fórumok teremtése. Fontos folytatni azt a korábbi jó gyakorlatot, hogy a Szegedi Tudományegyetem képviselőit az adott szakterületről a kollégiumi értekezletekre, képzésekre meghívjuk akár előadóként, akár tanácskozási céllal. Az ítélőtábla munkájának színvonalát emeli ugyanis, ha a gyakorlati problémamegoldást a tudományos eredmények felhasználásával árnyalja.

 

A tervek között szerepel, hogy a korábbi évhez hasonlóan a törvényszékek és a járásbíróságok bírái ez évben is kirendeléssel közreműködjenek az ítélőtábla munkájában, mert ez segíti szakmai fejlődésüket, egyben csökkenti az ítélőtáblai előadó bírók terhét.

 

Fontos tennivaló az elektronikus ügyintézés gördülékennyé tétele nemcsak az ítélőtábla dolgozói, hanem kiemelten az ügyfelek szempontjából is.

Az ítélőtáblának új feladatokkal is számolni kell a közigazgatási bíróságok 2020. január 1-jétől történő felállításával, ugyanis ha a munkaügyi perek törvényszéki elsőfokú hatáskörbe kerülnek, másodfokú szerepet az ítélőtáblát kaphatnak. Ahhoz, hogy ez problémamentesen megtörténhessen, szükséges a kollégák felkészítése, a technikai háttér biztosítása, a működési keretek ésszerűsítése."

 

Dr. Kiss Gabriella számára a feladat: ezt az eredményt legalább meg kell őrizni

 <
++
>
Kérjük, hogy a nagyobb méretben való megtekintéshez kattintson a képre!


A hozzászólás csak regisztrált felhasználóknak engedélyezett.
A regisztrációhoz kattintson ide!
A bejelentkezéshez kattintson ide!

Cikkel kapcsolatos hozzászólások, észrevételek:

Még nincs egy hozzászólás, észrevétel sem a cikkel kapcsolatosan.