2019. január 24., csütörtök,  Timót
 
 
 
 

S a többi...

[S a többi...]
2018. január 09., kedd
Miért titkolóznak választóik előtt Tótkomlós önkormányzati vezetői?
Sem a testületi zárt ülések napirendi pontjai, sem az azok megtárgyalása után hozott határozatok nem jutnak el a kisváros széles nyilvánosságához
Szerző: Kiss A. János
(Be nem tartandó) fogadalmat tenni az új év hajnalán: nemzeti sportunk, mely akár régi vagy új stadionokban egyaránt űzhető lenne. A magam részéről már réges-régen leszoktam az efféle alibizésről, de ilyenkor azért némi késztetést érzek arra, hogy az előző évben megkezdett cikkírásaimnak a végére járjak. Ilyen például a tótkomlósi önkormányzat nyilvánossági gyakorlata, amit – előre futva a történésekben – enyhén szólva is visszafogottnak lehet minősíteni.

Képünk illusztráció! (Forrás: KALOhírek)

 

Arról már írtunk talán, hogy a tótkomlósi képviselő-testület munkatervben rögzített soros üléseihez képest meglepően sok a (jó esetben) rendkívüli feladatokra tartogatható soron kívüli ülések száma. Ezek egy részénél tendenciózusan felismerhető, hogy a képviselőknek egyik nap kiküldött meghívó másnap reggel 8 órára meghirdetett ülésre invitál. Ami többnyire munkanap, így a beavatatlan képviselőknek nem nagyon van lehetőségük megváltoztatni a másnapra tervezett munka- és egyéb programjaikat. Pláne, ha ellenzéki képviselő az ember, s nincs, aki előzetesen megsúgná nekik a hipp-hopp programot.

 

De a mára (hónapokkal ezelőtt) magunkra kirótt penzumot nem ez a téma képezi, hanem a zárt ülések sikamlós problémája. Különösen, ha soron kívüli ülésen elővezetett napirendi pontok zártan tárgyalásáról van szó. (Abban most ne mélyedjünk el, hogy mikor indokolt/törvényes egy téma nem nyilvános tárgyalása, s mikor nem...) Amire összpontosítunk: a zárt ülésekre tervezett, s azokon tárgyalt napirendi pontok nyilvánossága. S ez bizony több sebből vérezni látszik a tótkomlósi önkormányzat esetében.

 

Az állam, az önkormányzatok munkájának megítélésekor mindig, s egyaránt vizsgálni kell(ene) a törvényességet és a célszerűséget. Tételezzük fel, hogy a tótkomlósi képviselő-testület zárt ülésein mindig indokolt és törvényes volt az adott témák titkosan kezelése. Ez azonban nem lehet menlevél arra, hogy a tótkomlósi polgárok, vagy bármely más érdeklődő elől teljesen elzártan tartsanak minden erre vonatkozó információt. A tisztességes megoldásnak törvényességi feltételei is adottak, a célszerűség pedig abban mutatkozna meg, hogy senki se hihesse: azért zárnak, titkolnak el minden információt (például) a választók elől, mert olyasféle politikai, személyi, gazdasági ügyről van szó, amit nem akarnak a polgárok orrára kötni.

 

Megnéztük: Tótkomlóson az a gyakorlat, hogy a testületi ülés idejét, helyét, napirendi pontjait rögzítő meghívó nem tartalmazza a zárt ülésen tárgyalandó napirendi pontok címét. (A nyilvános ülési napirendi pontok felsorolása után mindössze ennyi olvasható: „A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.” Sebaj, gondolnánk, a választók a választottjaiktól a döntés meghozatala után majd megtudják, hogy milyen ügyben, milyen döntés született. De ez nem így van. Soha nem közlik a zárt ülésen hozott határozatok, más döntések eredményét. (A titkosság csak az előterjesztés anyagára, s az abban az ügyben lefolytatott vitára vonatkozik. Persze, a legérzékenyebb személyes adatokat ki kell hagyni a nyilvánosságra hozott döntés szó szerinti szövegéből.)

 

Magyarán: egy tótkomlósi választó polgár az életben nem tudja meg, hogy zárt üléseken miről tárgyalnak, s hogyan döntenek a bizalmukból testületbe küldött, általuk javadalmazott képviselők.

 

Kézenfekvő lenne bárki számára Tótkomlós város hivatalos honlapján megkeresni „Tótkomlós Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatát”, mely eligazítást nyújthatna az általunk vizsgált témában. De a hatályos SZMSZ-t ott nem lehet megtalálni, úgy tűnik az élet (e téren) 2004 tavaszán megállt… Más módon és más helyen persze rábukkantunk. (A jelenleg alkalmazott SZMSZ-t 2014. november 26-án alkották meg a testület mai tagjai.) Ebben olvasható: „A képviselő-testület munkatervben szereplő ülésének helyéről, időpontjáról és napirendjéről a meghívó kiküldésével egyidejűleg a lakosságot is tájékoztatni kell a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján, az önkormányzat honlapján és a Komlósi Hírmondón keresztül.” Mint látható, minden napirendi pontot meg kell(ene) hirdetni nyilvánosan, a zárt ülésen tárgyalandókat is. Így határoztak…

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011-ben, tehát a regnáló hatalom által hozott törvény úgy rendelkezik: „A választópolgárok – a zárt ülés kivételével – betekinthetnek a képviselő-testület előterjesztésébe és ülésének jegyzőkönyvébe. A közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét zárt ülés tartása esetén is biztosítani kell. A zárt ülésen hozott képviselő-testületi döntés is nyilvános.” Azaz, a meghozott döntés is – mint már utaltunk rá – nyilvános. Megjegyzendő, hogy önkormányzatok sokasága számára e feltételek teljesítése nem okoz gondot. Ahol meg igen, ott az ellenzék a megyei kormányhivatalokhoz fordult. Orosházán például az MSZP-s városi képviselő, Füvesi Sándor. Részére (2016. március 16-ai dátumozással) válaszlevelet küldött a Békés Megyei Kormányhivatal (akkori) kormánymegbízottja helyett eljáró főigazgató, dr. Takács Árpád helyett és nevében aláíró dr. Kása Róbert főosztályvezető. Ebből többek között, s pontos törvényi hivatkozások révén kiderült, hogy „A zárt ülésről készült jegyzőkönyvből az ügyfél, illetve meghatalmazott képviselője kizárólag az ügyében hozott döntés megtekintésére jogosult. A zárt ülésen hozott döntések közül, jogszabály által megjelölt ügyekben hozott döntést lehet nyilvánosságra hozni.”, illetve „Amennyiben a zárt ülés jegyzőkönyve törvény rendelkezése szerinti közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot is tartalmaz, a betekintés kizárólag erre az adatra korlátozódhat, azt azonban bárki megismerheti.” Emlékezetünk szerint Orosházán a zárt ülések napirendi pontjait addig is megadták, a kormányhivatali levél kézhezvételét követően (törvényes módon) a döntéseket is elérhetővé teszik.

 

Persze nem várható, hogy valamennyi tótkomlósi választópolgár minden soros és soron kívüli zárt ülés után hozzálát az akkor született határozatok kinyomozásához. A sajtó számára ez feladat lehetne, egy esetben annyit el is értünk, hogy az adott döntést „zanzásítva” megkaptuk, s nyilvánosságra hoztuk, de ez nem vált gyakorlattá. Nem oly régen megkérdeztük Tótkomlós jegyzőjét, törvényes és célszerű-e az, hogy a városka polgárai sem a zárt ülések napirendjét, sem az ott hozott határozatokat nem ismerhetik meg például a sajtó, vagy a város honlapjának nyilvánossága révén. Azt a válasz t kaptuk, hogy minden egyes testületi ülés – a nyilvános ülési és a külön készített zárt ülési történéseket tartalmazó – jegyzőkönyvét törvényes határidőn belül megküldik a megyei kormányhivatal illetékes szervezetének. Onnan eddig egyetlen jelzést sem kaptak, hogy a tótkomlósi gyakorlatuk nem lenne törvényes.

 

Ehhez csak annyit fűznénk hozzá, hogy talán majd ezután…<
+
>
Kérjük, hogy a nagyobb méretben való megtekintéshez kattintson a képre!


A hozzászólás csak regisztrált felhasználóknak engedélyezett.
A regisztrációhoz kattintson ide!
A bejelentkezéshez kattintson ide!

Cikkel kapcsolatos hozzászólások, észrevételek:

Még nincs egy hozzászólás, észrevétel sem a cikkel kapcsolatosan.