2021. április 23., péntek,  Béla
 
 
 
 

Publicisztika

[Publicisztika]
2021. március 19., péntek
A pártok szerepe a társadalmi béke életre keltésében
Szerző: Szemenyei Sándor
Mint minden élőlény, az ember is élni és túlélni akar. Ennélfogva oltalmazza egyedi életét, utódai révén pedig szolgálja túlélését, fajának fennmaradását. Ebből következően: az ember természeténél fogva hajlamos arra - mások ellenében –, hogy saját szükségleteinek szolgálója legyen.

A kép illusztráció. Forrás: depositphotos.com

 

Helvétius, francia filozófus írta a tizennyolcadik század közepén: „az embert az önszeretet érzése mozgatja, s így nem engedelmeskedik soha másnak, mint érdeke törvényének.” Mármint az önérdeknek, amely egyéb érdektörekvésekkel társulva a személyiség leginkább meghatározó jelentőségű eleme: táplálója az önzésének, irányítója a cselekvési késztetettségnek, és - féktelensége esetén - mozgató ereje az „ember ember elleni” harcnak. Ennek elkerülése érdekében, a felvilágosodás gondolkodóinak nézetét követve, az embereknek szövetséget, társadalmi szerződést kell kötniük egymással, amelyben vállalják, hogy önérdeküket alávetik a közérdeknek. Ennek nyomán kiszabadulhatnak az önszeretet csapdájából, és közösséggé szerveződhetnek.

 

Voltaképpen ennek a közösséggé szerveződésnek teremtménye az állam, amely a társadalomba szerveződött emberek közügyeit intézi, és irányítja a közösség szervezeti rendszerét. Demokratikus viszonyok között ebben a szervezeti rendben rangos helye van a pártoknak, melyek integrálják az egyént a társadalomba az által, hogy kapcsolatot építenek ki az állampolgárok és az államhatalom között. A pártok annak érdekében, hogy a politikai főfolyamatok irányítására feljogosító hatalmi pozíciójukat megtarthassák, vagy abba juthassanak, szavazataik megszerzéséért a választók bizalmát igyekeznek elnyerni. Az állampolgárok pedig a javukat szolgáló közhatalmi döntések meghozatalának reményében az érdekeltségüket leginkább képviselni hitt pártra szavaznak.

 

Noha a pártok lényegükből eredően a „rész”(párt)- érdeket képviselik, nem mondhatnak le az „egész”(a társadalom) érdekének képviseletéről, a közérdeket szolgáló cselekvésről. A pártok elismertségének rangsorát a választók szavazatai adják, és a legnagyobb bizalmat kapott párt, ha kormányzásra kerül, szükségképpen el kell veszítse „részérdek”- jellegét, azaz nem állíthatja előtérbe saját választói érdekét. A politika cselekvését, felelősségét már nem csak a párt, hanem az egész társadalom érdeke határozza meg. Bár a választók többsége által felhatalmazott (kormányzó) párt számára továbbra is a saját ideológiája, programja az útmutató, de a társadalmi összhang megvalósulása érdekében az egész politikai rendszer működését kell szem előtt tartania. Jelesül a kormányzást, (önkormányzatok) irányítást végzőknek elsődlegesen nem az adott párt politikusaként, hanem a nemzet egészének érdekét képviselő államférfiként kell szolgálnia „népe szent javát”.

 

Az „egész” szolgálatából következik az ellenzékként működő pártokhoz való viszonyrendszer alapvetése is. A társadalom békéje, az emberek politikai közösségként való létezése ugyanis akkor valósulhat meg, ha a hatalmon és az ellenzékben lévő politikai közösségek az együttműködés megvalósulásáért iparkodnak. Ennek a törekvésnek a hiányában a különböző pártérdekek felszabdalják a társadalom szövetét, pártok szerint tagozódik az ország, és „háborúskodásba” szomorodik a nemzet. A pártviszály gyöngíti az állam társadalmi egységet teremtő erejét, akadályozza a társadalmi együttélés rendjének biztosítását. A békétlenség terében felébred az ember őstermészete, az önzés, melynek hevében: az egyén önérdekének buzgó szolgája lesz. Emiatt csalfa reménnyé lényegül, hogy az állampolgár társadalmiságát közösségként élje át.

 <
+
>
Kérjük, hogy a nagyobb méretben való megtekintéshez kattintson a képre!


A hozzászólás csak regisztrált felhasználóknak engedélyezett.
A regisztrációhoz kattintson ide!
A bejelentkezéshez kattintson ide!

Cikkel kapcsolatos hozzászólások, észrevételek:

Még nincs egy hozzászólás, észrevétel sem a cikkel kapcsolatosan.