2019. augusztus 24., szombat,  Bertalan
 
 
 
 

Publicisztika

[Publicisztika]
2019. március 25., hétfő
Most szép lenni katonának?
Önkéntes területvédelmi tartalékos állományba toboznak gőzerővel, „álomgázsiért”
Szerző: Kiss A. János
Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (legalább) 2010 óta előszeretettel használ militáns kifejezéseket. Hű fegyverhordozói ebben is híven követik. (A militáns lehetséges jelentései: harcoló, harcra képes, összetűzést kereső – személy, csoport –, aki/ami vonzódik a katonasághoz, fegyverekhez vagy különféle küzdelemhez, harchoz. Katonás hozzáállású fellépés, sajátság, magatartás, megnyilatkozás.) Azóta is kérdés volt: vajon ez a „katonásdi” mire „futja ki” magát? Lassan világos kép kezd kirajzolódni: e kifejezésre szüksége van az EU-val szembeni méltatlan és kalandor támadásaihoz; a migránsozó/sorosozó szemfényvesztéshez, a lassan már mindenkivel bekövetkezett összeveszéseihez (mínusz Putyin); a diktatórikus állami irányítás katonai szervezettel, rendkívüli készenléttel körülbástyázott kézben tartásához. S legutóbb az e törekvéseit (pluszban) biztosítani hivatott önkéntes területvédelmi tartalékos állomány gyors kiépítéséhez. Lényegét tekintve olyan fegyveres erő kialakításához, mely kísértetiesen hasonlít az egykori Munkásőrség szervezési, szervezeti, harcászati, karhatalmi jellegéhez.

Képünk illusztráció! (Forrás: Honvédelem)Ez utóbbit korábban e lap felületén is megjósoltuk. A napokban a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (nyilván országos vezetésük „ajánlására”) e-mail üzenete küldött sokaknak: továbbították az önkéntes területvédelmi tartalékos állományt szervezők felhívását, melyet pár sorral odébb olvasóink is megtekinthetik. (Ne kérdezzék, hogy miként kerül  a – honvéd)csizma az asztalra! A Kiszervezésének K-vezér Parragh László korábban már meghatározó súllyal beleütötte az orrát a magyar közoktatás szánalmasra sikeredett átszervezésébe, a felsőoktatás „lebutító” hatású „rendezésébe” is, miért éppen ebből maradna ki?!)

 

A jelenlegi, vérszegény és szervezési, irányítási gondokkal küzdő önkéntes katonai szerveződés nyilvánvaló kudarcának beismerése az új, karhatalmi igényeket is kiszolgálni képes, helyben és gyorsan (ki tudja milyen célokra) bevethető katonai hálózat megszervezésének megkísérlése. Ráadásul könnyen „kijátszható” ez a „kártya”: a haza védelmének igényével lehet indokolni, különös tekintettel az immár szinte láthatatlanokká vált migránsokkal szemben. Valójában: félelmet lehet kelteni vele a magyarországi magyar állampolgárokban, testközelbe lehet hozni általa az atyai gondoskodású,védelmezőnek maszkírozott hatalmi tébolyt.

 

Minden további kommentár helyett olvassák el az illetékes katonai szervezet Hírlevelét. A következtetések levonása mindenolvasó belátásra van bízva.

 

„MAGYAR HONVÉDSÉG

2. TERÜLETVÉDELMI EZRED

101. TERÜLETVÉDELMI ZÁSZLÓALJ

 

HÍRLEVÉL

 

Tisztelt Hölgyem, Uram!

 

A Zrínyi 2026 Haderő Fejlesztési Program keretében a Magyar Honvédség megkezdte a

helyi tartalékos haderő kiépítését. A megyei szinten működő területvédelmi zászlóaljak

Önkéntes Területvédelmi Tartalékos állományába főként olyan személyek jelentkezését

várják, akik (egyéb feltételek teljesítése esetén) meglévő munkájuk, tanulmányaik mellett

vállalják a haza szolgálatát.

 

Az alábbiakban arról is hírt adunk, hogy az Önkéntes Területvédelmi tartalékos szolgálat

milyen előnyökkel jár az EGYÉNI VÁLLALKOZÓK és MEZŐGAZDASÁGI

ŐSTERMELŐK részére.

 

Az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos (t.: ÖTT) szolgálat

követelményei és jellemzői;

 

Járandóságok

* A Magyar Honvédség az ÖTT szolgálatot vállalók részére az alábbi bruttó járandóságokat nyújtja:

– Szerződéskötési díj,                                                                                    44.600 Ft

– Rendelkezésre állási díj (minden letöltött naptári év után);        149.000 Ft

– Időarányos illetmény (évente. 20 napra számítva);                      211.850 Ft

– ÖSSZESEN:                                                                                  405.450 Ft/év

– Élelmezési ellátás (tényleges szolgálat időszakában)

– Utazási költségtérítés (tényleges szolgálat időszakában)

– Ruházat (a tartalékos részére kiosztásra kerül)

– A Magyar Honvédség szociális ellátó rendszer egyes szolgáltatásainak

igénybevétele (pl.: Honvéd Kórház)

 

* Egyéni vállalkozók és Mezőgazdasági őstermelők az illetményükön felül alanyi

jogon ún. munkáltatói kompenzációra is jogosultak. A kompenzáció mértéke a

Központi Statisztikai Hivatal (t.: KSH) által utoljára publikált féléves, vagy éves

ágazati bruttó átlagkereseti adatok alapján számított napi összeg.

Példa; A KSH adatai szerint a mezőgazdasági ágazati bruttó átlagkeresete 255.644 Ft

volt 2018. januártól-december hónapig terjedő időszakban. A mennyiben egy

mezőgazdasági őstervelő igénybe veszi a kompenzációt és letölti az évi 20 nap

felkészítést akkor 405.450 Ft+255.644 Ft= 661.049 Ft éves jövedelemhez jut.

 

* Az ÖTT szolgálat tényleges időszaka nyugdíjjogosultság szempontjából jogszerző

időszak.

* A jövedelmek számításánál a családi adókedvezmény érvényesíthető. (fenti példák

családi adókedvezmény nélkül kerültek feltüntetésre)

 

Alapfeltételek, jelentkezés, alkalmasság vizsgálat

 

* ÖTT szolgálatra az a személy jelentkezhet aki;

 

– Magyar állampolgár

– Erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkezik

– 18. életévét betöltötte

– Nők és férfiak egyaránt jelentkezhetnek.

– Legalább alapfokú (8. ált) iskolai végzettséggel rendelkezik

 

* Az ÖTT szolgálatra a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével lehetséges amelyet

Békéscsabára a Toborzó Irodába kell eljuttatni postai úton, elektronikusan vagy

személyesen. A jelentkezési lap személyes benyújtása javasolt, az esetleges kérdések

tisztázása végett. Elérhetőségek: 5600 BÉKÉSCSABA, Andrássv út 67-69.;

061661447 -566; mh.101.tvz@mil.hu; vagy bekes.toborzo@mil.hu;

 

* Az ÖTT szolgálatra jelentkezők alkalmasság vizsgálaton vesznek részt. Az

alkalmasság vizsgálat menetéről a jelentkezési lap leadásának alkalmával pontos

felvilágosítást adunk.

 

* A jelentkező személyeknek háziorvosi és pszichológiai vizsgálaton kell részt venni, fizikai felmérés nincs. A háziorvosi vizsgálat a jelentkező személy saját orvosánál, a pszichológiai vizsgálat Békéscsabán kerül megvalósításra.

 

Időbeosztás

* Az ÖTT szolgálatot vállaló személyek részére a tényleges szolgálat (felkészítés) az

első évben 20 naptári nap, azt követő években 15 naptári nap évente.

 

* A felkészítési időszak beosztásának lehetőségei;

– Hétvégenként (péntek-szombat, szombat-vasárnap) pl.: tíz hétvége a naptári év

nem összefüggő hónapjaiban

– Havonta egy vagy kettő hét pl.: kettő hét novemberben, kettő hét februárban

– Vegyesen pl.: egy hét januárban, öt hétvége, egy hét decemberben

 

* A felkészítések tervezése az állomány igényeinek figyelembevételével történik,

lehetőségünk van azokat úgy tervezni, hogy ne ütközzenek az egyéni vállalkozók,

mezőgazdasági őstermelők előre bejelentett elfoglaltságával (pl.: szezonális

időszakok).

 

A szolgálat letöltésének helye

Az ÖTT szolgálat olyan elfoglaltság, amely az állandó lakóhely közelében történik. A

kiképzések és felkészítések tervezése, végrehajtása helyben az ÖTT állomány állandó

lakóhelye szerinti járásban, de legfeljebb is megyén belül valósul meg.

 

Melléklet: Jelentkezési lap 1 lap

 

Békéscsaba, 2019. március 05.-én

 

Tisztelettel:

Lipták József alezredes

(sajátkezű aláírás – a szerk.)

zászlóaljparancsnok”

 

Igaz, teljes egészében közzétettük a cikkben a toborzó felhívást, tájékoztatást, de korántsem azért, mert lelkesen támogatnánk. Ezt azért kényszerülünk tisztázni, mert nem vagyunk mi miniszterelnökök, hogy (lásd: „pávatánc”) mást mondjunk, mint amit cselekszünk…

 

 

 <
+
>
Kérjük, hogy a nagyobb méretben való megtekintéshez kattintson a képre!


A hozzászólás csak regisztrált felhasználóknak engedélyezett.
A regisztrációhoz kattintson ide!
A bejelentkezéshez kattintson ide!

Cikkel kapcsolatos hozzászólások, észrevételek:

Még nincs egy hozzászólás, észrevétel sem a cikkel kapcsolatosan.