2021. augusztus 5., csütörtök,  Krisztina
 
 
 
 

Címlap

[Közéleti tények]
2021. április 07., szerda
Eladta más zálogban hagyott ékszereit
Besurranó nő Békésen - Zseblámpával is ütötték a magyarbánhegyesi férfit - Kályhába dobta élettársa iratait a férfi Bánkúton - Gyertyákat gyújtott az orosházi templom szentélyében a betörő
Szerző: Sz. M.
Békés megyében, társtettesként elkövetett garázdaság vétsége és könnyű testi sértés vétsége miatt emelt vádat a Battonyai Járási Ügyészség egy 28 éves, büntetlen előéletű, végegyházi férfi és társa, egy 29 éves, szintén büntetlen előéletű, magyarbánhegyesi férfi ellen, akik egymással szándékegységben, bántalmaztak egy harmadik férfit. A 28 éves terhelt és családja végegyházi ingatlan udvarára 2020. június 27-én, 21.30 óra körül, a kerítést átmászva bement egy ittas férfi azért, hogy egy ott tartózkodó személlyel beszéljen. Ezt észlelve a házigazda kiment a házból és udvarán, a szemben lévő ingatlanból odaérkező, 29 éves terhelttel együtt bántalmazni kezdték az ittas sértettet. A 28 éves terhelt ököllel, míg társa a kezében lévő zseblámpával, több alkalommal megütötte a sértettet, majd az ütésektől földre került férfit többször megrúgták. A sértettnek sikerült kimenekülnie az utcára, de a terheltek utánamentek, és amikor utolérték, folytatták a bántalmazást, még gázsprével is lefújták. A sértett a bántalmazás következtében 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett - tájékoztatott a Békés Megyei Főügyészség.

Zálogházi gyűrűk. A kép illusztráció. Forrás: police.hu

 

 

A terheltek kihívóan közösségellenes, erőszakos cselekménye alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen. A járási ügyészség vádiratában indítványozta, hogy a bíróság a cselekményüket beismerő terhelteket, tárgyalás mellőzésével hozott büntetővégzésében, elzárás büntetésre ítélje, kobozza el a bűncselekmény elkövetéséhez eszközül használt zseblámpát és kötelezze őket a nyomozás során felmerült 60 ezer forintos bűnügyi költség megfizetésére.

 


Közokirattal visszaélés vétsége miatt emelt vádat a Battonyai Járási Ügyészség és vádiratában közérdekű munka büntetés kiszabását indítványozta egy 27 éves, büntetett előéletű, bánkúti férfi ellen, aki közokiratnak minősülő személyes iratokat semmisített meg. A férfi és élettársa 2020. november 17-én, Medgyesegyháza-Bánkúton lévő lakásukban úgy összeveszett, hogy a nő falubeli barátnője lakására távozott. A férfi utánament és ismételten szóváltást kezdeményezett. Elkérte a nő pénztárcáját és miután az abban lévő készpénzt kevésnek találta, a sértett nevére kiállított személyi igazolványt, lakcímet igazoló hatósági igazolványt, TAJ-kártyát és adóigazolványt kivette a tárcából és az okmányokat a helyiségben lévő kályhába dobta, amelyek megsemmisültek.


Ittas járművezetés vétsége miatt emelt vádat a Békési Járási Ügyészség egy 24 éves, büntetlen előéletű, békési nő ellen, aki ittasan árokba hajtott és életveszélyesen megsérült. A nő 2020. július 10-én, este nagyobb mennyiségű szeszes ital elfogyasztását követően beült a személygépkocsijába és Murony lakott területén kívül, a 47-es főúttal párhuzamos szervízúton, Békéscsaba irányából a muronyi bekötőút felé közlekedett. Haladása közben, egy jobbra ívelő útkanyarulatban, ittassága folytán figyelmen kívül hagyta az út vonalvezetését és egyenesen haladt tovább, járművével a vízelvezető árokba borult. A járműben 600 ezer forintos kár keletkezett, a járművezető 8 napon túl gyógyuló súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett. A nő a járművezetés alatt súlyos fokú alkoholos befolyásoltság alatt állt. A járási ügyészség vádiratában indítványozta, hogy a bíróság a cselekményét beismerő nőt tárgyalás mellőzésével hozott büntető-végzésében pénzbüntetésre ítélje, határozott időre tiltsa el a közúti járművezetéstől és kötelezze őt a nyomozás során felmerült 345 ezer forintos bűnügyi költség megfizetésére.

 

 

Garázdaság vétsége miatt emelt vádat a Békéscsabai Járási Ügyészség és vádiratában jóvátételi munka intézkedés alkalmazását indítványozta egy büntetlen előéletű, 54 éves, újkígyósi férfi ellen, aki egy közlekedési konfliktust nem megengedhető módon akart rendezni. A férfi 2020. szeptember 17-én, délelőtt, személygépkocsival közlekedett Békéscsabán, az Orosházi úton a Madách utca irányába, amikor az egyik ingatlan területéről elé kanyarodott egy autó, hogy a Madách utca irányába közlekedjen. A terhelt ezért indulatossá vált, kezét az ablakon kinyújtva, középső ujját a másik autó vezetője felé mutatta. Erre a másik autós a terhelt mellé hajtott és trágár szavak kíséretében számon kérte. Az Orosházi út – Madách utca kereszteződéséhez értek és a közlekedési lámpa piros jelzése miatt megálltak. A történtek miatt ingerült terhelt váratlanul kiszállt az autójából, a másik autóhoz lépett, veréssel fenyegette meg a sofőrt, majd megpróbálta a vezető felőli ajtót kinyitni, ennek sikertelensége után egyszer ráütött az üvegre. A terhelt erőszakos, kihívóan közösségellenes magatartása alkalmas volt arra, hogy másokban riadalmat vagy megbotránkozást keltsen.

 


Cserbenhagyás vétsége miatt emelt vádat a Gyulai Járási Ügyészség egy 62 éves, büntetlen előéletű, gyulai férfi ellen, aki úgy távozott az általa okozott baleset helyszínéről, hogy nem győződött meg arról, megsérült-e valaki a balesetben. A járási ügyészség vádiratában pénzbüntetés kiszabását és közúti járművezetéstől eltiltás alkalmazását indítványozta.  A férfi 2021. január 11-én, délután, kisteher-gépkocsit vezetett Gyula lakott területén kívül, a 4219. számú úton, Sarkad felől Gyula irányába. A férfi a haladása közben az út egyik, bal ívű kanyarulatában áttért a menetirány szerinti bal oldali forgalmi sávba, ahol érintőlegesen – a visszapillantó tükrök találkozásával – nekiütközött a vele szemben szabályosan, jobbra tartva közlekedő személygépkocsinak. Az ütközés következtében mindkét gépjármű bal oldali, külső visszapillantó tükrének burkolata letört, a tükrök kitörtek, a gépjárművek bal első ajtajainak ablakai – a nekik csapódó visszapillantó tükör burkolatok miatt – betörtek, szilánkjai a gépjárművek belsejébe szóródtak. A férfi a hanghatással és a tükrök, ablakok törésével járó ütközést észlelte, azonban nem állt meg és nem győződött meg arról, hogy a baleset folytán valaki megsérült-e, segítségnyújtásra szorul-e. A baleset következtében ugyan személyi sérülés nem történt, de fennállt a veszélye, hogy a másik személygépkocsit vezető nő megsérüljön. A terhelt cselekményével megszegte a KRESZ-ben foglaltakat, amely szerint a járművel az úttesten – az előzés és kikerülés esetét kivéve – a menetirány szerinti jobb oldalán, az út- és forgalmi viszonyok szerint lehetséges mértékben, jobbra tartva kell közlekedni. Megszegte továbbá a KRESZ-ben azokat a foglaltakat is, mely szerint a balesettel érintett jármű vezetője köteles a járművel azonnal megállni, a baleset folytán megsérült vagy veszélybe került személynek segítséget nyújtani, és az esetleges további balesetek elkerülése érdekében minden tőle telhetőt megtenni.

 

 

Templom megrongálásával elkövetett rongálás bűntette miatt emelt vádat az Orosházi Járási Ügyészség egy 23 éves, korábban egy alkalommal büntetett, sükösdi illetőségű férfi ellen, aki még 2019 decemberében rongálta meg az egyik orosházi templomot. A férfi 2019. december 15-én, Debrecenből érkezett Orosházára ismerőséhez, de miután nem találta otthon, a Kossuth utcán, egy italmérő helyen italozni kezdett. Az italfogyasztást követően, 18 óra körül, a férfi a Széchenyi téri templomhoz ment, a külső, nyitott bejárati ajtón bement a templom előterébe, majd a belső, előteret és szentélyt elválasztó, zárt ajtó ablaküvegét betörte, és az ablakon bemászott a szentélyhez. A templom szentélyében meggyújtotta a gyertyákat, imádkozott, az összetört üvegtörmeléket felsöpörte, majd a betört ablakon keresztül visszamászott a templom előterébe. Itt találta meg őt a templom sekrestyése. A férfi cselekményével közel 45 ezer forintos kárt okozott, amely nem térült meg. A járási ügyészség vádiratában indítványozta, hogy a bíróság a cselekményét beismerő férfival szemben, tárgyalás mellőzésével hozott büntető-végzésében, próbára bocsátás intézkedést alkalmazzon, rendelje el pártfogó felügyeletét, kötelezze őt a sértett kárának megtérítésére és a nyomozás során felmerült, közel 90 ezer forintos bűnügyi költség megfizetésére.


Jogosulatlanul megszerzett, elektronikus készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel elkövetett csalás bűntette, kisebb kárt okozó csalás vétsége, 2 rendbeli, kisebb értékre üzletszerűen elkövetett lopás bűntette, 2 rendbeli lopás vétsége, egy rendbeli lopás kísérlete és magánokirattal visszaélés vétsége miatt emelt vádat a Gyulai Járási Ügyészség egy 37 éves, többszörösen büntetett előéletű, békési nővel szemben, aki besurranó tolvajként, rendszeres haszonszerzésre törekedve, kisebb tárgyi súlyú lopásokat és csalásokat követett el. A nő 2020. augusztus 22-én Békésen, Bocskai utcai kerékpártárolóban, kerékpár kormányára akasztott és őrizetlenül hagyott szatyorból vett el egy mobiltelefont, 2 liter sört és egy kulcscsomót 3 ezer forint kárt okozva. Augusztus 31-én, délelőtt, békési általános iskolába surrant be és az öltözőben, jogtalan eltulajdonítási szándékkal kotorászott az egyik takarítónő táskájában. Az egyik tanító tetten érte és kérdőre vonta, majd az iskola dolgozói a rendőrség kiérkezéséig vissza is tartották. Szeptember 16-án, békési, Táncsics Mihály utcai családi házba surrant be oly módon, hogy a zárt utcai kaput a belülről benne hagyott kulcs segítségével kinyitotta, és a ház csukott, de nem zárt bejárati ajtaján keresztült bejutott az ingatlanba. A házból 260 ezer forint értékben tulajdonított el arany ékszereket, és 9 ezer forint készpénzt. A nő az ékszereket még aznap beadta egy békéscsabai zálogházba, de a nyomozás során sikerült azokat hiánytalanul lefoglalni és visszaadni a sértettnek. Két nap múlva, szeptember 18-án, a terhelt ismét besurrant egy békési, Táncsics Mihály utcai, nyitott családi házba, ahonnan egy bemutatóra szóló zálogjegyet tulajdonított el, mely azt tanúsította, hogy a sértett 146 ezer forint értékű arany ékszert adott zálogba, amelyért 79 ezer forintot kapott békési zálogháztól. A terhelt még aznap bement a zálogházba, ahol – azt a látszatot keltve, hogy a zálogjegy jogos birtokosa – a zálogjegyen szereplő arany ékszereket 83 ezer forintért értékesítette az ékszerüzletnek, oly módon, hogy készpénzben ténylegesen nem fizette ki a zálogtárgyak kiváltásához szükséges 79 ezer forintot, hanem azt az ékszerüzlet eladója beszámította az ékszerek vételárába. Így a terhelt az ékszerekért 4 ezer 725 forint készpénzt kapott. Az arany ékszerek ezáltal törtaranyként kerültek az üzlet tulajdonába, melyeket később az ékszerüzlet beolvasztott. A terhelt a zálogjegy tulajdonosának 67 ezer forint kárt okozott, mivel az ékszereket a zálogkölcsön visszafizetése esetén sem tudta már kiváltani. A nő 2020. szeptember 19-én, délelőtt, Békésen, Bocskai utcába parkoló nyitott kisteher-gépkocsijának kesztyűtartójából vett el jogtalan eltulajdonítási szándékkal egy pénztárcát, a benne lévő, sértett nevére kiállított személyes okmányokkal, 193 ezer forint készpénzzel és 68 ezer forint értékű euróval. Alig egy hét múlva, 2020. szeptember 27-én, hajnalban a Békés, Kubikos u. 1. szám előtt, az utcán álló, nyitottan hagyott személygépkocsi hátsó ülése alól tulajdonított el egy kézitáskát, benne a sértett nevére kiállított személyes iratokkal, és egy bankkártyával. A nő nem sokkal ezután a bankkártyájával – PIN kód használata nélkül – egy vegyesboltban 5 ezer forint értékben élelmiszert, majd a közeli dohányboltban 1 ezer 600 forint értékben cigarettát, kávét és öngyújtót vásárolt. A járási ügyészség mértékes indítványt tartalmazó vádiratában indítványozta, hogy a bíróság a nőt beismerése esetén is végrehajtandó börtönbüntetésre ítélje, tiltsa el a közügyek gyakorlásától, kötelezze a sértettek kárának megtérítésére és a nyomozás során felmerült 135 ezer forintos bűnügyi költség megfizetésére.


Tartási kötelezettség elmulasztásának vétsége és hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt emelt vádat a Szarvasi Járási Ügyészség egy 33 éves, büntetlen előéletű, szarvasi férfi ellen, aki gyermekei tartására előírt fizetési kötelezettségének nem tett eleget és a munkaügyi hivatalban azt le is tagadta. A férfinak a most 11 és 9 éves gyermekei tartására a Szarvasi Járásbíróság 2014-ben kelt, egyezséget jóváhagyó végzése alapján, gyermekenként havi 12 ezer forint tartásdíjat kellett volna fizetnie a gyermekeket nevelő édesanyának. A férfi ennek önhibájából nem tett eleget. A férfi több cégnél is dolgozott, de tartásdíj-fizetési kötelezettségét nem jelentette be munkáltatóinak és fizetéséből önként sem fizette a tartásdíjat. A férfi 2020. január 13-án, álláskeresési ellátás iránt nyújtott be kérelmet a Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályához, valótlanul úgy nyilatkozott, hogy nincs bírósági végzéssel letiltható tartási kötelezettsége. A férfinak büntetőjogilag értékelhetően 445 ezer forint hátraléka keletkezett. A járási ügyészség vádiratában indítványozta, hogy amennyiben a terhelt a tartásdíj-fizetési kötelezettségének az első fokú ítélet meghozataláig eleget tesz, a bíróság a bűncselekmény miatti eljárást szüntesse meg; amennyiben ez nem történik meg, a férfival szemben, beismerése esetén próbára bocsátás intézkedést alkalmazzon, ellenkező esetben közérdekű munka büntetésre ítélje.<
+
>
Kérjük, hogy a nagyobb méretben való megtekintéshez kattintson a képre!


A hozzászólás csak regisztrált felhasználóknak engedélyezett.
A regisztrációhoz kattintson ide!
A bejelentkezéshez kattintson ide!

Cikkel kapcsolatos hozzászólások, észrevételek:

Még nincs egy hozzászólás, észrevétel sem a cikkel kapcsolatosan.