2020. január 21., kedd,  Ágnes
 
 
 
 

Címlap

[S a többi...]
2019. március 05., kedd
Ha benne lennénk az Európai Ügyészségben…
Testületi ülés Tótkomlóson – vihar előtt, vagy vihar után?
Szerző: Kiss A. János
A csütörtöki Hadházy-Zsura sajtótájékoztató után percekkel igen fura képviselő-testületi ülés kezdődött a tótkomlósi Kisbirtokosban (Természet Házában), ahol a városháza felújítása miatt ideiglenesen állomásoznak a városanyák és a városatyák. Az ülés végeztével – bárki, aki helyben vagy televízión nyomon kísérte a történéseket – az az érzetünk keletkezhetett, hogy folt esett a testület, s kissé a városka… talán jó hírnevén, talán becsületén is.

Zsura Zoltán átadta Krisztován Annának is a legújabb bizonyítékokat

 

Korunk internetes hírportáljainak trendi stílusával ellentétben igyekszünk nem összecsapni tudósításunkat: magazin lennénk, vagy mi…

 

Talán egy tucatnyit sem tett ki az ülés iránt érdeklődők száma, gyanítható, hogy a testület tagjai és a társadalmi megbízatású alpolgármester gyakorlatilag ismerhettek minden jelenlévőt. Talán még az e megközelítésben „kakukktojásnak” számító dr. Hadházy Ákos független országgyűlési képviselőt is. Mégis, amikor dr. Garay Rita polgármester (Fidesz) „rétegesen” üdvözölte a megjelenteket, meg sem említette a vele csaknem egy vonalban, a hallgatóság számára kikészített székek első sorában helyet foglaló Hadházy Ákost. Tótkomlós bemutatkozott – neki…

 

A tervezett hiány: 187 millió forint?

 

A képviselő-testület „hivatalos” sajtópartnerei bizonyára beszámolnak majd az önkormányzat idei költségvetési tervéről, melyet a hangosítást nélkülöző ülésen tárgyaltak meg a képviselők. Annyit azért az érdekességek közé kell sorolnunk, hogy míg Varga András társadalmi megbízatású alpolgármester (Fidesz) a Komlós Településszolgáltatási Kft. számára egy traktor beszerzésének hiányáért aggódott, Zsura Zoltán képviselő (független) a költségvetés tervezetének 187 millió forintos mínusza miatt. Ez utóbbi egy 2011-ben született törvényt idézett, mely szerint az éves költségvetésben működési hiány nem tervezhető. (Akkor engedte el az állam az önkormányzatok irdatlan adósságát.) Ez az összeg a tavalyinak kilencszerese. A polgármester erre így reagált: mondja meg a képviselő, a költségvetés mely tételéből vegyenek el pénzt: az iskolától, az egészségügytől? – s még néhány hasonlót divatos érvet felsorolt, s arra utalt, hogy év közben kiegyenlítődik majd a hiány. A civil szervezeteknek adott jelentős támogatásnövekedést Benyó Pál képviselő, bizottsági elnök (Fidesz) nem a választási évvel magyarázta, hanem azzal, hogy az ötévenként megrendezendő zenekari találkozó idei esedékessége indokolja azt. Varga András – ha jól értettük – felvetette a kiegyenlítés hitelfelvétel általi megoldását, majd szokása szerint visszautalt a 2006-os költségvetésre. Zsura Zoltán (akinek a „beszólás” címeztetett) viszont nem „vargázott”, inkább azt tudakolta: miért alacsonyabb 6 százalékkal a tervezett bevétel, mint 2018-ban volt. Azt kérdezte a polgármestertől: vajon a futó pályázatok finanszírozása teljesen megoldott lesz-e? A válasz: igen.

 

Varga András az alacsony színvonal elmélyítéseként azt mondta Zsura Zoltánnak: „Szándékosan hazudozol. Honnan van olyan információd, hogy én bejárok a pénzügyre?” Meg is kérdezte a pénzügyi osztály vezetőjét: szokott-e számára utasítást adni? A válasz: nem.

 

Varga András: „Minek hozod ide a bajt?”

 

Zsura Zoltán ekkor tette szóvá, hogy Garay Rita nem üdvözölte Hadházy Ákost, s így utólag – miután a polgármester asszony erre sem „mozdult”, megtette helyette. Varga András annak a véleményének adott hangot, hogy Zsura Zoltán ritkán nézi Orbán Viktor beszédeit, s neki szögezte a kérdést: „Minek hozod ide a bajt?”  Ez utóbbival nyilván Hadházy Ákos jelenlétére reagált a maga módján. (Annyi megítélési megjegyzést érdemes tenni, hogy amikor Simonka György 2017. július elsején vártalanul betoppant fotós stábjával az éppen folyó testületi ülésre – lévén, hogy elmaradt az arra az időre tervezett tótkomlósi programja – a polgármester javaslatára a testület megszakította a napirendi pontok tárgyalását. Simonka György ekkor hosszasan taglalta áldozatvállalását,  eredményességét és Calendula Terve nagyszerűségét.) Miután a három ellenzéki képviselő név szerinti szavazást kért költségvetés ügyében, ez meg is történt. Az eredménye: öt fideszes képviselő megszavazta azt, a három ellenzéki nemmel voksolt, egy fideszes képviselő, Takács Ferenc pedig nem vett részt az ülésen – Garay Rita elmondása szerint hivatalos ügyben volt távol. Takács Ferenc, a Fidesz helyi elnöke tavaly február 22-én nem szavazta meg a költségvetést, mivel társai válaszra sem méltatták feltett kérdését. Nem lenne meglepő, ha most amolyan „megelőző csapásként” választotta volna a távolmaradást. A Varga-szomszéd Benyó Pál az álláspontját összegezve,  Zsura Zoltánhoz fordulva azt mondta: „A félretájékoztatás a dolgod.”

 

A testület: takarásban a nem tag Varga András, jobbra elöl Takács Ferenc üresen maradt széke

 

Vizsgálati eredmény helyett: (ki)fárasztó prezentáció

 

Az ezt követő napirendi pontok egyike annak hatására került terítékre, hogy az előző ülésen Zsura Zoltán bizonyítékot nyújtott be arra, hogy a Tótkomlós gesztorságával folyó egyik – ötszázmilliós – a program megvalósításával megbízott alapítvány a projekttel semmilyen kapcsolatban nem álló, kitöltetlen aláírási ívét egy helyi szlovák színházi rendezvény előtt két nő alá akarta aláíratni az előadáson megjelentekkel, azt állítva, hogy „statisztikához kellenek” az aláírások. Ám a rendezvény szervezője néhány már aláíratott ível magánál tartott, ezt nyújtotta be Zsura Zoltán az előző ülésen. Akkor Garay Rita nem tett feljelentést ismeretlen tettesek által elkövetett bűncselekmény(ek) gyanúja miatt, sőt, indítványára a testületi többség is elzárkózott attól, hogy bizottságot hozzanak létre az eset kivizsgálására. Az akkori ígéret szerint most kellett (volna) visszatérni a problémára.

 

Ehelyett a napirendi pontok között egy tájékoztató szerepelt a „Humán szolgáltatások fejlesztése a társadalmi felzárkóztatás érdekében” címmel. Magyarán: nem a problémáról kellett beszámolnia az önkormányzat által elnyert pályázat feladatait (nem is annyira)  „aprópénzre váltó”, pusztaottlakai székhelyű Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítványnak, hanem – a projekt futamidejének derekán – a képviseletükben megjelent Krisztován Anna „szakmai asszisztens” nagyjából mindazt elmondta a testületi ülésen, amit a pályázat benyújtása előtt kellett volna hallaniuk a képviselőknek. (Szinte példátlan dolog tanúi lehettünk: Krisztován Anna 1 óra 11 percen át zavartalanul olvasta-mondta, egészítette ki a vetítővásznon megjelent, „kemény” szakszöveget. Méghozzá úgy, hogy a polgármester asszony még csak kísérletet sem tett arra, hogy inkább a aláírás-incidensről beszéljen, ráadásul rövidebben… 

 

Sokoldalú(?) pusztaottlakai alapítvány

 

Megismerhettük a projekt négy tótkomlósi mentorát. (A másik négy érintett településen további 11 ilyen található.) Ha ellenzéki indíttatású lett volna a beszély, obstrukciónak is nevezhetnénk. (Obstrukció: egy döntési folyamat hátráltatása jogszerű, de felesleges tevékenységekkel.) Krisztován Anna a projekttel kapcsolatban egyetlen nevet sem volt hajlandó elárulni, mégpedig arra való hivatkozással, hogy „veszélyeztetné a projekt megvalósulását”.) Szinte lesöpörte magáról az említett (több mint) incidensről való tájékoztatást: azt mondta, hogy pletykákról, politikai csatározásokról van szó, s ez abszolút  méltatlan”. Dr. Libor Zsuzsanna (független) arra kért választ, hogy miért éppen a beszédes nevű Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány kapta meg a főként egészségügyi, oktatási, szociológiai, pszichológiai tárgyú projekt „levezénylését”. (Ekkor visszafogott kacaj hallatszott a teremben.) Tárgyszerű választ nem kapott. A képviselő asszony aránytalannak találta az 500 millió forint elosztását, felhasználását is. Jelezte: az európai adófizetők pénzét értelmesen kellene felhasználni. Példaként említette: reprezentációra tízmilliók jutnak a projektben. Ugyanakkor a négy tótkomlósi mentor munkáját megköszönte.

 

Zsura Zoltán – vélhetően a kimerítő prezentáció hatására – arról érdeklődött, hogy Krisztován Anna hogyan került a projektbe. (Mondta azt is: nem illik visszaélni a jelenlévők türelmével.) Nyomatékosította: nem hosszadalmas kiselőadást kért az előző ülésen, hanem a szlovák rendezvényen megesett aláíratás hátterének feltárását, annak tisztázását, hogy történtek-e a művelettel visszaélések. Majd a polgármester asszonyhoz fordulva rövid kérdést tett fel: jogilag szabályos-e az aláírásgyűjtés szóban forgó módja? Garay Rita erre azt válaszolta: „Szerintem igen”.

 

 

Beismerés: utólag, tetszőlegesen töltötték ki az aláírási ívet

 

Ezután Zsura Zoltán újabb dokumentumokat adott át a polgármesternek, illetve Krisztován Annának is. Ezek további aláírásokat tartalmazó biankó ívek voltak a projekt kódjával, illetve az aláírató két nő valamilyen főnökének elektronikus levelezése a szlovák színházi est szervezőjével.  Eme „főnök” (ahogy önmagát nevezte: közösségszervező) ennek során elismerte, hogy „A lányok nem tölthették ki a fejlécet, csak én, de minden esetben a heti egyeztetés során töltjük ki a főnökömmel.” S kérésre megnevezte ezt a közvetlen főnökét is. E közösségszervező azt állította, hogy a városban, a művelődési központban történő eseményeket foglalja magába a feladatuk – azt viszont elismerte, hogy nem egyeztettek előre a szlovákokkal.

 

Zsura Zoltán utalt arra is, hogy a szóban forgó alapítvány Simonka Györgyhöz köthető. Krisztován Anna tagadta ezt. Zsura Zoltán rákérdezett: egyáltalán, hogyan került a projektbe ez az alapítvány, mely e projekt keretében 208 millió forintos közbeszerzési eljárást folytathatott le?

 

E ponton Varga András belekérdezett: nem telt le még a Zsura Zoltán képviselőnek hozzászólásra rendelkezésre álló 5 perce?! (Mindez nem sokkal Krisztován Anna (nem testületi tag) bő órás, kényelmes időfelhasználása után…) Garay Rita pedig határozottan rászólt Zsuta Zoltánra: „Nem igaz, amit állít!” Zsura Zoltán reagálni próbált, Varga András pedig „eligazította”: „Letelt az 5 perced!” Zsura Zoltán ellenvéleményére reagálva Garay Rita kijelentette: az ötperces időhatár a tájékoztatóra nem vonatkozik… Majd azt mondta, hogy Zsura Zoltán hülyeségeket beszél – e ponton a polgármester asszony elveszíteni látszott úriasszony jellegét…

 

De mitől „kaphatta fel a vizet” Garay Rita?

 

Krisztován Anna egyórásnál hosszabb tájékoztatójának végét (más programja ellenére is) türelemmel kivárta Hadházy Ákos

 

Válaszlevelek az utolsó pillanatban megküldve

 

Talán bizony attól, hogy az előző ülést követően Zsura Zoltán a projekttel kapcsolatban egy sor – más-más – kérdést tette fel a polgármester asszonynak, illetve az azóta felmondott jegyző asszonynak. Az ülésen Zsura Zoltán kifogásolta, hogy az ülés napjáig egyikük válasza sem érkezett meg. Garay Rita azzal igyekezett „tromfolni”, hogy – de igen. Zsura Zoltán csodálkozására a polgármester asszony ekkor közölte vele, hogy a 14 órakor kezdődő testületi ülés előtt, 13 órát követően mindketten elektronikusan továbbították neki a válaszlevelet. (A kérdéseket és a válaszokat elolvasva úgy is írhatnánk: „válaszlevelet”.) Az időzítésen elcsodálkozhatnánk: ha tudta (s nem volt titok), hogy abban az időpontban Zsura Zoltán éppen Hadházy Ákossal találkozik, majd sajtótájékoztatót tartanak. (Ha kinéztek a városháza ablakán, akár láthatták is őket.)

 

Zsura Zoltán érzékelhetően elképedt e trükközés hallatán, aztán ő is bekeményített: azt mondta, hogy a polgármester asszony ne próbálja kiforgatni a szavait. Vitájuk során kiderült, hogy annak idején a vállalkozói szerződést Garay Rita írta alá, de a polgármester asszony hozzátette: igaz, hogy még jóval a testület döntése előtt, de azt utólag a testület kész volt megerősíteni. 

 

Hadházy Ákos feltett kézzel

 

Közben Hadházy Ákos hosszú percekén át feltett kézzel ült az első sorban. Nem megadta magát, sőt. Hozzászólásra jelentkezett, ám – úgy tűnt, hogy – kiesett az ülést vezető polgármester látóteréből. (Garay Rita a Zsura Zoltántól átvett, az aláírási ügyben bizonyítékként használható dokumentumokat azzal tette maga elé: „Majd reagálok rá”.) S Zsura Zoltán ama kérését, hogy az általa igényelt dokumentumokat küldjék meg neki, a polgármester azzal „passzolta tovább, hogy a képviselő menjen be hozzájuk, s ne dolgoztassa őket… Benyó Pál arra hívta fel a figyelmet, hogy eljött hozzájuk a „kamualáíráshoz” köthető projekt egyik vezetője. Aztán szóvá tette, hogy Krisztován Anna 71 perces monológja alatt két újságíró rövid ideig beszélgetett, s ezzel zavarták a lassú folyamú előadást. (Azt is mondhatta volna, hogy pár percig a hölgy háta mögött beszélgettünk, hiszen a prezentáció csaknem teljes ideje alatt ezzel az oldalával találkozhattunk.) Valamiért még értékelt is: „Ők biztosan nagyon okos emberek.” Mi természetesen nem akarjuk hasonlóan értékelni őt. Majd, talán már csak megszokásból is „megtalálta” Zsura Zoltán képviselőtársát azzal, hogy csúsztat.  

 

Ez (ismét) beindította Varga Andrást. Nyúlfarknyi mondandójával gúnyosan értékelte az országgyűlési képviselő tévé-székházbeli teljesítményét.

 

Krisztován Anna „keresztre feszítése”

 

Krisztován Anna kérdésre válaszolva elmondta, hogy az általa képviselt alapítvány az aláírási botrány kapcsán felállított egy (belső) vizsgálóbizottságot. Mint elmondta, ez meg kívánta hallgatni Zsura Zoltánt, s várták volna tőle a képviselőknek, polgármesternek kiosztott biankó (de a szlovák rendezvényen aláíratott) aláírási ívek számukra történő átadását.  Ám a testületi vizsgálóbizottság felállítását javasoló Zsura Zoltán nem ment az ügyben vélhetően érintett alapítvány belső „vizsgálatára”. S közben a „visszautasítom, kikérem magamnak” formulát alkalmazó Krisztován Anna kioktatóan szólt Zsura Zoltán képviselőhöz, ám a testületi ülést vezető polgármester nem szólt rá, hogy mégiscsak egy testületi ülésen szólhat egy képviselőhöz. A polgármester asszony inkább Zsura Zoltánt intette rendre azzal, hogy neki nem adott szót. (A képviselő pedig felhívta Garay Rita figyelmét arra, hogy Hadházy Ákos jó ideje mondani akar valamit.)

 

Krisztován Anna kifejtette, hogy az inkriminált aláírási ívek nem jutottak el a projekt pénzügyi elszámolását végző szervezethez, azokat tehát senki sem fogadta be. Így nincs semmi probléma. Kicsit ráijeszteni próbált Zsura Zoltánra azzal, hogy ne vádoljon senkit. A képviselő leszögezte: nem is vádol.(Csak tisztázni akar valamit.) Krisztován Anna érvként kifejtette, hogy a projektben komoly minőségbiztosítási rendszer működik, tehát nem is kerülhet be a rendszerbe ilyesmi ív, azaz ne próbáljanak ilyen papíron „lovagolni”. A polgármester is „beszállt” a vitába, azt mondván Zsura Zoltánnak, hogy az alapítvány áll a rendelkezésére.

 

Hadházy Ákosék feljelentést tesznek az aláíratás miatt

 

S szót adott Hadházy Ákosnak, aki Krisztován Annától megkérdezte: van-e olyan munkatársuk, aki elment aláírást gyűjteni nem projektes rendezvényen, illetve a projekt által szervezett sportnap(ok)on hányan jelentek meg, s mennyi pénzt fordítottak a rendezésre. A megkérdezett erre nem tudott válaszolni, viszont azt mondta, hogy visszautasít minden vádaskodást, állítást, hogy kollégái visszaélnének a helyzetükkel. Ugyanakkor kifejtette, hogy a projekt egyik célja a családi összetartás segítése, egészségügyi szűrést végeznek, versenyeket szerveznek családoknak, gyerekeknek, a sportnapon résztvevők száma minden alkalommal meghaladta a 200 főt, Tótkomlóson a 300-at is. Hadházy Ákos arról szólt, hogy a projekt által érintett önkormányzatok csak az 500 millió mintegy felé kapják meg. Felvetette, hogy a kiírt közbeszerzési lehetőségeket gyakorlatilag mindig ugyanazok a budapesti cégek – s nem közelebbiek – kapják meg. Jelezte: e cégek a Mengyi-ügyben is megjelentek. Szólt a projektszámos, illetéktelen, biankólapos aláírásgyűjtésről, az egyik érintett beismeréséről, miszerint az ilyen lapokat utólag töltik ki. Megjegyezte: nem biztos abban, hogy ez törvényes lenne. Észrevételezte, hogy a prezentáción kivetített képek egyikén látható karatés gyerekek különböző színű öveket viseltek, s nehéz azt képzelni, hogy ők a kezdő, sportágat kipróbáló fiatalok lennének. Gyors számolás alapján jelezte: az e célra rendelt összeg nagyságából arra lehet következtetni, hogy a projektet hat esztendő munkájával készítették el… Összehasonlított: míg e napon a testület 12 millió forintot szavazott meg a helybeli civil szervezetek számára, egyedül e projekt tervének elkészítésére 18 milliót fordítottak.

 

Hadházy Ákos az képviselő-testület előtt is bejelentette, hogy az aláírási incidens miatt feljelentést tesznek költségvetési csalás, illetve okirat-hamisítás gyanúja miatt. Ezt javasolta a képviselő-testületnek is.

 

Krisztován Anna visszautasított, kikérte magának, s pert „lengetett be”

 

A bármire felhasználható aláírási ívek létezését - ebben a levelezésben - elismerte ez egyik közreműködőKrisztován Anna reagálásában számon kérte a megalapozott gyanú meglétét. (A gyanú megalapozottságát a bűnüldöző szerveknek kell bizonyítaniuk – a szerk.) S ha ez nincs meg, javasolni fogja az alapítványnak, hogy ők is pereljenek hitelrontás miatt…  A közbeszerzési eljárásaik során mindig nyertes konzorciummal kapcsolatban kifejtette, hogy az alapítvány még 2014-ben, 2015-ben megállapodott velük a közbeszerzési együttműködésről – ezért hívták meg őket. A képviselőket programjaikra invitálta, s a dokumentációkba való betekintés lehetőségét is megígérte nekik. S még egyszer visszautasította az úgynevezett vádaskodásokat.

 

Garay Rita azt mondta, hogy az iratokba Hadházy Ákos is betekinthet. Ahogy megjegyezte: az ilyen „incidensek” a projekt kárára fognak lenni, máris elveszítettek mentorokat.

 

Elérkezett az alapítványi tájékoztató elfogadásának pillanata: 5-en mellette foglaltak állást, egy képviselő ellene szavazott, ketten pedig tartózkodtak.

 

Ezt követően az ülés zavartalanul folytatódott, s immár az sem jelentett problémát, hogy míg más vitte a szót, Varga András és Benyó Pál meg-megbeszélte közös dolgait.

 

 

Dióhéjban a Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítványról

 

Kénytelenek vagyunk elidőzni a Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány és Simonka György közötti kapcsolatnál, melynek létezését Krisztován Anna a testületi ülésen kategorikusan tagadta. Döntse el az olvasó, hogy igaza van-e!

 

Krisztován Anna tette a dolgátAz alapításkori helyzetben székhelye: Pusztaottlaka, Kossuth u. 26. szám volt. Kuratóriumának első elnöke: Pugymer Attila volt. Az alapító okirat kelteként: 2006. november 2-át jegyezték fel.

 

Az alapítók: SIMBA Hungary Szolgáltató, Ipari és Kereskedelmi Kft., székhelye: Pusztaottlaka, Kossuth u. 26., melyet akkor Simonka György ügyvezető képviselt. (A SIMBA névben sokan felfedezni vélik a cég alapítóit, a Simonka és a Bara nevek kezdő szótagjaival. Egy akkori nyilatkozat szerint a Kossuth u. 26. szám alatti ingatlan abban az időben Simonka Györgyné (az édesanya) kizárólagos tulajdona volt.

 

A SIMBA Hungary Kft.-t 2004. 07. 1-jén jegyezték be. Székhelyeként Pusztaottlaka, Kossuth u. 26., telephelyként Pusztaottlaka, Felszabadulás u. 25., fióktelephelyként Tokaj, Bartók B. u. 12. és Tokaj, Tarcali u. 46., valamint Medgyesbodzás, 013/6. olvasható, később felbukkant egy nagybánhegyesi, balkányi, szatymazi telephely címe is. (A létesítő okirat kelte: 2004. április 3. Képviseletre jogosultak voltak akkor: Flakné Bara Ildikó ügyvezető és Simonka György.  A kft. tagjai voltak akkor: Simonka György és Flakné Bara Ildikó – 50-50 százalékban, később ez „hangyányit”, még később lényegesen változott. De az már egy másik történet.

 

A vezetésben beállott változások között található olyan is, mint az, hogy 2008. december 23-án Simonka György – az alapító képviselőjeként – levélben közölte, hogy visszahívta a kuratóriumot. A szinte áttekinthetetlenül változó személyi vezetésben az idők során felbukkant például Simonka György édesanyja, leendő felesége és unokahúga is. (2010. november 19-én bejelentették a Békés Megyei Bírósághoz, hogy nincs akadálya Simonka Györgyné kuratóriumi tagságának, mert nincs rokoni kapcsolatban az alapító egyik tagjával sem: ugyanis Simonka György 2010. június 15-én üzletrészét a (manapság a hírekben gyakran szereplő) Magyar Termés TÉSZ Kft.-re ruházta át… Ne firtassuk ez utóbbi cég tulajdonosi összetételét.) Az eladó és a vevő címe ugyanaz a pusztaottlakai ingatlan volt.<
+++++
>
Kérjük, hogy a nagyobb méretben való megtekintéshez kattintson a képre!


A hozzászólás csak regisztrált felhasználóknak engedélyezett.
A regisztrációhoz kattintson ide!
A bejelentkezéshez kattintson ide!

Cikkel kapcsolatos hozzászólások, észrevételek:

Még nincs egy hozzászólás, észrevétel sem a cikkel kapcsolatosan.