2019. augusztus 22., csütörtök,  Menyhért és Mirjam
 
 
 
 

Címlap

[S a többi...]
2018. december 02., vasárnap
Repedések Tótkomlóson
Soros testületi ülést tartottak az önkormányzati képviselők, Simonka György árnyékként jelent meg
Szerző: Kiss A. János
A bűncselekmények elkövetésével gyanúsított Simonka György – némi előzetes híresztelés ellenére – nem jelent meg csütörtökön Tótkomlósi önkormányzatának soros ülésén. Sőt, törölni kellett az ülés napirendjéről a két munkatársa közreműködésével tervezett tájékoztatót az úgynevezett Calendula 2. terv állásáról, mivel – ilyen a sors – mindketten egyszerre megbetegedtek. De azért volt mire odafigyelnünk az ülés tárgyalásra rendelt időszakában is.

Takács Ferenc, aki igen aktív volt

 

A tótkomlósi  lakosság számára fontos témákat a helybeliek bizonyára láthatják, elolvashatják majd az önkormányzat által protezsált helyi média és  a megyei napilap felületein, illetve a Tótkomlós Mindannyiunké elnevezésű Facebook-oldal You Tube-on látható híradásaiban. A magunk részéről azokat a mozzanatokat kísértük figyelemmel, melyek (ilyen vagy olyan okból) általánosabb közérdeklődésre is számot tarthatnak.

 

Zsura Zoltán, aki  megzavarta az ellenfeleket

 

Az ülésen valamennyi testületi tag megjelent. Érdeklődő viszont gyakorlatilag nem nagyon volt. A testület két ülése közötti időben a tisztségviselők munkájáról számot adó írásos beszámoló a községek, városok többségében nem vált ki izgalmakat, Tótkomlóson meg-megesik ennek ellenkezője is. Ezúttal Takács Ferenc képviselő, tanácsnok, a Békés megyei közgyűlés tagja, a Fidesz helyi szervezetének elnöke vetett fel egy olyan problémát, mely alapesetben bő egy évvel ezelőttől, mostani fázisában is hónapok óta foglalkoztatja a kisvárosban élőket. Mint mondta, megdöbbenve olvasta a beszámolóban, hogy Varga András társadalmi megbízatású alpolgármester és a polgármesteri hivatal illetékese nemrégen ellátogatott a (városvezetés által XXI. századinak minősített), nem olyan régen, s nem botránymentesen felépített) bölcsődébe, hogy megnézzék a felmerült műszaki problémákat. Takács Ferenc megállapítása szerint úgy másfél éve bontották meg a hosszában megrepedt falat, s azóta sem keresték és nem javították ki a hibát. Így hámlik a vakolat, dohosodik a fal, repedések jelentkeztek. Azt kérdezte: mi tartott két évig?!

 

Dr. Garay Rita, akinek gyanús volt független képviselőtársának konstruktivitása

 

Dr. Garay Rita polgármester azt válaszolta, hogy a kivitelező elismerte: neki kell elhárítania a hibát, s az alvállalkozó a testületi ülés utáni napon érkezik munkálkodni. (Sem a kivitelezés fővállalkozójának, sem alvállalkozójának megnevezése nem hangzott el.) Varga András – hogy úgy mondjuk – a maga stílusában azt mondta: „Ne dramatizáljuk a helyzetet!” S hozzátette: egyetlen ponton van egy éve észlelt vizesedés. Fél négyzetméterre taksálta a problémát – mint mondta, akkora felületet kell majd megbontani –, s szerinte nincsenek is repedések. Elmondta, hogy kimentek, de a felelős helyett nem láthatnak hozzá a hiba elhárításához. Következtetése az volt, hogy sok embernek „fáj, hogy szép bölcsőde” van. Takács Ferenc határozottan állította: igenis, repedések vannak a falon.

 

Zsura Zoltán független képviselő meglepve hallotta, hogy a bölcsődei kivitelezési hibát az észlelés után még bő egy évvel sem javították ki. Így lehet egy kis csőtörésből nagy kár – mutatott rá. A polgármester asszony megismételte: a fővállalkozó elismerte a hibát. (Arról nem esett szó, hogy miért nem végezték, végeztették el a javítást a garanciális lehetőségek felhasználásával.) Varga András, ismert „Zsura-fóbiája” hatására, aktuálisnak ítélte visszautalni a helyi fürdő másfél évtizeddel ezelőtti építési problémáira. Zsura Zoltán válasza: ilyen megjegyzéseivel a társadalmi megbízatású alpolgármester szétveri a folyó testületi ülés munkáját.  Emlékeztetett, hogy a pályázaton nyert, a tervezett beruházás 100 százalékát lefedő beruházási költségen túl az önkormányzatnak hitelt is kellett felvennie a bölcsőde megvalósításához. Erre Varga András kijelentette, hogy minden állítás ellenére a bölcsőde megépítése egy forinttal sem került többe 150 millió forintnál. (Ez meglepetésként hathat a nyilvánosság előtti történéseket figyelemmel kísérők számára: korábban a városvezetés soha nem cáfolta a plusz százmillió e célra történő felhasználását, rendre azt mondták: azért került a tervezettnél többe, mert XXI. századi bölcsődét kívántak létrehozni Tótkomlóson – a szerk.)

 

Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina jegyző, akinek nem csupán az ülések előkészítésével akad dolga

  

Az első napirendi pont kapcsán Takács Ferenc azt tudakolta (volna) a városvezetéstől: mi oka annak, hogy még a közelmúltban is elszámoltató levelet kapott a NAV-tól a dicstelen múltú, nemrégen meg is szüntetett, úgynevezett szociális szövetkezetek egyike miatt – szerinte ő soha nem került olyan helyzetbe, hogy bármilyen felelősséggel tartozna annak tevékenységéért, mulasztásáért. Dr. Garay Rita – az ügy kivizsgálása helyett – azt tanácsolta tanácsnokuknak, hogy ő maga vegye föl a kapcsolatot az aljegyzővel, s beszéljék meg a dolgot… Takács Ferenc utalt arra, hogy ő még a NAV-ot is megkereste az ügyben, s változatlanul őt szólítgatják fel.

 

Az ülésen igen aktívan szereplő Takács Ferenc megszólalt a Mindenki karácsonya elnevezésű városi program kapcsán is. Ezt a képviselők is támogatják az önkormányzati költségvetés úgynevezett rendelkezési alapjából. (A pénz meghatározott részét az egyes képviselők saját elképzelésük szerint adhatják oda különféle célokra – a testület többségének egyetértésével.) A tanácsnok igyekezett rávilágítani: a rendezvény eredetileg a szeretet jegyében fogant, ám idővel köztéri narancs- és kolbászosztogatássá tárgyiasult. Ahogy mondta, ma mát több idegen vesz részt a főtéri alkalmon, mint tótkomlósi. Javasolta, hogy az eredeti „forgatókönyvre” térjenek vissza, s az általános „megvendégelésre” szánt pénzből inkább a tótkomlósi rászorulók karácsonyát tegyék szebbé. „A tér eseményei inkább az ünnepről, s ne az osztogatásról szóljanak” – összegezte véleményét. Zsura Zoltán kérdése révén kiderült, hogy a Mindenki karácsonya 1,5 millió forintba fog kerülni, s ebből 1 milliót a költségvetés erre vonatkozó előirányzata fedez. Erre – természetesen? – Varga András is reagált: azt mondta, hogy 2005-ben az előző városvezetések egyike csak 500 ezer forintot fordított e célra, amikor még nem Mindenki karácsonyának hívták a rendezvényt.

 

Varga András, aki alighanem hivatásának is tekinthetné Zsura Zoltán opponálását

 

Az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című EU-s pályázaton indulni kíván a tótkomlósi önkormányzat is, méghozzá két épülettel. A projekt az elszámolható költségekre a teljes költség (mintegy 63 millió forint) 5 százaléka (csaknem 3 millió 170 ezer forint) elköltését teszi lehetővé. A testülettől három pályázó közül a Projektfelügyelet – Országos Projekttervező, -támogató és -felügyelő Kft.-t kapta meg az önkormányzat megbízását. A pénzhez akkor jut hozzá, ha a pályázat nyertes lesz. (Érdekes jelenség, hogy az amúgy számtalan megyebeli hasonló megbízatást maga mögött tudó kft. megelőzte Simonka Gyögy legutóbbi kampányfőnöke cégének pályázatát is.) Zsura Zoltán utalt arra, hogy a Projektfelügyelet neve valahol fölbukkant a Simonka György körül kialakult, a mentelmi jogának felfüggesztésében (eddig) kicsúcsosodó ügyben is. Ez a napirendi pont mintegy „felütésként” hatott Zsura Zoltán számára. Nem is mulasztotta el szóba hozni a dél-békési képviselő botrányát. Próbálta értelmezi az e témában felröppent, egymásnak ellentmondani látszó információkat. Azt tudni, hogy a Legfőbb Ügyészség meggyanúsította őt bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt. Tudni lehet a rengeteg házkutatásról, s arról is, hogy Simonka György, aki korábban örömét fejezte ki a felfüggesztés miatt, mondván, hogy ez által „tisztázhatja magát”, ám hivatalos meggyanúsításakor megtagadta az ottani vallomástételt, s panasszal élt az eljárás miatt. Miként Zsura Zoltán hivatkozott rá, a képviselő a Facebook-oldalán olyasmit írt, hogy immár megkönnyebbült, a felhők eltűntek a feje fölül. Meg is kérdezte a polgármester asszonyt: mit tud Simonka György helyzetéről? Dr. Garay Rita azt válaszolta, hogy éppen az előző nap találkozott vele, de nincsenek új információi. A független képviselő utalt Varga Andrásnak a Simonka-oldalra feltett bejegyzésére is. A polgármester asszony szóba hozta, hogy a Simonka Györgyhöz köthető klaszterbe való belépést szentesítő nyilatkozaton szereplő aláírását nem az önkormányzat, hanem – annak elnökeként – a Dél-Békés Mentőcsoport részéről rótta papírra.  

 

Az újonnan épült bölcsődében egy év után talán sikerül kijavíttatni a kivitelezési hibát

 

Ezek után Zsura Zoltán – sokak számára bizonyára meglepő – javaslatot tett. Indítványozta, hogy a képviselő-testület tagjai írjanak alá egy dr. Polt Péter legfőbb ügyésznek címzett petíciót, melyben kérik a mielőbbi döntést, mely tisztázhatja, vagy elmarasztalhatja Simonka Györgyöt. Ha a képviselő ártatlan, akkor vonják vissza gyanúsítását. A polgármester asszony annak a véleményének adott hangot, hogy az ügy akár évekig is elhúzódhat.  Dr. Garay Rita azt mondta: reméli, hogy Simonka György ismét közöttük fog ülni. Takács Ferenc leszögezte: kötelességük a legfőbb ügyészt segíteni, viszont szükségtelennek tartotta egy petíció elküldését. Úgy tudja – tette hozzá –, hogy még idén megszülethet a vádemelésről vagy annak ejtéséről szóló döntés. Egy érdekes fordulattal kijelentette: nem úgy van az, hogy a megyei önkormányzati döntéshez kötött pályázatokról Simonka György határoz.  Benyó Pál „mentőöv-hozzászólással” javasolta, hogy ne erről beszéljenek, hanem a napirendi pontról, minthogy nincs összefüggés a kettő között. Zsura Zoltán azonban „rá se rántott”, szerinte igenis befolyásolja őket a mostani döntésükben, hogy mi van Simonka Györggyel, a Projektfelügyelettel. Utalt arra is, hogy Gyula város fideszes polgármestere maga is keményen kifogásolta a pályázatelbírálásokat. Takács Ferenc szerint a tótkomlósi pályázatok rendben voltak.

 

Hogy úgy mondjuk, a hiba egyik folyománya...

 

Az „egyéb” címszó alá tartozó napirendi pontban ismét előkerült a Calendula 2. projekt ügye. Takács Ferenc jó véleménnyel volt a tervezetről, de hozzátette: az előző, Calendula nevet viselő tervről nem tud semmit. Annyit érzékelt belőle, hogy a Száraz-érnél korábban látható gaztenger a terv része volt, a gyomerdőben állítólag a szocialista szellemiségűből Fidesz-követővé lett battonyai dr. Karsai József körömvirágai (calendula = körömvirág) lapultak meg benne. A Calandula 2. megvalósítására hivatott klaszterbe már több szervezet belépett, így az orosházi és a mezőkovácsházi kormányszervezet, a két járási hivatal is. Takács Ferenc máris azt kezdeménete: a konzorciumban vezetőként résztvevők máris mondjanak le majdani havi 200 ezer forintos díjazásukról. Zsura Zoltán furcsállta, hogy a szerveződés csúcsán ott ül(het) Simonka György, akit bűncselekményekkel gyanúsít az ügyészi szervezet. Takács Ferenc pedig arra intette kormánypárti képviselőtársait, hogy ne kritizálják a legfőbb ügyészt. Benyó Pál azt mondta, ha Simonka György nem csinált semmit, akkor felmentik, Facebook-bejegyzésekre pedig ne adjanak. (Azt nem részletezte, hogy a Simonka György elleniekre és/vagy a képviselőt támogatókra is gondol-e.) „Szerencsére van módja megvédeni magát” – s hozzátette Benyó Pál: az ártatlanság vélelme őt is megilleti, s „Szerencsére van módja dolgozni”.

 

Nem vitás, Tótkomlós vízben gazdag

 

Varga András irányt adott az övéinek: nincs szükség arra, hogy Zsura Zoltán felolvassa a petíciótervezetét. Zsura Zoltán mégis megtette azt, s csak a lényegi részeket ismertette. A polgármester asszony iróniát sejtett az elhangzottakban, meg is jegyezte: reméli, hogy a Simonka Györgyről, mint Dél-Békés megmentőjéről szóló szavakat nem idézőjelesen mondta Zsura Zoltán. A megszólított azt éreztette, hogy komoly a szándéka… Ám a javaslatról való  szavazásig nem jutott el.

 

Simonka György sokat tett a tótkomlósi karácsony elkommerszializálódásáért. Nyilván arra gondolt: aki oszt, nem veszt

 

Íme, a petíció teljes szövege:

 

„Petíció

Címzett:

Dr. Polt Péter legfőbb ügyész

1055 Budapest Markó u. 16.

 

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

 

Alulírott önkormányzati képviselők arról értesültünk, hogy Simonka György országgyűlési képviselő Facebook-bejegyzései alapján a sötét fellegek eltűntek, hiszen maga is „csak elszenvedője volt az egésznek” – írja.

 

Ebből az szűrhető le, hogy a gyanúsítások, melyeket Önök megfogalmaztak és az elmúlt hónapban közel 150 sajtó bejegyzés interpretált, hamisak lehetnek.

 

Az eddig beszerzett adatok alapján a Simonka György rendelkezései szerint lebonyolított beruházások kapcsán okozott vagyoni hátrány meghaladja az 1 milliárd 400 millió forintot. Simonka György országgyűlési képviselő cselekménye:

– két rendbeli, felbujtóként, bűnszervezetben elkövetett különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettének,

– két rendbeli, bűnszervezetben, gazdálkodó szervezet részére tevékenységet végző, önálló intézkedésre jogosult személlyel kapcsolatban elkövetett vesztegetés bűntettének,

– két rendbeli vesztegetés elfogadása bűntettének,

– két rendbeli, társtettesként, bűnszervezetben elkövetett, kötelesség megszegésére irányuló hivatali vesztegetés bűntettének,

– két rendbeli folytatólagosan és felbujtóként elkövetett hamis magánokirat felhasználása vétségének megalapozott gyanúja megállapítására alkalmas.” – olvasható a Legfőbb Ügyészség tájékoztatójában.

 

Amennyiben a felsorolt gyanúsítások a közel két évig tartó nyomozás és több mint 30 ember meghallgatása ellenére sem bizonyulnak valósnak, akkor az Ön által vezetett főügyészség eljesítménye pocsék és megkérdőjelezhető. Amennyiben Ön és az Ön irányítása alatt tevékenykedő Legfőbb Ügyészség Simonka György országgyűlési képviselőt, Dél-Békés megmentőjét (már ahogy legelvakultabb hívei nevezik) nem megalapozott vádak alapján hurcolta meg, úgy kérjük, hogy azonnali hatállyal mondjon le, és kezdeményezze a mentelmi jog visszaállítását. Ha mégis helytállóak, akkor kérjük, hogy azokat az ügy mértékének és a gyanú súlyosságának (bűnszervezetben elkövetett különösen jelentős vagyoni hátrány) megfelelően kezeljék, hogy a gyanúsított, vagy gyanúsítottak számára a védekezésre, a lakosság számára pedig az igazság megismerésére legyen mód és lehetőség.

 

Tótkomlós Város Önkormányzata

Dr. Garay Rita ____________________________

Tuska Pálné _____________________________

Benyó Pál _______________________________

Malya Gyögy ____________________________

Motyovszki Róbert ________________________

Takács Ferenc ___________________________

Dr. Líbor Zsuzsanna ______________________

Laukó Zsuzsanna _________________________

Zsura Zoltán ____________________________

 

Tótkomlós 2018. 11. 28.”

 

Szó esett még egy, a Száraz-éren átívelő híd építéséről, melyet a helybeliek így jellemeznek: híd, mely a semmiből a semmibe vezet. Ennek engedélyezési körülményei is felmerültek kérdésként, a jegyző azt mondta, hogy utánanéz a dolognak.

 

Mindenkit magával ragadó, meghitt karácsonyi hangulat a városháza előtt, 2013 közepén

 <
++++++++++
>
Kérjük, hogy a nagyobb méretben való megtekintéshez kattintson a képre!


A hozzászólás csak regisztrált felhasználóknak engedélyezett.
A regisztrációhoz kattintson ide!
A bejelentkezéshez kattintson ide!

Cikkel kapcsolatos hozzászólások, észrevételek:

Még nincs egy hozzászólás, észrevétel sem a cikkel kapcsolatosan.