2019. március 23., szombat,  Emőke
 
 
 
 

Címlap

[S a többi...]
2018. július 09., hétfő
Mortál és morál a kórházak világában 1.
Kórházi fertőzések napjainkban, szó szerint és átvitt értelemben is – Egy halálesetet követő ítéletek után is nyitva lévőnek tetsző „seb”: az illetékesek miért vették szinte semmibe az egyik legautentikusabb szakorvos véleményének bíráló, elmarasztal
Szerző: Kiss A. János
A történet Budapesten és Gyulán játszódik, középpontjában egy békéscsabai (elhunyt) nő és a halál okait, körülményeit kutató férje áll. Vagy napjaink magyar egészségügyi helyzete, bűnüldözése, igazságszolgáltatási gyakorlata? Döntsék el Önök!

Képünk illusztráció! (Forrás: Deccan Chronicle)

 

Ezekben a napokban, amikor azt halljuk: a magyarok több mint 40 százaléka úgy hal meg, hogy megmenthető lett volna – az Eurostat adatai alapján –, illetve az állam bírósági ítélet ellenére sem adja meg a kórházi fertőzések intézményenkénti gyakoriságára vonatkozó adatokat, akkor nem csoda, ha a nyilvánosság gyanakodva tekint minden kórházi kezelés során bekövetkezett elhalálozásra. A hozzátartozók legtöbbször – mit tudnának tenni? – belenyugszanak a megmásíthatatlannak látszó helyzetbe, de időnként akad egy-egy olyan hozzátartozó, aki nem riad vissza az egyenlőtlen küzdelemtől, s erkölcsi bátorsággal tár fel olyan körülményeket, melyeket az egészségügyi intézmények addig nem kívántak az orrára kötni… Nézőpont kérdése, hogy az a békéscsabai férj, aki tisztán akart látni felesége halála ügyében, nyertese vagy vesztese a szinte heroikus küzdelmének.

 

Az etikus ember egyik alapvetése fogalmazódik meg Diderot örökbecsű gondolatában: „Követelhetik tőlem, hogy keressem az igazságot, de azt nem, hogy meg is találjam.” Nehéz elvonatkoztatnunk eme aforizmatikus bölcselettől, amikor szembetaláljuk magunkat azzal az üggyel, mely egy súlyos betegség elszenvedőjeként, de a további életlehetőségek esélyeseként elhunyt békéscsabai hölgy halálát követően bontakozott ki. Férje – két szép gyermekük apja – igyekezett tisztázni: miért nem a jobbik esély győzedelmeskedett felesége kórházi kezelése során, mellyel kapcsolatban – kicsit „megkapirgálva” annak tényszerű adatait – kételyei merültek fel. Nem a gyógyítási folyamat egészével kapcsolatban, de ahol problémákat talált, azok – saját meglátása, s egy avatott, nem is valami általa felkért szakember véleménye szerint – közvetlenül a halált kiváltó okokkal érintkeztek. Elkerülhetők lettek volna ezek a negatív jelenségek? Erre kereste a választ Nagy Tibor, de miközben ő az igazság nyomába kívánt eredni, más személyek és szervezetek vélhetően megelégedtek a jog betűszerintiségének mérlegelésével. Úgy tűnik, ebben a manipulált, emberi értékekre érzéketlen, „nyomulós”, kivételezős világban minden rendben lévőnek látszhat a jog mezején – ahol az igazság szép virága elárvultan kókadozik…

 

Igen, felesége emléke, és önnön tisztessége arra kötelezte Nagy Tibort, hogy párja halála ügyében tiszta vizet öntsön a pohárba – maradva kiindulópontunknál, keresse az igazságot. De vajon megtalálhatja-e azt, ha felmerül, hogy maga a pohár nem egészen tiszta? Büntető és polgári perek sorát kezdeményezte. Vitázott rendőrökkel, ügyészekkel annak érdekében, hogy választ találjon kérdéseire: gyakorlatilag eredménytelenül. Az is előfordult, hogy elzártak előle általa bizonyító erejűek vélt információkat, olykor megtagadták tőle az ellentmondások tisztázásának lehetőségét. Joggal merülhet fel a kérdés: akkor a különféle hatáskörrel, illetékességgel rendelkező állami felügyeletet gyakorló, rendőrségi, ügyészségi, bírósági szervezetek miért nem vállalták a legegyszerűbb, leggyorsabb eljárás megvalósulását, a kért tisztázási folyamat gyors érvényesülését? Másra nem gondolhatunk, mint hogy esetleges személyi/szervezeti érdekek, az olykor a jogállamiság szervezeti, szabályozási és működési anomáliái válogatás nélkül felülírhatnak mindent. (Meg se kíséreljük a rendőrségi, az igazságszolgáltatási lépések sokaságának felidézését, de ízelítőül álljon itt egy megjegyzés! Például első fokon a Gyulai Törvényszék elutasította a férj keresetét, miszerint kérte a gyulai kórház arra való kötelezését, hogy adja ki azokat az adatokat, melyek ott felesége kezelése során keletkeztek, és segítségükkel a felperes megítélhetné: szerinte a kórház hibázott-e vagy sem. A kórházi megnyilatkozásokból tudni lehet, hogy vannak ilyen adatok, melyeket ők maguk virtuálisnak neveznek, s erre hivatkozással azok nem tartják kiadhatónak. A törvényszék tavaly júliusi ítéletében elutasította a férj keresetét, ám a fellebbezését elbíráló Szegedi Ítélőtábla idén áprilisban új eljárásra kötelezte a Gyulai Törvényszéket.)

 

A Békéscsabán élő Nagy Tibor felesége sorsának szomorú beteljesedéséről, annak egyes részleteiről már korábban is írtunk. (Nagy Tibor hozzájárult neve és elhunyt felesége cikkünkben megjelenített érzékeny egészségügyi adatainak, kezelése körülményeinek közléséhez.) Egyik cikkünkből idézünk annak érdekében, hogy az alaphelyzetet áttekinthessék. »Az egyik állítás szerint a budapesti Korányi kórház intenzív osztályáról kóros állapotú, fertőző beteget adtak ki, a szepszisre utaló tünetek a lappangási időn belül (1-10 nap) megjelentek. A fertőződés a kórház mellkassebészetén is bekövetkezhetett. A másik állítás abban foglalható össze, hogy a gyulai kórház (tehát) kapott egy MRSA-fertőzött beteget. Érkezésekor laborvizsgálatot végeztek, de úgy tűnik, hogy a 2015. október 7-ei – a korábbiakhoz képest megugrott, háromszorosára növekedett – CRP-érték (C-reaktív protein, azaz fehérje) láttán (a felperes rendelkezésére bocsátott adatok szerint) nem intézkedtek, majd csak október 12-én, azzal léptek előrébb, hogy a beteget mentővel visszaszállították a Korányi kórházba. Gyulán (október 7-étől) a beteg hölgy két napig légzésrehabilitációs kezelést kapott, majd három napot a kórház aktív tüdőgyógyászatán töltött. A mentők onnan a Korányi kórház intenzív osztályára szállították. (A szükséges orvosszakmai ismeretek nélkül a laikusnak is jelezhet valamit egy tényező áttekintése. A kiindulás: a normál CRP-érték 5-10. A felperes feleségének a Korányi kórházbeli első mérésekor (szeptember 28-án) 6-os érték született.  Másnap műtötték, az ekkori érték 39 lett. A következő mérést október elsején ejtették meg: ekkor a mérőszám 54-re nőtt. A budapesti kórházból október 6-án ismét Gyulára vitték a beteget, legközelebb október 7-én végeztek mérést, akkor a mutatószám már 175,78 lett. Gyulán már többet nem nézték a CRP-t a beteg ottléte alatt, amely segítségével felismerhetők a gyulladásos folyamatok, gócok. Október 12-én visszaszállították a felperes feleségét a Korányiba, immár az intenzív osztályra, ahol csak október 14-én mérték újra a CRP nagyságát: immár 293-at regisztráltak. Ez az érték október 15-én lecsökkent 269-re, másnap 198-ra, harmadnap 83-ra, ám a beteg szervezete nem bírta tovább: a hölgy még aznap, tehát október 17-én, gennymell hatására elhunyt. Meg kell említeni: tüdődaganat miatt távolították el az egyik tüdőlebenyét. Párja és lánya az egészségügyi „összezárás”, a rendőrség és az ügyészség – úgy tűnik, nem feltétlenül lelkesen végzett – egyes eljárási cselekményei dacára is küzd a 60 évet élt feleség, anya igazáért, emlékért. «

 

Tulajdonképpen már csak annyi a dolgunk, hogy ismertessük azt a szakfelügyelői választ, melyet dr. Pellek Sándor PhD mellkassebészeti szakfelügyelő főorvos készített az (akkor még létező) Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala, nevezetesen annak megbízott országos főorvosa, dr. Szentes Tamás, és hivatala illetékes főosztályvezetője, dr. Ladányi Márta számára. (Két „apró” megjegyzés: az ÁNTSZ jogutója –a nemzeti központosítás diadalaként – az Emberi Erőforrások Minisztériuma lett; nemrégen az egyik bíróság nem dr. Pellek Tamást hallgatta meg tanúként, hanem dr. Ladányi Mártát…) A szakfelügyelői válasz 2016. május 16-ára datálódott. Az ÁNTSZ azért kérte fel dr. Pellek Sándort véleményezésre, mert Nagy Tibor még 2015. október 23-án kérte felesége halála körülményeinek kivizsgálását.

 

E dokumentumba eleinte nem engedtek betekintést Nagy Tibor számára, ám ő 2016. október 12-én személyesen elutazott a Fővárosi Közigazgatási Bíróságra, ahol – élve irat betekintési jogával – megtekinthette és lemásolhatta az őt érdeklő iratokat – így a „Pellek-dolgozatot” is. A dolog pikantériája, hogy a következő napon a Fővárosi Közigazgatási Bíróság letiltotta az egy napja már legálisan megszerzett iratok kiadását. Az agyag tartalmáról, pontosabban annak (hogy úgy mondjuk) erősen kivonatolt változatáról abból a levélből értesült, melyet az országos tisztifőorvos nevében dr. Ladányi Márta küldött neki neki. E 2016. június 2-án kelt levélben többek között az állt, hogy Nagy Tibor panaszának vizsgálatát befejezték. Azt írták, hogy a Korányi és a Pándy kórháztól bekérték az eset kapcsán keletkezett egészségügyi dokumentációkat, valamint szakfelügyelő főorvost kértek fel annak vizsgálatára, hogy az ellátás az egészségügyi jogszabályok, szakmai irányelvek, protokollok és módszertani levelek alapján történt-e.

 

Az ÁNTSZ e levélben közölt vizsgálatlezáró válasza az volt, hogy „Rendelkezésemre álló dokumentumok alapján a Szolgáltató a szakmai protokollok és szabályok, valamint az elvárható gondosság elve alapján végezte a beteg kivizsgálását és ellátását, így a szakmai szabályok megszegése nem állapítható meg.”

 

Minthogy a vizsgálat szakmai megállapításairól szóló tájékoztatás alapvetően dr. Pellek Sándor szakfelügyelői válaszából vett idézetek sorából áll, elkerülhetetlen annak mérlegelése, hogy vajon az idézetek kiválasztása visszaadja-e a teljes anyagban foglaltak valamennyi lényeges észrevételét. Azt a módszert választottuk ennek mérlegelésekor, hogy a Pellek-anyag megállapításait sorra vesszük, s megjelöljük, hogy az egyes szakfelügyelői megítélések helyt kaptak-e az ÁNTSZ Nagy Tibornak küldött levelében vagy sem. (Amit az ÁNTSZ nem kívánt belőle Nagy Tibor tudomására hozni, az „kövér” betűkkel olvasható.)

 

(Folytatjuk)  <
+
>
Kérjük, hogy a nagyobb méretben való megtekintéshez kattintson a képre!


A hozzászólás csak regisztrált felhasználóknak engedélyezett.
A regisztrációhoz kattintson ide!
A bejelentkezéshez kattintson ide!

Cikkel kapcsolatos hozzászólások, észrevételek:

Még nincs egy hozzászólás, észrevétel sem a cikkel kapcsolatosan.