2019. március 23., szombat,  Emőke
 
 
 
 

Címlap

[S a többi...]
2018. március 26., hétfő
A névadó szellemiségéhez méltó rendezvény
Békéscsabai diáklány nyerte az idei Czeizel Endre Genetikai Feladatmegoldó Versenyt
Szerző: Kiss A. János
Idén másodjára rendezték meg Békés megyében a Czeizel Endre Genetikai Feladatmegoldó Versenyt. Az immár egyfordulós, egyhelyszínes, több mint tanulmányi vetélkedésnek a Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium adott helyszínt március 24-én. Az ezúttal még magasabb szinten megvalósított verseny és tudományos program sikere méltán felvethette azt az igényt, hogy a megye érdeklődő középiskolásai jövőre is az Erkelben találkozzanak megmérettetésre. Az idei verseny győztese Csendes Anna, a Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium 11. évfolyamos diákja lett, akit Balogh Tamás tanár készített fel arra, ahogy a lehető legsikeresebben adhasson számot felkészültségéről, logikai készségeiről.

Csendes Anna, a verseny győztese dr. Szabad Jánossal

 

A verseny fővédnöke dr. Kovács József országgyűlési képviselő, az Országgyűlés Népjóléti Bizottságának alelnöke és dr. Szabad János genetikus, a Szegedi Tudományegyetem emeritus professzora volt. Megnyitó beszédet, köszöntőt Szűcs Levente, a Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium igazgatója; Teleki-Szávai Krisztina, a Gyulai Tankerületi Központ igazgatója; dr. Görgényi Ernő, Gyula Város polgármestere; dr. Kovács József és dr. Szabad János mondott. A programon megjelent a névadó Czeizel Endre unokája, Czeizel Benjámin is.

 

Szombaton délelőtt 10-től 11 óráig a Békés megye 7 gimnáziumból (ezek: Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium; Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium; Tótkomlósi Jankó János Általános Iskola és Gimnázium; Orosházi Székács József Evangélikus Általános Iskola és Gimnázium; Gyulai Karácsonyi János Katolikus Gimnázium; a gyulai „Nicolae Bălcescu” Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium; Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium) érkezett 19 – 11. és 12. évfolyamos – versenyző  a versenydolgozatát írta. Ez idő alatt a jelenlévő pedagósusok, más jelenlévők számára előadások hangzottak el.

 

Arcok a délelőtti elóadások hallgatói közül

 

Az emelt szintű biológia írásbeli érettségi tapasztalatai – 2017 címmel Balogh Tamás, a Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium biológiatanára ismertette tanulságos, a tanárok, diákok idei érettségire való felkészülését nagyban segítő, statisztikai alapú, elemző összeállítását. Például a tavalyi biológia érettségi tárgyblokkjait, azok kérdésit, a megoldásuk során megszerezhető pontszámokat ismertette. Az azt megelőző év során elért eredmények összehasonlításával kiderült, hogy az egyes években nem feltétlenül azonos erősségű kérdéseket kellett megoldani, az átlagos eredmények kiegyensúlyozottnak voltak mondhatók, de a kiemelkedő teljesítmények már eltérést mutattak az említett években. Az már a kívülállók számára is érdeklődéssel követhető volt, amikor ismertette „javítói” tapasztalatait. A vizsga napján Budapesten „telefonelkobzás” mellett – nagyjából így fogalmazható meg – bezárták őket egy terembe. Ott találkozhattak a kérdésekkel, melyeket nekik is meg kellett oldaniuk. Ezt követően parázs vita bontakozott ki a tesztkérdések, a rövidválaszos és a klasszikus esszékérdések nehézségi fokáról, értelmezéséről. Tanulságos előadás lehetett (volt is) a tanártársak számára.

 

Farkas Ilona és Szíjjártó Péter, ahogy elképzeljük a pedagógust és diákját

 

Ebéd előtt Farkas Ilona, a Szeghalmi Péter András Gimnázium tanára a tehetséggondozással kapcsolatos tapasztalatait osztotta meg, majd az ebédet követően – amikor már a versenyzők is az előadások hallgatóivá lettek – figyelemfrissítő beszélgetésre került sor a tavalyi győztes, a Szeghalmi Péter András Gimnázium akkori tanulója, Szíjjártó Péter és közte, aki felkésztő tanára volt.

 

A verseny meghívóján látható Czeizel idézet alatt az orvos-genetikus aláírása szerepel. Megkértük Czeizel Benjámint, hogy nagyapjáé mellé vesse papírra a saját kézjegyét is(Szíjjártó Péterrel magunk is interjút készítettünk, melyet a közeljövőben olvashatnak el – a szerk.)

 

Többek között megtudhattuk, hogy a tavalyi verseny megnyerése óta a biológia tantárgy OKTV-jének országos győztese is lett. Meglepetésre nem az őt tárt kapukkal váró Szegedi Tudományegyetemen tanul (többek közöttí) genetikát, hanem a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem biomérnök hallgatója lett. A legérdekfeszítőbb információk azok voltak, melyek a biológia megszerettetését, a gyerekek tehetségének felismerését és gondozását, a görcsök nélküli tanár-diák viszony kialakulását és fejlesztését járták körül – mindkét oldalról tekintve. Szíjjártó Péter abba is beavatta hallgatóságát, hogy nem lázas felkészüléssel, helyezési tervvel vágtak neki a tavalyi Czeizel-versenynek, hanem „normálisan”. Farkas Ilona kérdésre válaszolva elmondta, hogy erkölcsi elismerést elsősorban iskolájuktól, tanártársaitól kapott, de büszke arra is, hogy tavaly őt választották meg az év pedagógusának Szeghalmon. Fontosnak tartja azt is, hogy 280 tanulós gimnáziumuk képes komoly felkészítéssel útjukra engedni tehetséges diákjait. A tanárnő mesélt természet(ezen belül állat)szeretetéről, kiderült, hogy legújabb kedvence Artúr, a nyúl. De hetedikes kisdiákjai (akiknek a hatosztályos gimnáziumban most lett osztályfőnöke) meglepték egy szökésre hajlamos kígyóval (gabonasiklóval), melyhez lakásukban családtagjainak is hozzá kellett szokniuk. Azt szintén megtudtuk, hogy az amúgy is jó osztályzatokat produkáló Szíjjártó Péter felvételi eredményét szinte tökéletessé tették az OKTV megnyeréséért kapott plusz pontok. Pedagógus és diákja egy sor további kérdést kapott tanároktól, diákoktól, melyekre rendre, tisztelendő szerénységgel és őszinteséggel válaszolgattak.

 

Dr. Párducz László nem csak a problémákat ismeri, a megoldások embere is

 

Ezt követően Hrivnák Renáta Ágnes és Csizmadia Csilla, a tótkomlósi gimnázium tanulói részleteket olvastak fel Czeizel Endre utolsóként, halála előtt néhány héttel megjelent könyvéből. Az elhangzottak a pedagógusok küldetését foglalták örökbecsű mondatokba.

 

Dr. Petik Dóra nem csupán hirdeti Czeizel Endre felelősségteljes emberszeretetét - gyakorolja is

 

Két olyan előadás hallgatói lehettek a megjelentek, melyekkel mindenkinek találkoznia kellene. Ismeretbővítés, szemléletformálás, leszámolás tévhitekkel, gondolkodásra késztetés: e kulcsszavakkal írható le mindannak summázata, amit külön-külön átadtak a hallgatóságuknak.

 

Dr. Szabad János egyénisége tudásához hasonló intenzitással sütött át minden megnyilvánulásán

 

Társadalmi cél: egészséges család, avagy a szülész-nőgyógyász feladata címmel dr. Párducz László PhD, a Magyar Család- és Nővédelmi Tudományos Társaság elnöke tartott közérthető módos tudományos igényű és figyelemfelhívó előadást – némi fennköltséggel azt is mondhatnánk: intézett társadalmi felelősségvállalással átitatott szózatot a nagyon fiatal, a nagyon idős és minden más korosztályú nőkhöz – és érintőlegesen a férfiakhoz. (Egyetlen szemvillanásnyi kép az előadásából: amikor Szíjjártó Pétert – nem a külügyért, hanem az előző évi verseny győztesét – a tudományos értelemben vett zsenik közé sorolta, a fiú és tanárnője összenézett: a pedagógus arcát láthattuk csak, melyen biztató, boldog mosoly üzenetét véltük felfedezni.)

 

Kmetykó András hívására érkezett Gyulára Czeizel Benjámin

 

Párducz doktort  a „Genetikai Ártalmak Társadalmi Megelőzése” Alapítvány részéről dr. Petik Dóra PhD követte. Gyakorló orvosként, kutatóként és ismeretterjesztőként megtestesítette Czeizel Endre eszményét. (Némi kitekintésként el kell árulnunk, hogy ő az orvos-genetikus tanítványa, munkatársa volt, s úgy tudjuk, rokoni szálak is összefűzték őket.) Előadásának címe kifejezően világított rá mondandója lényegére: A gyógyszerek magzati ártalmassága jelentőségére. Az általa kapott ismeretek fényében hozzátehetjük: ártalmasságára vagy vállalhatóságára. Rámutatott Czeizel Endre orvosi, kutatói felelősségvállalására, emberi nagyságára. (A fenébe is! Egy luxusszámba menő stadion néhány széksorának árát nem lehetne felhasználni arra, hogy e két kiváló ember előadása elhangozhassék tévékamerák előtt is?! Emberek sokaságának élete, boldogsága, egészsége, az olyannyira óhajtott születésszám növekedésének társadalmi óhaja lenne a tét…)

 

Czeizel Benjámin, az orvos-genetikus unokája, visszafogott kitárulkozással vallott nagyapjához fűződő – jó – viszonyáról, útkereső (hol kudarcos, hol révbe jutónak tűnő).  tanulmányairól. Előbb biológiát tanult az ELTÉ-n, majd két évet töltött a budapesti SOTÉ-n, s most Nagy-Britanniában végzi egyetemi tanulmányait, orvos-biológus lesz. (Érdeklődési köre a molekuláris biológia.) Gyulára a verseny „atyjának”, Kmetykó Andrásnak kérésére és meghívására érkezett. A magyarországi orvosképzési keretszámok, költségek visszahúzó hatása ellenében azt javasolta, hogy aki itthon nem jut az orvosképzés közelébe, bátran próbálkozzon Nagy-Britanniában.

 

Dr. Szabad János a versenydolgozatok (szaktanárok segítségével történt) kijavítása után ismertette a kérdéseket, az azokra adható jó válaszokat. De ha pontosan akarunk fogalmazni: élményszerű, érdekfeszítő előadást tartott – s miként Czeizel Endre is következetesen tette – akár a laikusok számára is követhető módon. Humorral, rácsodálkozást kiváltó szemléltetéssel, az adott teljesítményeket elismerő közvetlenséggel fűszerezte mondandóját. (Hogy úgy mondjuk) mindenféle okból magunk csak a kérdések „főcímének” közlésére szorítkozunk. Persze a válaszok – a dr. Szabad János általi megfogalmazásukban – csodaszámba mentek.

 

A kérdések felsorolása számszerű sorrendben:

 

Hogyan öröklődik a rackabunda színe? * Miként öröklődik a kecskék szakállassága? * Ép gén és mutáns alléljának szerkesztése. * Két tulajdonság öröklődése * Gének és reakcióutak * Ki az apa?

 

A helyes válaszok ismertetésének közvetlensége, szellemessége, meggyőző volta lenyűgöző volt, s alighanem megállapítható pedagógiai bravúrossága is.

 

Végül kihirdették a verseny eredményét. Az első három helyezettet és a legeredményesebb 11. évfolyamost (aki azonos volt az első helyezettel) megnevezték, kihívták, s számukra jutalmat nyújtottak át. (A Gyulai Várfürdő a többi versenyzőt is ajándékbelépővel lepte meg.)

 

Csendes Anna felkészítő tanárával, Balogh Tamással

 

Az idén immár második alkalommal megrendezett Czeizel Endre Genetikai Feladatmegoldó Verseny díjazottjai (helyezési sorrendben):

 

1. Csendes Anna – Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium (Felkészítő tanár: Balogh Tamás)

2. Sebestyén Gábor – Székács József Evangélikus Gimnázium, Orosháza (Felkészítő tanár:Fazeka András)

 

Holtversenyben:

 

3. Hrivnák Renáta Ágnes – Jankó János Általános Iskola és Gimnázium, Tótkomlós (Felkészítő tanár: Sósné Nagy Viktória)

3. Fekécs Eszter Regina – Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium (Felkészítő tanár: Balogh Tamás)

 

A legjobb 11. évfolyamos versenyző:

 

1. Csendes Anna – Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium (Felkészítő tanár: Balogh Tamás)

 

Kmetykó Andrástól megtudtuk, hogy a gyulai Erkel gimnázium vállalta a 2019-es Czeizel Endre genetikai feladatmegoldó verseny megrendezését is, s ezt ő örömmel támogatja.

 

Dr. Kovács József annak idején írásba is adta kiállását Czeizel Endre mellettDr. Kovács József egyike azoknak, akik akkor is Czeizel Endre mellé álltak, amikor sokan „megtagadták” őt. Szombati nyitóbeszédében a versenyzők figyelmébe ajánlotta, hogy a versenyen, s az életben máshol és máskor is nem bárki más a legnagyobb ellenfél, hanem önmagunk. „Aki le tudja győzni saját kicsinyhitűségét, bizonytalanságát, önbizalomhiányát, az attól függetlenül győztes, hogy hányadik helyezést ért el.” Megállapította, hogy Czeizel Endre „…olyat tudott, amit csak nagyon kevesen művelnek a mi szakmánkban és általában a tudományban.” Kiemelte azt, hogy nemzetközileg is elismert orvos-genetikus, kutató volt, aki a tudományt nagy sikerrel népszerűsítette évtizedeken át.<
++++++++++
>
Kérjük, hogy a nagyobb méretben való megtekintéshez kattintson a képre!


A hozzászólás csak regisztrált felhasználóknak engedélyezett.
A regisztrációhoz kattintson ide!
A bejelentkezéshez kattintson ide!

Cikkel kapcsolatos hozzászólások, észrevételek:

Még nincs egy hozzászólás, észrevétel sem a cikkel kapcsolatosan.