2019. február 22., péntek,  Gerzson
 
 
 
 

Címlap

[S a többi...]
2018. február 13., kedd
Lőttek a gyopárosi idegenforgalomnak?
Helytelen helyes fejlesztések – melyekért helyben nem lelkesednek
Szerző: Kiss A. János
Lakossági fórumra várta Orosháza gyopárosi városrészének lakóit, üdülőtulajdonosait Dávid Zoltán, a város polgármestere, s a háromból egyik alpolgármestere, Fejes Róbertné. Fejlesztésekről számoltak be (főként a hölgy). Emlékeztettek, hogy a Gyopárosi út nem tófelőli oldalát pár hónapja üdülőterületből kisvárosi lakóházas övezetté minősítették át. Az érdeklődők egy része az elképzeléseket tudomásul vette, sőt, volt, aki folyamatosan és kommentező stílusban örömködött is, mások kritikusabban szemlélték a dolgot, s akadt, aki világosan megfogalmazta: a tervezett beruházásoknak nem a fürdő környeztében lenne a helyük. Számon kérték a csatornázás, s egyes helyeken a vezetékes víz hiányát, az utak, járdák katasztrofális állapotát. S felmerült: Gyopárosfürdő mára lemaradt a makói és a gyulai fürdővel kialakult versenyben.

A fórum résztvevői (Jobb oldalon, az első sorban Dávid Zoltán polgármester

 

Az egyik gyopárosi szállodában összejött érdeklődők számára Fejes Róbertné (aki a területet képviseli a testületben) ismertette a városrészt érintő fejlesztési elképzeléseket. A vasúti megállót elhagyva Szentetornya felé, a Gyopárosi úton, jobb kézről, a fóliával borított területen, bérlőként két cég által igénybe venni tervezett munkásszállót építtet az önkormányzat. Nyolcvan dolgozót a Linamar Rt., húszat a Városüzemeltetési és Szolgáltató Rt. (az önkormányzat cége) vesz majd birtokba. A megjelentek hamar szóvá tették, hogy miért nem a cégek közelében épül meg egy munkásszálló, hanem a város ellenkező végében. A polgármester válasza szerint arrafelé nem találtak megfelelő önkormányzati telket. (Mintha a fürdő kapacitását a főidényen kívül is kihasználni hivatott szállodák számára ideális telek munkásszállónak való lenne… Fejes Róbertné azért „megmagyarázta”: a munkásszálló leendő lakói is kedvet kapnak majd szabadidejükben igénybe venni a fürdő, a kialakítandó „bulitér” szolgáltatásait.)

 

Többen is szóvá tették, hogy éppen az üdülőterület maradt ki mindmáig a szennyvízvezeték-rendszer kiépítéséből. Többek között a pöcegödrök, s ahogy mondták „pottyantós WC-ék” termékei a fürdőt is a partján tudó tórendszerben kötnek ki… (Tény, az EU az üdülőterületeken nem ad pénzt a csatornázásra, de – nyilván – a város a saját költségvetésébe attól még beilleszthette volna eddig is – a szerk.). Azzal, hogy az úton, a vasúton túli területet átminősítették kisvárosi lakóövezetté, elvileg megépülhetnének a szennyvízvezetékek uniós pénzből, csak az a kérdés: lehet-e még ilyenre pályázni, a szennyvíztisztító telep kapacitásnövelésekor gondoltak-e Gyopárosnak erre, s az út és a tó közötti üdülőövezetére? – de ezt már mi kérdezzük, ez nem jött elő a fórumon. Azt viszont megkérdezte valaki: miért fizetnek adót immár 30 éve, ha ez a helyzet ma is. Például azt mondták, vannak utcák, ahol szinte csak terepjáróval lehet közlekedni. Valaki megemlítette, hogy az utóbbi tizenvalahány évben minden polgármester megígérte, hogy lefedik az elkészült útalapokat, de senki sem állta a szavát. Sőt ma már ezek az alapok inkább már csak gödrökben mutatkoznak meg. Az alpolgármester asszony amolyan megértő és együttérző nézéssel, hevesen bólogatva ígérte, hogy másnap, de azonnal beszél majd a kollégákkal. De hogy mi lesz, mi várható annak eredményeként, az már nem került szóba. Amikor az előadó meglepődött, hogy a gyopárosiak nem nagyon hallottak az említett terület átminősítéséről, arra utalt, hogy az önkormányzat hetilapja megírta a nyáron, a helybeliek már mondták is: nekik nem nagyon dobják be az említett lapot. (Más kérdés, hogy az önkormányzati írott sajtó, tévé és hírportál az ilyesféle lakossági fórumokról nem nagyon tudósít, miként most sem.)

 

A megszólalók sorra bemutatták az akármilyen besorolású üdülőterületek súlyos infrastrukturális hiányosságait, próbálták felvilágosítani a jelenlévő városvezetőket arról, hogy például a balatoni üdülőhelyeken hogyan csinálják ezt. Fejes Róbertné erre is rábiccentett: megbeszéli a kollégákkal… De arról nem szólt, hogy konkrétan milyen intézkedésre, mikori végrehajtással számíthatnak a gyopárosiak. Ugyanakkor illedelmesen, előre is elnézést kért azért, hogy az építési munkálatok zajjal, porral járnak majd.

 

Tovább a simonkai úton? (A felvétel az Orosházi Élet 2018. január 9-ei számának címoldalán jelentmeg. A rajta láthatók (balról jobbra): Simonka György országgyűlési képviselő, Dávid Zoltán és Fejes Róbertné)

 

A lőtér gyopárosfürdői létesítésének gondolatata különösen érdekesnek témának ígérkezett. Ugyancsak (például) szállodák építésére módfelett alkalmasnak látszó területet szemeltek ki számára. Az önkormányzat hetilapja címoldalon számolt be arról, hogy 380 millió forintért építik meg azt. Ugyan testületi ülésen az ellenzék komoly vitára kényszerítette a fideszes városvezetést, kifogásolták, hogy egy lőteret éppen a fürdő közvetlen vonzáskörébe telepítenének. Akkor ugyan felmerült két másik helyszín is, de két körülmény vészjóslónak látszik: a háromból Budapesten választják ki a lőtér helyét, illetve Dávid Zoltán és Fejes Róbertné asszisztálásával az említett cikkben Simonka György a (kevésbé fényes) történelemből ismerős mozdulattal mutat rá a közel egy hektáros gyopárosi telekre… (Melyet ingyenesen át kell adni az állam tulajdonába, további sorsa pedig az lesz, hogy az illetékes minisztérium azonnal továbbpasszolja azt egy kiválasztott ingatlanhasznosító cég kezelésébe.) A Simonka György mögött álló mindkét vezető azt bizonygatta: a polgármester úgy tudja, hogy a fedett lőtérből nem szabadulhat ki hang. Hozzátették: nem csupán „hivatalosan” lehet majd ott „lődözni”, hanem akár az arra járó turistáknak is kedve támadhat rá, ami ugye újabb lökést adhat a gyopárosi idegenforgalomnak. No és megépülhet e bázison egy (Orosházán is sokadik) 30-40 személyes konferenciaterem. Az orosházi polgárok számára is bizonyosan hiánypótlónak számító, állami fenntartású, zárt rendszerű, úgy másfélszáz négyzetméteres épülettel ellátott, 10 pályás, 25 lőhelyes lőtér, ahol kis kaliberű fegyvereket használnak majd. Dávid Zoltán felajánlotta: a testületi tagok, s a lakosságból bárki elmehet vele megnézni egy hasonló lőteret Budapestre – ha beférnek a kocsiba. (Ha azzal a kisbuszfélével mennének, melyet éjjelente is a polgármester gyopárosi háza előtt látni, akkor se számolhatunk tömeges lehetőséggel.) Az épület köré kevésbé militáns fitneszelemeket telepítenének. Elhangzott még egy meggyőzési kísérlet: a lőtér „mindenképpen hasznos a városnak, mert nem kerül pénzünkbe”. (Hacsak nem fejezhető ki pénzegységben a jókora, idegenforgalmi hasznosítási értékkel megáldott terület ára – a szerk.)

 

Úgynevezett „barnamezős” (az alpolgármester asszony bájos elszólása szerint: barnaruhás)  beruházás valósul meg a volt honvédlaktanya területén 420 millió forintból. Lesz ott részben fedett szabadtéri színpad (melynek méreteit helyszíni telefonhívással tudták meg a teremben ülők az előadó alpolgármesterrel együtt), s persze büfé, mosdó is az – autentikus katonai kifejezéssel élve_alakulótér-szerű – fórum peremén. „Ezen a téren akár kisebb koncerteket is meg lehet tartani” – vélekedett az alpolgármester. Hogy ez jó hír vagy rossz az üdülő számára, arról nem esett szó. Az ott lévő szálloda (melynek tulajdonosa az önkormányzat, de többszöri nekifutás ellenére is képtelenek voltak bérlőt találni rá) egyik épületrésze átalakul, például 3D-s mozi, valamilyen kuglipálya is helyet kap benne. A gyopárosi (hivatalosan is megmaradt) üdülőövezetet egy gyalogoshíddal kötik majd össze, mely a Napsugár utcánál a Gyopárosi út kandeláberes szakaszát és a mellette futó vasútvonalat ívelné át, s a komplexum főbejáratáshoz vezetne. (Nem esett szó a várható forgalmáról; arra viszont felhívjuk a figyelmet, hogy a Békéscsaba és Gyula közötti négysávos út fölé is építettek egy ilyet 15-20 éve, a veszei csárda és a Fényesi utcát összekötendő – beszéltünk már olyan emberrel, aki elmondta, hogy egyik ismerőse látott már áthaladni azon valakit.) Ehhez a tervezett beruházási blokkhoz tartozik majd a fürdő területén lévő kemping számára épülő zuhanyzós, büfés, WC-s fogadóállomás is. Ha jól értettük, ezt 600 millióból állítják ki.

 

Fejes Róbertnét az ellenfény sem zavarta abban, hogy rámutasson arra, amire kell

 

A nem nagyszámú érdeklődő ellenére is aktív hozzászólási kedv uralta a termet.  Az egyik kérdésre adott válaszból kiderült: (mint utaltunk rá) többé nem írnak ki pályázatot a volt laktanyában lévő szálloda üzemeltetésére. Valaki megkérdezte, hogy – ugyancsak a szállodaépítésre alkalmas térségben – a lőtér mellett mi az a tervezett „szociális intézmény”? Kiderült, hogy a „szociális szférából jött” polgármester „szívügyéről” van szó: egy új szociális ellátó központot szeretne építtetni oda. Tavasszal már le is raknák az alapkövét.

 

Egy úr elmondta: 2006 óta él Gyopároson, azóta egyik párt embere sem járt az utcájukban. Az alpolgármester 2014 óta képviselőjük, de ő sem segített megoldani az utca gondjait – ztette hozzá szabadkozva. (Tudják, a „refrén” következett: az alpolgármester megígérte, szól a kollégájának... Felmérik a város összes rossz útját, s költségvetést tesznek le az asztalra.) Rendezetlenségként jelezte valaki, hogy a komposztálótelep március 15-éig zárva van, pedig igénybe vennék. Más a kandelábersor melletti járda szűkösségét kifogásolta.

 

Szabó Géza gondolatait mindenképpen kiemelten érdemes közzétenni. Szinte költői kérdésként vetette fel: e beruházások mennyiben növelik majd az orosházi, gyopárosfürdői turizmust? (Nem is kapott rá választ…) S egyáltalán: a gyopárosi fejlesztésekből miért maradt ki a fürdő és gyógyászata? Évtizedek városvezetési mulasztására hívta fel a figyelmet: a tó körüli park gondozatlanságára. A tervezett beruházások egyike sem növeli Gyopáros idegenforgalmi vonzerejét. Fejes Róbertné válasza ennyi volt: most erre lehetett pályázni. Elismerte: „Lehet, hogy turisztikailag nem sok haszna lesz”. Nyilván nem érette meg meg a kérdés lényegét, mert nem a létesítményeket kifogásolta a kérdező. hanem helyük szerencsétlen megválasztását. A munkásszálló mellett azzal érvelt: lakói be fognak járni Orosházára. (Csupán a rend kedvéért jegyezzük meg: Gyopáros mindig is Orosháza része volt.) Fejes Róbertné igyekezett megvédeni a „mundér becsületét”: elárulta, hogy igenis nyújtottak be idegenforgalmi jellegű pályázatokat – csak nem nyertek.

 

Az alpolgármester asszony e mozdulattal szinte továbbította az országgyűlési képviselő üzenetét

 

Más a tervezett beruházások átadási határidejét tudakolta. Megint más a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésének megkezdési idejét firtatta. Fejes Róbertné válasza: új terveket kell készíteni az „üdülőövezet-jellegét elvesztett” területre. De holnap „kiadja”: nézzék meg, mit lehetne tenni az üdülőövezetként megmaradt résszel. Egy Mogyoró utcai férfi elmondta: annak járhatóvá tételét ők oldották meg, s most félő, hogy az építkezési forgalom kárt tesz benne, pedig egy sor utca csak arról közelíthető meg. Akadt, aki ugyan egyetértett a fejlesztésekkel, de a műveletek sorrendjének meghatározására hívta fel a figyelmet: például ne az útépítés után akarjanak csatornázni. Egy szakmabeli hozzászóló ugyancsak nyomatékosította: örül a beruházásoknak, csakhogy azoknak semmi közük az idegenforgalomhoz. Személy szerint a polgármestert kérdezte: tudnivaló, hogy Gyopárosfürdő alapvonzerejét fejleszteni kellene, ám az elmarad Makó és Gyula fürdői mögött, s ez évek óta így van.

 

Meglepetésre nem a polgármester válaszolt, hanem Fejes Róbertné, aki – érzékelhetően – nem tűnt tájékozottabbnak a témában a főnökénél. Jelezte: volt ilyen pályázatuk, benne a tórehabilitációval, a tavi medence helyreállításával, hídbejáratot akartak kialakítani, plázst korszerűsítettek volna. Tanösvényre is gondoltak, játékelemekkel. Hozzátette: ezek tervdokumentációja ma is megvan. S hozzátette a varázsigét: „Lobbizunk érte”. Elárulta, hogy 600 millió forintos fejlesztési tervről volt szó. Szabó Géza nem esett hasra az összeg hallatán, inkább rámutatott: a makói fürdő fejlesztésére a város éppen most nyert 9 milliárd forintot. (Ami ugye 9 ezer millió forint.) Javasolta, hogy ne laikusok fogalmazzák meg a fejlesztési igényeket, hanem írjanak ki rá nemzetközi pályázatot. „Hagyják dolgozni a hozzáértőket is” – jegyezte meg. Figyelmeztetett: aki 600 milliót kér, annak nem lehet 9 milliárdot adni. Figyelmeztetett is: ne építsék tele a fürdő területét mindenféle épületekkel. Például egy napelemparknak sem ott a helye. „Viszont költséghatékony” – tette le idegenforgalmi szakmai névjegyét Fejes Róbertné. Azért csak megszólat Dávid Zoltán is. Érvelt: Gyopárost fejleszteni kell, a pályázatokat beadják. „Nem ültünk a helyünkön” – nyilvánította ki, amit aztán mindenki értsen úgy, ahogy akarja.  

 

Fejes Róbertné elárulta, mit terveznek a turizmus fürdőbeli fejlesztése érdekében: úgynevezett merülőmedencét építenének búvárok számára. „Ebben is lobbizunk” – egyértelműsítette. (Tegyük hozzá: ha tömegesen vannak búvárok a látókörünkben, akkor ez valóban szolgálhatja a tömegturizmust – a szerk.) Egy hölgy a nyári katasztrofális parkolóhely-hiányt tette szóvá, a medencekapacitás szűkösségét, a téli programok hiányát, az öltözőhelyek áldatlan állapotát.  Valaki kerékpárút építését forszírozta.

 

Valami nagyon lényegesre tapintott az a hölgy, aki rámutatott: a gyopárosi vendégek megfelelő bolt híján nem tudnak beszerezni maguknak élelmiszereket. Hát, nem derült ki, mi lenne a megoldás, vagy a városvezetés egyáltalán foglalkozik-e a problémával. Még Fejes Róbertné sem ígérte meg, hogy másnap szól valakinek, valamiért….

 

A tervezett rendezvénytér a 13x12 méteres alapterületű, 1,2 méter magasságú színpaddal

 

 

 <
+++++
>
Kérjük, hogy a nagyobb méretben való megtekintéshez kattintson a képre!


A hozzászólás csak regisztrált felhasználóknak engedélyezett.
A regisztrációhoz kattintson ide!
A bejelentkezéshez kattintson ide!

Cikkel kapcsolatos hozzászólások, észrevételek:

2018. február 13. 18:32
yoco
Magas szintű szakmai hozzáértés és rendszerszemlélet hiányában veszélyes a városfejlesztésbe pénzt invesztálni. Az ingyen kapott pénz talán a legveszélyesebb! El vagyok keseredve attól amit a tudósítás közvetített! Tanúja vagyok annak ahogy - egyrészt stagnálva, másrészt az átgondolatlan és ötletszerű hozzányúlások eredményeként - lepusztul ökológailag, fizikálisan és erkölcsileg az, aminek fejlesztésében vezető városfejlesztőként 1987-től(2010-ig) volt alkalmam részt vállalni, legelső sorban éppen Gyopárosfürdőn! Nagyon elszomorít a helyzet!Remélem ez az éles látású és merész garnitúra azért a kórházban nem fog rendelni, netalán operálni is! Azért merem ezt a párhuzamot vonni mert ezen a szakterületeken is hasonló nagyságrendő károkat okoz a hozzá nem értés, csak más és közvetettebb az eredmény megjelenési formája. Remélem nem tudják, hogy mit csinálnak!Egyébként a kérdések 90%-át ma is szívesen megválaszolnám, ha lenne igény rá!