2018. december 11., kedd,  Árpád
 
 
 
 

Címlap

[S a többi...]
2017. július 02., vasárnap
Kínos kérdések a polgármesternek
Simonka György betévedt” a tótkomlósi testületi ülésre – Gasztronap és folklórfesztivál lesz
Szerző: K. A. J.
Szokványosnak tetszett a tótkomlósi képviselő-testület csütörtöki, soros ülésének tervezett napirendje. Aztán (egy- vagy két) csapásra a történések felülírták a várakozást. Az egyik: Simonka György, az országgyűlési választókerület egyéni képviselője váratlanul (és ama ritka alkalmak egyikeként, amikor veszi a fáradságot, hogy hívein túli fórumon is megjelenjen valahol) benyitott a tótkomlósi városháza dísztermébe. A másik szokatlan mozzanat: a balszárnyon ülő függetlenek ismét aktívan „iskolázták le” a magát nem fideszes frakciónak nevező képviselőket, melynek csúcspontja az ellenzéki Zsura Zoltán szociális szövetkezetekre vonatkozó kérdészápora lett, melynek áztató hatásától még egy speciális ernyő sem védhette volna meg a fideszes dr. Garay Rita polgármestert.

Az ülésteremben (balról jobbra): Zsura Zoltán, dr. Libor Zsuzsanna, Laukó Zsuzsanna, Malya György, Kvasznovszkyné Szilasi Horváth Krisztina, dr. Garay Rita és Simonka György

  

Az előre tervezett 13 (nyilvános) napirendi pont az ülés elején kiegészült további kettővel. (Valamely érthetetlen okból, elsősorban a tótkomlósi választópolgárokat lebecsülő módon ezúttal sem tették nyilvánossá a zárt ülésen tárgyalandó napirendi pontokat, így nyilvánvaló, hogy arról sem lesz halvány fogalmuk például a városlakóknak, hogy kik, milyen ügyében és hogyan döntöttek a képviselők. Ez már eleve ok lehet a megalapozott vagy megalapozatlan gyanakvásra. Szóval, a városvezető „triumvirátus” egyelőre nyilván nélkülözi az e téren szükséges bölcsességet…

 

A testület minden szavazóképes tagja, a szavazati joggal nem rendelkező társadalmi megbízatású alpolgármester is megjelent az ülésen. Némi „árukapcsolásként” Malatyinszki Szilárd, a Calendula Tervet menedzselni hivatott Dél-Békés Jövőjéért Szövetség operatív igazgatója – vélhetően a tótkomlósi tévénézők, s nem az alaposabb ismeretekre is számot tartó testületi tagok kedvéért – egy kevésbé konkrét tájékoztatót tartott a tervről. Javára írhatjuk, hogy nem élt vissza az időbeli lehetőségeivel. (A független képviselők szerettek volna konkrétumokról is hallani, de az előadó inkább biztatott, hogy a 12 milliárd forintos (egyelőre virtuálisnak mondható) fejlesztés településenkénti elképzeléseiről tájékoztatást találunk az interneten.

 

Pörög, pörög, pörög

 

Aztán a szokásos „forgatókönyv szerint” terítékre kerültek a lejárt határidejű testületi döntések, illetve a múltkori és a mostani ülés közötti időszak fontosabb eseményiről készült tájékoztató. Amikor dr. Libor Zsuzsanna (független) javasolta, hogy a polgármester jelezze a következő időszakra tervezett fontosabb vezetői munkákat is, dr. Garay Rita polgármester (Fidesz) azt válaszolta, hogy azt nem tudja megígérni és teljesíteni sem, minthogy olyan a munkaköre, hogy „folyamatosan pörög, pörög, pörög”.  A képviselőnő kifogásolta, hogy a függetlenek sokszor nem is kapnak meghívót egyes rendezvényekre. Varga András társadalmi megbízatású (és tegyük hozzá: „Zsura-semlegesítési”) alpolgármester (Fidesz) azzal igyekezett „tromfolni”, hogy ha kapnak, akkor sem mennek el. Dr. Libor Zsuzsanna kijelentette, hogy ő a testületi munkát csapatként gondolja megvalósítani. Dr. Garay Rita azt válaszolta: ha megkeresik őt az ellenzékiek, akkor szívesen várja őket, de ha nincs megkeresés, akkor nem tud tájékoztatást adni.

 

Matajsz András nélkül

 

Az orosházi rendőrkapitány, Czeher Péter rendőr ezredes szóban kiegészítette írásos beszámolóját. (Erről, s a további, általunk említett vagy nem érintett, de nem kiemelt előterjesztésekről, az adott témában kialakult vitáról, a testület határozatairól a tótkomlósi képviselő-testület által preferált helyi önkormányzati lapban és tévében, a Békés Megyei Hírlapban – ha jelen van a tudósítójuk – találnak információkat. Illetve az ellenzék által működtetett totkomlosmindannyiunke.hu Fecebook-oldalon vágatlan videofelvételből álló tájékoztatást találnak.)

 

Ugyancsak érdemes megismerni a Tótkomlósi Polgárőr Egyesület helyzetéről szóló tájékoztatót, s még inkább az ülésen vele kapcsolatban elhangzottakat. Lóczi Mihály, az egyesület általános elnökhelyettese számolt be aktuális állapotukról, lévén, hogy a Matajsz András Békés Megyei Polgárőrök Szövetségének elnökségi tagja – volt elnökhelyettese, az OPSZ elnökségének volt tagja, a Tótkomlósi Polgárőr Egyesület elnöke, Matajsz András, a Békés Megyei Polgárőrök Szövetségének elnökségi tagja – volt elnökhelyettese –két hónapja, életének 78. évében elhunyt. Utódját mindeddig nem sikerült megtalálni. Elhangzott egy mondat, melyet nem nagyon tudunk hova tenni: ha jól értettük, a polgárőrségnek rossz a kapcsolata a rendőrséggel. Ha ez így van, az áldatlan állapot.

 

„Zsinórban” következett az újabb rendészettel foglalkozó szervezet. Tóth Péter tűzoltó őrnagy, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Mezőkovácsházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának parancsnoka ugyancsak kiegészítette szóban az írásos beszámolóját.

 

Simonka György beugrása

 

A közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló önkormányzati rendelet, illetve a következő napirendi pontként tárgyalt „A közösségi együttélés alapvető szabályairól” szóló rendelet megalkotási szándékának vitája – irdatlan hosszúsága ellenére – nem bizonyult túlzottan termékenynek. Abban maradtak, visszatérnek a témára.

 

Simonka György országgyűlési képviselő ekkor, a két téma kibontakozása táján,15.40 körül váratlanul betoppant az ülésterembe. Miután a polgármester asszony illő módon köszöntötte őt, mindjárt el is rendelt ötpercnyi szünetet. Miután a képviselők hozzájárultak a napirendi pontok tárgyalásának felfüggesztéséhez, a polgármester mellé telepedett Simonka György. felajánlotta: kérdezzék őt. (Erről a közjátékról – miután nem része a testület ülésének – hamarosan külön írásban számolunk be – A szerk.)

 

Olvasói szempontból néhány belterjesebbnek tűnő téma után a város intézményeit érintő közétkeztetési szerződésmódosításról esett szó. Miután a kormány megemelte a bérminimumot és a garantált minimálbért, a szolgáltató is kénytelen volt díjemelést kérni – e nélkül ugyanis képtelen lenne eleget tenni a feladatának. A döntéshez elkerülhetetlen előzetes lépések megtétele. Laukó Zsuzsanna (független) kérte, hogy ezúttal időben kapjanak az iskolák tájékoztatást a változásról, hogy a szülök is fel tudjanak készülni rá.

 

Gasztronap és folklórfesztivál

 

Nem spóroltak az idővel a képviselők, amikor a városháza kisbuszának újra (egy 9 millió 200 ezer forintba kerülő Fordra) cserélésről tárgyaltak. (A társadalmi megbízatású alpolgármester a vita egy pontján azzal érvelt az általa favorizált márkájú kisbusz mellett, hogy aki ennél olcsóbban tud beszerezni kocsit, annak meg kell csókolni a…”. de nem fejezte be a mondatát. Ezen csendben derülgettek azok a képviselők, akik éppenséggel figyeltek rá.) Az indokoltságot senki sem vitatta. Markáns különbség abból adódott, hogy míg például Zsura Zoltán a hitel nélküli beszerzést javasolta, addig (a tervezett márkával elégedetlen)Varga András a hitelfelvétel mellett kardoskodott. Zsura Zoltán azzal sem értett egyet, hogy a régi buszt használatra, az önkormányzat tulajdonjogát megtartva adják át a város tűzoltóinak, azzal, hogy évente dönthessenek a kisbusz használatának visszavételéről. Normálisabbnak tartotta, ha eleve eladják azt, s az árát felhasználják az új beszerzésére. Úgy tűnt, hogy a polgármester asszony is e megoldás felé hajlott. Kiderült, hogy betervezték egy 2-3 százezer forintos, GPS-nek mondott technikai berendezés vásárlását a buszhoz. Az ellenzéki képviselő jelezte: egy GPS úgy húszezer forintba kerülhet manapság. Aztán hallhattuk: kormányra szerelt rádiós kezelőszerv, számítógép és egy sor más funkciót teljesítő „kütyü” a kívánalom. A döntésre visszatérnek.

 

Mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy Szántó Gábor helyi vállalkozó szabadföldi gasztronapot és folklórfesztivált tervez megszervezni Tótkomlóson, az elsőt most, július 22-én, a Szabadság téren és a parkban. A vélhetően akár hagyománnyá is erősödhető program a városlakók számára szórakozási lehetőséget, egyben idegenforgalmi bevételeket is hozó rendezvény szervezője az önkormányzat – főként nem anyagi jellegű – segítségét kérte. A testület egyhangúan támogatta a kérés teljesítését.

 

Zsura Zoltán sorozatlövése dr. Garay Ritára

 

Néhány más előterjesztés elfogadása után, az egyéb témák megbeszélésére szánt napirend részeként Zsura Zoltán intézett egy kérdéssort dr. Garay Rita polgármesterhez. Valamennyi a polgármester asszony közmeghallgatáson elhangzott szavaihoz kapcsolódott: két olyan szociális szövetkezet helyzetéről érdeklődött, melyek létrehozásában – a képviselő-testület megbízásából – dr. Garay Rita is részt vett.  (A jobb megértés érdekében javasoljuk, hogy olvassák el a vitalap.hu erről szóló cikkétA szerk.)

 

Zsura Zoltán azzal kezdte kérdéseinek sorát: dr. Garay Rita miért nem számolt be a testületnek az önkormányzat önként vállalt részvételével, két éve hozott határozatuk alapján is létrehozott két szociális szövetkezet megalakulásáról. A polgármesteri válasz: azt a megalakulás után, a két ülés közötti munkájáról készült írásos beszámolóban jelezte, hogy ott volt a szövetkezetek alakuló ülésén. Többet azért nem mondott akkoriban, mert „nem kérdezték”. Újabb érdeklődés: miért csak két szövetkezetet hoztak létre, ugyanis a testület a városvezetés előterjesztése alapján háromban való részvételt hagyott jóvá. A válasz: nem tudja, kezdte dr. Garay Rita, majd úgy fejezte be, hogy azért, mert nem volt jelentkező a harmadikra.

 

Miért nem működnek a tótkomlósi szociális szövetkezetek?

 

Zsura Zoltán egy (két) szociális szövetkezet esetében életbevágóan fontos kérdést tett fel: mi az oka, hogy máig nem sikerült működésbe hozni a rászorulók jövedelemszerzésére is alkalmas szövetkezeteket?  A polgármester asszony azt mondta: nem működnek, mert nem lettek átadva részükre az eszközök. (Ez némi értetlenséggel találkozó válasz volt, hiszen senki sem hallott korábban semmilyen eszközátadásról. Úgy tűnik dr. Garay Rita már a megalakuláskor tudott valamit, amiről mások – a testületben – máig sem rendelkeznek információval. (Netán a Belügyminisztérium által, felszólításaik után parkolópályára tett Pilot-programban beszerzett járművekről, egyebekről lenne szó?) Hozzátette: nincsenek meg a működés feltételei. Szerinte a megye más szociális szövetkezeteiben sincs érdemi munka. A polgármester asszony úgy vélte újabb válaszában, hogy a két szociális szövetkezetnek a tagi befizetések állnak rendelkezésére, más bevételeik nincsenek. A számlavezetés, a könyvelés kiadást jelent. Határozott nemmel felelt arra, hogy pályáztak-e valahová e szövetkezetek, s nyertek-e forrásokat, illetve vettek-e át járműveket, más gépeket. Azt mondta, hogy annak idején sem tagadták el a testület tagjai előtt, hogy nem csupán az önkormányzat, hanem kisebbségi önkormányzatok, karitatív szervezetek is lehettek volna a (kötelezően előírt) alapító partnerek. Nem értem a kérdést – mondta dr. Garay Rita, most sem változtatva ideges nevetésen, amely válaszadását mindvégig kísérte, legfeljebb az arrogánsabb stílus utalt belső feszültségére.

 

A testület döntésén túlterjeszkedni: semmi?

 

A következő kérdést a jegyző asszonyhoz intézte Zsura Zoltán: egy köztisztviselőnek, sőt egy másik, vezetői státusú polgármesteri hivatali dolgozónak a munkáltatója adott-e engedélyt az igazgatósági elnöki, illetve felügyelőbizottságban tagsági tisztség elvállalására? A jegyző asszony határozott igennel válaszolt. A polgármester nem értette, miért beszél Zsura Zoltán önkormányzati fölényről mindkét szociális szövetkezetben, azt mondta válaszul, hogy mindkettőben csupán egy-egy szavazata van az önkormányzatnak. (Nyilván hirtelenjében nem számította be a tagként jelentkező képviselőket, tisztviselőket, önmagát sem – magánemberi minőségben is tag az egyik szövetkezetben –, ráadásul a szövetkezetek székhelye a városháza, az önkormányzat e-mail-címén leveleznek – és így tovább.) Arra hivatkozott, hogy közmunkások is tagok, sokan kívülállóként kérték a felvételüket, sőt egyes polgármesteri hivatali dolgozók szintén. Azzal summázott: a szociális szövetkezetek mindenben megfelelnek a törvényben foglaltaknak. Jelezte: a taglista nem titok.

 

Aztán érkezett még egy Zsura-kérdés: a polgármester asszony, akit a testület megbízott a szövetkezetekben való képviseletével, miért lépte túl a képviselő-testület által meghatározott tagdíjkeretet 2 ezer, illetve 45 ezer forinttal? Mint mondta, nem az összeg nagysága a lényeg, hanem az, hogy dr. Garay Rita önkényesen túllépett a testület döntésén. Miért nem szólt erről? – hangzott a kérdés. „Kérdezték?” – ez a válasz már csak úgy vaktában sült el… Zsura Zoltán nem tágított: azt mondta, ez elvi dolog, szóval, ki engedélyezte a két évvel ezelőtti ülésen (talán) Benyó Pál szájából elhangzott „legfeljebb ötezer forintos” összeghatár túllépését?

 

Varga András elismerését fejezte ki Zsura Zoltánnak?

 

Dr. Garay Rita ellentmondást nem tűrő hangon, de a mosolygásától meg nem válva kijelentette: joga volt erre, ennél nagyobb összegek felhasználásáról is dönthet, az említett összegek beleférnek a polgármesteri keretébe. „Szeretném megnézni a testületi határozatot, ön megint tévesen vádol” – fordult Zsura Zoltánhoz, aki megjegyezte, hogy megnézte azt a videofelvételt, amely az ominózus ülésen készült. A polgármester asszony igyekezett magánál tartani az utolsó szó „jogát”, vélhetően a tévénézőkre figyelemmel is: „Remélem, eljön, hogy négyszemközt beszéljünk, hogy ne csak a kamerák és a lakosság előtt szerepeljen. Én nem csak a kameráknak dolgozom, a lakosságnak is.”

 

Az eddig szótlanul figyelő képviselők közül Varga András igyekezett – a maga módján – a polgármester asszony védelmére kelni: „Mi tartotta vissza, hogy belépjen a szövetkezetbe?” – szólította meg Zsura Zoltánt, aki így válaszolt: „Én voltam egyedül, aki tartózkodott e szövetkezetek létrehozásáról való szavazáskor, mert nem láttam a működésük jövőjét.” A polgármester asszony megszólalt: „Szerencsére mások megszavazták”. Varga András megengedőbb volt: „Bejött a tartózkodásod, a szövetkezet nem indult el.” Zsura Zoltán úgy tett, mint akinek nem jutott el a tudatáig ez a rendkívülinek számító a mondat, visszakérdezett, Varga András pedig készségesen megismételte: „Bejött a tartózkodásod”.<
+
>
Kérjük, hogy a nagyobb méretben való megtekintéshez kattintson a képre!


A hozzászólás csak regisztrált felhasználóknak engedélyezett.
A regisztrációhoz kattintson ide!
A bejelentkezéshez kattintson ide!

Cikkel kapcsolatos hozzászólások, észrevételek:

Még nincs egy hozzászólás, észrevétel sem a cikkel kapcsolatosan.