2018. december 11., kedd,  Árpád
 
 
 
 

Címlap

[S a többi...]
2017. június 29., csütörtök
Kapitális szövetkezetek?
Tótkomlós önkormányzati képviselői előtt másfél év után, a közmeghallgatáson hangzott el először az általuk kezdeményezett szociális szövetkezetek megalakításának helyzete
Szerző: Kiss A. János
Talán egy hete annak, hogy közmeghallgatást tartott a tótkomlósi települési önkormányzat képviselő-testülete. Az évekkel ezelőtti, parázs jelenetektől sem mentes ilyen fórumok hangulata helyett most lakossági érdektelenségbe, szinte álmosító unalomba fulladt a program. Hozzáértők szerint ilyesminek két oka lehet: egy településen nagyon rendben mennek a dolgok, vagy a kiábrándulásig rosszul. Volt viszont egy érdekes mozzanata is a közmeghallgatásnak: egy hölgy rákérdezett arra, hogy mi van a képviselő-testület által évekkel ezelőtt létrehozandónak megszavazott szociális szövetkezetekkel. A magunk részéről igyekeztünk utánajárni – mit mondjunk, nem unatkoztunk közben…

Mindkét szociális szövetkezet székhelye a tótkomlósi városháza

 

A „szociális szövetkezet” elnevezés már hangzása alapján is nagyjából azonos képzetet kelt az emberek többségében. A törvény így határozza meg a fogalmát: „A szociális szövetkezet célja a hátrányos helyzetben lévő tagjai számára munkafeltételek teremtése, valamint szociális helyzetük javításának egyéb módon történő elősegítése.” Amiből az is következik, hogy – a szolidaritás elvét követve – nem csak elesett tagjai lehetnek. Egy szakirodalmi vélekedés úgy fogalmaz: „…a tagság javasolt összetétele 70% jó helyzetben lévő és 30% integrálandó tag…” legyen. Ezt azért érdemes előrebocsájtani, mert világnézeti, politikai, értelmi és érzelmi okokból annyiféleképpen ítéljük meg a rászorulók megsegítésének módját, ahányan vagyunk. S akiben az átlagosnál „plebejusibb” vér pezseg, bizonyára gyanakvóbban tekint e körülményekre – már csak visszaélési lehetőségeket szimatolván is…

 

Hová tűnt a harmadik?

 

Tótkomlós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. június 25-ei nyilvános ülésén határozott arról, hogy hozzájárul: az önkormányzat alapító tagságot vállaljon 3(!) tótkomlósi szociális szövetkezet létrehozásában, s azok székhelye a városháza legyen. A képviselők felhatalmazták a polgármestert az önkormányzat képviseletére azokban. Valamiért külön döntést hoztak arról, hogy a megalakuló szociális szövetkezetek felügyelőbizottságainak egyik tagja független (ellenzéki) képviselőtársuk, dr. Libor Zsuzsanna legyen. Úgy döntöttek, hogy szociális szövetkezetenként legfeljebb 5 ezer, azaz ötezer forint vagyoni hozzájárulásra vállalnak kötelezettséget.  (A jelenlévő 8 képviselő közül 7 megszavazta mindezt, egyikük tartózkodott.) A testület javaslatot is tett a három szövetkezet elnevezésére. Ezek: Tótkomlósi Értékteremtő és Szolgáltató Szociális Szövetkezet; Tótkomlósi Növénytermesztési és Szolgáltató Szövetkezet; Tótkomlósi Állattartó Szociális Szövetkezet.

 

A fellelhető hivatalos dokumentumok alapján végül csak két szociális szövetkezet jött létre Tótkomlósi Értékteremtő és Szolgáltató Szociális Szövetkezet, illetve Tótkomlósi feldolgozó és Állattartó Szociális Szövetkezet elnevezéssel. (Dr. Garay Rita polgármester a közmeghallgatáson a harmadik elmaradásáról nem ejtett szót.)

 

Uccu neki, Orosháza?

 

Ahogy tudjuk, 2015-re kedvező pályázati lehetőségeket hirdetett az állam frissen alapított szociális szövetkezetek számára, 50 millió forintos értékhatárig. (E pillanatig nem tudjuk, hogy ilyenre pályázott-e a két tótkomlósi szociális szövetkezet, s ha igen, nyertek-e, s amennyiben még ez is igen, mekkora összeget? De ennek tisztázása már a tagok – köztük az önkormányzat képviselő-testületének – dolga.)

 

Mi inkább a két szociális szövetkezet megalakítását követjük nyomon.

 

A Tótkomlósi Értékteremtő és Szolgáltató Szociális Szövetkezet létrehozásának időpontja: 2015. november 16-án 16.00-16. 30 óra. A helye kissé (nem is kicsit) már meglepő: Orosháza Szabadság tér 4-6. Azaz: az orosházi polgármesteri hivatal, ahová – többek között, és a jegyzőkönyv szerint – a szövetkezet 14 alapító tagja elzarándokolt. A 14 tag egyike a tótkomlósi önkormányzat, 13 pedig természetes személy. (Meg kell jegyeznünk, hogy a törvény szerint legalább egy nem természetes személynek is taggá kellett válnia – de az a beállítás nem igaz, hogy ez csak a település önkormányzata lehetett; egyedüli taggá válhatott volna például a helyi szlovák önkormányzat vagy valamely karitatív szervezet is.) 

 

Ötből ötvenezer?

 

Az ülésen megalakult a szociális szövetkezet, elfogadták az alapszabályukat, a szükséges tőke teljesítésére a tagok kötelezettséget vállaltak, megválasztották az igazgatóság és a felügyelő bizottság 3-3 tagját. Amit nyílt szavazással kellett megejteni, azt úgy, amit tikosan, azt meg úgy – egyhangúan. Az alapító tőke összegét 95 ezer forintban határozták meg (aztán mégis 89 ezer lett belőle) úgy, hogy az önkormányzatot képviselő dr. Garay Rita 50 ezer forint, a 3 természetes személy pedig 3-3 ezer forint befizetését vállalta. (Azt nem tudni, hogy a testület által meghatározott ötezerből miként és miért lett ötvenezer.) Dr. Garay Rita javaslatára 5 évre megválasztották az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjait. Az előbbibe Nagy Gábor Attila, Teleki János és Gulyás Emese be is került, később közülük – a polgármester asszony javaslatára – az igazgatóság elnöke Nagy Gábor Attila lett. A javasoltak szerint a felügyelőbizottság tagjává választották Tóth Alexandrát, Dézsi Tibor Gergelyt és Stübéné dr. Borsodi Olgát. De ez utóbbiban nem lehetünk biztosak. (A testület által kért független képviselő asszonyt tehát nem is javasolta dr. Garay Rita.) A felügyelő bizottság elnöke a jegyzőkönyv szerint Tóth Alexandra lett, ám a cégbírósági eljárás során korrigáltak: Dézsi Tibor Gergelyt „hirdették ki” győztesnek.

 

Alapító anyák és atyák

 

E szociális szövetkezet fő tevékenysége zöldségféle, dinnye, gyökér, gumósnövény termesztése lett. A továbbiakban hosszasan sorolható lenne a többi megjelölt tevékenységi kör listája.  Tallózva közülük: sertéstenyésztés; fűszer-, aroma-, narkotikumtermesztés; beton-, gipsz-, cementtermékek gyártása; bútorgyártás; lakó- és nem lakóépület építése; út, autópálya építése; híd, alagút építése; bontás; zöldség, gyümölcs kiskereskedelme; hús, húsáru kiskereskedelme; munkaerő- kölcsönzés; építményüzemeltetés. (Meg kell jegyeznünk, hogy a főtevékenység kivételével a tevékenységi körök listája betűre megegyezik a másik, hamarosan tárgyalandó tótkomlósi szociális szövetkezet tevékenységi köreivel. Szinte – értelmetlenül? – konkurálnak egymással…)

 

Az alapítók névsorából csak néhányat emelünk ki: Benyó Pál (a Komlós Településszolgáltatási Kft. műszaki vezetője, az képviselő-testület városfejlesztési és pénzügyi bizottságának elnökét); Varga András társadalmi megbízatású alpolgármester (akinek családi érdekkörébe tartozhat a zöldség-gyümölcstermesztés, ilyen kiskereskedelem témája); dr. Garay Rita polgármester, aki saját jogán is tag, továbbá képviseli az önkormányzatot. Itt rokoni és egyéb szálakat nem keresgélünk, de az érdekes, hogy a polgármesteri hivatal egy-két dolgozója is tisztséget vállalt az irányításban, ellenőrzésben. Ehhez képest a testület előtt csak a közmeghallgatáson hangzott el először, hogy léteznek-e ezek a szociális szövetkezetek. Mellesleg az igazgatóság tagjai nem lehetnek vezető tisztségviselők a szociális szövetkezettel azonos főtevékenységet folytató gazdasági társaságban, szövetkezetben. „Sima” tagként ennek bizonyára semmi akadálya.

 

Minden út a városházára vezet

 

A másik, a Tótkomlósi Feldolgozó és Állattartó Szociális Szövetkezet is 2015. november 16-án, de 16.30-tól alakult meg, ahogy olvassuk, ugyancsak az orosházi polgármesteri hivatalban. Székhelye ennek is a tótkomlósi polgármesteri hivatal lett. Ennek fő tevékenységi köre: sertéstenyésztés. A többi tevékenységi köre tehát ugyanaz, mint az azonos piacon megélni szándékozó növénytermesztésié. A tagok közül itt csak arra utalnánk, hogy megtalálható a 16 alapító között Takács Ferenc helyi és megyei önkormányzati képviselő, tanácsnok, Benyó Pál (akinek tisztségeit a másik szociális szövetkezet tagjai között már felsoroltuk), a rokoni és egyéb szálakat itt sem feszegetjük. Ugyancsak a polgármesterasszony javaslata szerint igazgatósági taggá választották Nagyné Durkó Mónikát, Seben Lajost, Antal Évát. Közülük az igazgatóság elnöke Nagyné Durkó Mónika lett. Ő 2016. június 17-én lemondott igazgatósági tagságáról, annak elnöki tisztéről. A javaslatnak megfelelően a felügyelőbizottság tagja lett Dézsi Tibor Gergely, Tóth Alexandra, dr. Libor Zsuzsanna. (Ez utóbbi 2016. február 19-én lemondott e tisztségéről, tag pedig soha nem volt.) Nyilván nem szabálytalan az, hogy két, csaknem azonos tevékenységi körű szociális szövetkezetben tagságot vállalt a részben hasonló szerepkörű tevékenységet felmutató Komlós Településszolgáltatási Kft. illetékes vezetője, aki mindkét szövetkezetben tag lett. Igaz, „szürke nullás”.

 

Érdekes, hogy a szociális szövetkezet megalakulásának anyagi feltételei mások lettek, mint az előzőé, az önkormányzati befizetés már csak 2 ezer forinttal több a testület által engedélyezettnél, azaz 7 ezer forint. A 15 természetes személy tag itt is 3-3 ezer forinttal „szállt be”.

 

Gyors lemondások

 

Mindkét szövetkezetre nézve igaz, hogy tagi munkavégzésként azonos lehetőségeket kínálnak. Fizikai munkakörökben: mezőgazdasági, állattenyésztési tevékenységet, mezőgazdasági gépkezelőséget, tagoncavezetést. Szellemi munkakörökben: agronómusi, adminisztrátori, könyvelői, pénzügyi ügyintézői, titkárnői, kereskedelmi, logisztikai ügyintézői munkát.

 

Mindkét szociális szövetkezet felügyelőbizottságának jellemzője, hogy egyiknek sincs egyetlen olyan szereplője, aki tag lenne az adott, mi több, bármelyik szóban forgó szövetkezetben. Sőt, sajátosan a háromfős felügyelőbizottságokban az elnök és az egyik tag személye megegyezik a másikban látottakkal. Nyilván ez megengedett, csak nem elegáns, s minimum félremagyarázásokra adhat okot.

 

A Tótkomlósi Feldolgozó és Állattartó Szociális Szövetkezetben viselt tisztségéről – nem tudni, miért –lemondott Nagyné Durkó Mónika és dr. Libor Zsuzsanna helyét be kellett tölteni, erre a 2016. július 5-én megtartott közgyűlés volt hivatott. Öt-ötéves időtartamra az igazgatóság tagjává választották Takács Ferencet, ezzel kiegészült a létszám, a megüresedett elnöki posztra pedig Seben Lajos került közülük. A felügyelőbizottság tagja lett Stübéné dr. Borsodi Olga köztisztviselő, aki a városi honlap szerint aljegyző. ( A rend kedvéért említjük meg: rajta kívül a polgármesteri hivatal köztisztviselői közül az említett tisztségeket tölti be még a műszaki osztályon dolgozó Nagy Gábor Attila és a könyvelésen tevékenykedő Tóth Alexandra.)  

 

A Takács-rejtély és a nem működés titka

 

Elterjedt a híre (nem csupán Tótkomlóson), hogy a NAV illetékes szervezetei vizsgálják a környék szociális szövetkezeteinek létét, működését. Ennek kapcsán hallottunk a Takács-rejtélyről. A nemrégen napvilágot látott (állítólag szocialista indíttatású) klaszterügy érintettjeként az országos sajtóban ismertté vált Takács Ferenc cáfolta, hogy bárki is vádat emelt volna ellene, most belecsúszott egy szociális szövetkezeti kavarba is. Tény, egyik tótkomlósi szociális szövetkezet igazgatóságának sem elnöke (s nem is volt), ám a szövetkezetek egyikének hiányos adminisztrációját – valamely okból – rajta keresi az adóhatóság. Vélhetően bizonyítani tudja az igazát, de attól a kérdés még kérdés marad: miként gondolhatta a NAV, hogy nem az igazgatóság elnökén, hanem egy „mezei” igazgatósági tagon kell számon kérnie a szövetkezet mulasztását?

 

Maradt még egy nyitva maradt kérdés: vajon betöltik-e feladatukat ezek a tótkomlósi szociális szövetkezetek? (Akkor is igaz ez a felvetés, ha megjegyezzük: a környékbeli hasonlók – valamiért – ugyancsak rejtőzködve araszolnak. Tény, ha munkájukkal nem is nagyon találkozhatunk, attól lehetnek egészen kiváló pénzügyi helyzetben.)  Egy tanulmány maga is azt mondja: „A szociális szövetkezet,  vagy/és helyi közösségi szükségleteket elégít ki, vagy/és alternatív gazdasági együttműködéseket hoz létre, vagy/és alternatív közösségi életforma szervezéséhez kapcsolódó közösségi vállalkozásként működik, vagy/és hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatási integrációját valósítja meg.” Sőt: „A szociális szövetkezet létrejöttének célja gazdasági tevékenység, amely lehet: értékesítési, beszerzési, termelési és szolgáltatási, de ezen felül a tagok gazdasági és társadalmi (pl. (kulturális, oktatási, szociális, egészségügyi) szükségleteinek kielégítésére irányuló tevékenységet is végezhet.(…) A szociális szövetkezet egy speciális szövetkezeti forma, mely hátrányos helyzetben levő tagjai számára munkafeltételeket teremt, és egyéb módon elősegíti szociális helyzetük javítását.”

 

Na, ezt nem találjuk Tótkomlóson.

 <
+
>
Kérjük, hogy a nagyobb méretben való megtekintéshez kattintson a képre!


A hozzászólás csak regisztrált felhasználóknak engedélyezett.
A regisztrációhoz kattintson ide!
A bejelentkezéshez kattintson ide!

Cikkel kapcsolatos hozzászólások, észrevételek:

Még nincs egy hozzászólás, észrevétel sem a cikkel kapcsolatosan.