2019. június 27., csütörtök,  László
 
 
 
 

Címlap

[Publicisztika]
2019. március 10., vasárnap
Lehidalok…
Szerző: Kiss A. János
Létezhet ilyen egy jogállamban?! Mindenféle tervdokumentáció – így statikai számítás nélkül – felépítettek egy hidat Tótkomlóson, a Száraz-ér fölé. Ráadásul semmiféle építési engedély, szakhatósági állásfoglalás sem állt a hídverők rendelkezésére. De a kivitelezők bizonyára hozzáértő mesteremberek voltak. Hát nem: a városka közmunkásai hasznosították korábbi meg(nem)lévő tapasztalataikat. Egy független képviselő (Zsura Zoltán) jelezte a problémát az utóbbi évben, legalább két alkalommal is, a tótkomlósi képviselő-testület ülésén. Kérte, hogy küldjék meg számára a tervdokumentációt és a hídépítéshez nélkülözhetetlen engedélyeket. Nem kapta meg. Amikor nemrégen ismét felvetette a nyilvánvalóan törvénysértő helyzetet, s újfent érte az említett iratokat, a jegyző azt válaszolta: nem tudja megküldeni azokat. A miértre pedig azt válaszolta: mert nincsenek.

Hídterhelés a Száraz-ér felett. A sor jobb szélén Simonka György, a hölgy pedig dr. Garay Rita polgármester (Forrás: Simonka György Facebook-oldala)

 

Mielőtt kitérnénk arra, hogy Simonka György, a térség egyéni választókerületi országgyűlési képviselője, büntetőügye ellenére máig törvényhozó, (a maga módján) hogyan vélekedik az ügyről, érdemes egy kicsit visszakanyarodnunk a jogállamiságra. Ha egy önkormányzat vezetése partner abban, hogy – jelzések, figyelmeztetések ellenére – eltűrik a terv és engedély nélküli hídépítést, már az sem emeli a tótkomlósi joggyakorlás dicsfényét. De hogy a tevékenységüket törvényességi szempontból ellenőrző, vizsgálni köteles, intézkedések megtételére hivatott kormányhivatal e percig is tűri egy állagát, állapotát tekintve megítélhetetlen híd immár használatát is, az a közigazgatás szégyene.

 

Mondhatják: bizonyára nem volt róla tudomásuk. Tény, a hatóságok nem kötelesek sajtóhíreket olvasni, s talán valaki hivatalos bejelentésére várnak, de nem addig van ám!  Az officialitás (a hivatalbóliság) elve alapján ez esetben a kormányhivatalnak már hónapokkal ezelőtt, a híd elkészültét megelőzően ki kellett volna vizsgálnia, hogy a törvényességet ennyire semmibe véve miként foghattak neki az építésnek. S a borítékolható vizsgálati eredmény birtokában a szükséges szigorú intézkedéseket meg kellett volna tenniük, beleértve az indokolt felelősségre vonásokat is. Január végén ismét a testületi ülés témája volt a „hídállásjelentés”, a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kellett: se terv, se engedély”.

 

Már az sem szokványos (hacsak nem „unortodox”) közigazgatási hivatali alapállás, hogy egy ilyen szervezet az akkor még leendő Magyar Falvak Program „előzeteseként”, az úgynevezett „Calendula-terv 2” létrehozásának céljából belépjen egy klaszterbe, mely az Orosházán és környékén eleve gyanakvással fogadható, hangzatos Dél-Békés Fejlesztési Klaszter nevet viseli. (Úgy, hogy a Calendula-terv első részéből is még csak a lufi körvonalai sejlenek fel.) Ha még azt is hozzátesszük, hogy a klaszter vezetője Simonka György országgyűlési képviselő, az együttműködési megállapodás megkötésének időpontja pedig 2018. szeptember 28., akkor még jobban elcsodálkozhatunk: hogy a manóba nem tudták a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatalánál, s Mezőkovácsházi Járási Hivatalánál, hogy Simonka György mentelmi jogát hamarosan (heteken belül) felfüggesztik – amikor már a madarak is ezt csiripelték. Nyugodtan lepődjenek meg: a két járási hivatal képviselőjének aláírása is ott szerepel az erről szóló megállapodáson. Többek között a Projektfelügyelet Kft., a Dél-Békés Mentőcsoport Katasztrófavédelmi Alapítvány (annak idején tagjai a nem jogerősen 3 év 4 hónap letöltendő szabadságvesztésre ítélt, Simonka György által Dél-Békés arcának fazonírozott Növényi Norbert kezébe tették le az esküt), az aláírásbotrányos Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány társaságában.

 

Az ominózus híd terv-és engedélynélkülisége előre vetíti, hogy itt az illetékes hatóságok, szakhatóságok legfeljebb a híd fennmaradásáról dönthetnek.  Az ugyan kétséges, hogy utólag kreálna-e felelős személyiség alkalmasnak látszó tervet, de ha igen, akkor is az idei költségvetését 170 egynéhány milliós hiánnyal tervező tótkomlósi önkormányzatnak honnan lenne néhány milliója a fennmaradási engedély egyenes vonzataként befizetendő bírságféle „leperkálására”. (Úgy tudni, a derék közmunkások egy 12 milliós forintos, közmunkára elnyert pályázati pénzből emelték a hidat.)

 

De vannak, akik érdemként, s nem kóklerségként vagy egyébnek értékelik a bizonytalan mederfalú Száraz-ér áthidalását. Simonka György Facebook-oldalán jelent meg nem is olyan régen egy fotó, melyen a képviselő minden észérv, jogi és műszaki realitás ellenére nem csak dicsőíti a kalózkodást, hanem ócsárolni kezdi azokat, akik nem akarják, hogy bárki élete, testi épsége veszélybe kerüljön mások felelőtlensége, jogsértő magatartás miatt. Amolyan „dackorszaki” magatartással néhányan felmentek a hídra, demonstrálni akarván, hogy bárki bátran követheti őket. Ott feszít a hídon például Simonka György, dr. Garay Rita polgármester, Varga András társadalmi megbízatású alpolgármester, Benyó Pál képviselő, bizottsági elnök, s a pillérhez közelebb talán a hídépítő is.

 

Még annyit, hogy Simonka György e képhez passzított néhány mondatát ideírjuk:

 

„Értéket teremteni. Még akkor is, ha olyanok leszólják, akik az értékteremtésről csak dumálni tudnak. EZ A HÍD KIVÁLÓ MESTERMUNKA! A tótkomlósi közfogisok munkáját dicséri. Felfoghatatlan, hogy helyben volna olyan ember, aki a település képviselőjének vallja magát, és képes lenne építés helyett bontani. Az pedig egyenesen elfogadhatatlan, hogy ezt kormánypárti településvezető is támogatja. Nem az első lenne; de többé nem fordulhat elő, hogy az ellenzék által támogatott bontást helyi Fideszes képviselő is támogatja.”

 

 

A rejtvényfejtésben járatlanabbak kedvéért: a törvényes helyzet visszaállítását (s folyományaként a felelősségre vonást) támogató kormánypárti képviselő alighanem Takács Ferenc, a Fidesz helyi szervezetének elnöke, a másik, nem kormánypárti képviselő pedig bizonyára Zsura Zoltán független testületi tag.

 

Már csak azon kell eltöprengnünk, hogy vajon mi alapján jelenti ki olyan határozottan Simonka György, hogy ez a híd „mestermunka”. Kétségtelen, iskolai végzettségének pontos voltát nem ismerjük, így elvileg az sem kizárt, hogy hídmérnöki képesítést szerzett a műegyetemen, vagy külföldi tartózkodása alatt sok hidat látott, de azért szívesebben vennénk valamely hozzáértő szakember véleményét… 

 

Ha még nem találkoztak, közelebbről is megnézhetik a hídon állókat

 <
++
>
Kérjük, hogy a nagyobb méretben való megtekintéshez kattintson a képre!


A hozzászólás csak regisztrált felhasználóknak engedélyezett.
A regisztrációhoz kattintson ide!
A bejelentkezéshez kattintson ide!

Cikkel kapcsolatos hozzászólások, észrevételek:

Még nincs egy hozzászólás, észrevétel sem a cikkel kapcsolatosan.